preventívna prehliadka očí

Všetko o preventívnej prehliadke očí

Zrak je jedným z najdôležitejších zmyslov, ktorým vnímame až 80% všetkých informácií. Strata alebo náhle zhoršenie zraku dokážu náš život výrazne poznačiť. Napriek tomu väčšina z nás zabúda, že preventívna očná prehliadka je dôležitá. Prečítajte si všetko o preventívnej prehliadke očí a na čo všetko máte nárok podľa toho, v ktorej poisťovni ste poistení. 

VŠZP, a.s.

–       Preventívna očná prehliadka 1x ročne.

–       Očná prehliadka zahŕňa: vyšetrenie štrbinovou lampou, vízus (v prípade potreby predpis okuliarov), vyšetrenie očného pozadia, vyšetrenie očného tlaku, pachymetria.

–       V prípade, ak je u pacienta zistené ochorenie (napríklad glaukóm, je diabetik alebo má zmeny na sietnici), má nárok na očné vyšetrenie 2x ročne.

–       OCT vyšetrenie a perimeter nie sú v preventívnej očnej prehliadke zahrnuté.

Dôvera zdravotná poisťovňa,a.s.

–       Preventívna očná prehliadka 1x ročne.

–       Očná prehliadka zahŕňa: vyšetrenie štrbinovou lampou, vízus (v prípade potreby predpis okuliarov), vyšetrenie očného pozadia, vyšetrenie očného tlaku, pachymetria.

–       V prípade, ak je u pacienta zistená diagnóza ako napríklad glaukóm – zelený zákal, je diabetik alebo má zmeny na sietnici, má nárok na očné vyšetrenie 2x ročne.

–       OCT vyšetrenie a perimeter nie sú v preventívnej očnej prehliadke zahrnuté.

UNION zdravotná poisťovňa,a.s.

–       Preventívna očná prehliadka 1x ročne.

–       Zdravotná poisťovňa UNION v súčasnosti ponúka svojim poistencom očný benefit, v rámci ktorého má pacient nárok na kompletné očné vyšetrenie.

–       V rámci očného benefitu je pacient u zmluvných poskytovateľov uvedených na stránke poisťovne UNION bezplatne vyšetrený štrbinovou lampu, je mu skontrolovaný vízus, očné pozadie, očný tlak a urobená pachymetria. Okrem toho do očného benefitu patrí aj vyšetrenie OCT a perimeter. Prečítajte si viac o našej spolupráci s poisťovňou UNION.

Ak chodíte na preventívne prehliadky k ávšmu praktickému lekárovi alebo zubárovi, či gynekológovi, naplánujte si tiež preventívne očné vyšetrenie. Očné choroby častokrát nebolia a ani vy nemusíte postrehnúť zmeny vo vašom videní, napriek tomu však môžete trpieť očným ochorením, ktoré môže viesť k trvalému poškodeniu zraku, prípadne jeho úplnej strate.