Nová spolupráca s Union zdravotná poisťovňa,a.s. od 1. apríla 2022

Od 1. apríla 2022 sme rozšírili našu súčasnú zmluvnú spoluprácu s Union zdravotná poisťovňa, a.s. Poistenci tejto poisťovne získavajú na našich pracoviskách nasledovné bonusy:

 zľava 20% z ceny akéhokoľvek predoperačného vyšetrenia v CMO Topoľčany aj CMO Bratislava. Za predoperačné vyšetrenie tak poistenci Union zaplatia iba 48 EUR

– zľava 10% z operácie horných viečok, spolu je zľava 50 EUR za obidve oči. Operácie môžete absolvovať a zľavu si uplatniť na obidvoch našich pracoviskách,  teda CMO Bratislava aj CMO Topoľčany

– špeciálna cena 599 EUR za excimer laserovú operáciu krátkozrakosti, ďalekozrakosti a astigmatizmu obidvoch očí.  Excimer laserové operácie vykonávame iba v CMO Bratislava, predoperačné vyšetrenie môžete absolvovať aj v CMO Topoľčany

– zľava 50% z ceny okuliarového rámu v očných optikách “21 – očná optika”– Dunajská 20 a Námestie Slobody 23 v Bratislave – Staré mesto

– bezplatné vyšetrenie zrakovej ostrosti pri kúpe okuliarov v “21-očná optika“ Dunajská 20 a Námestie Slobody 23 v Bratislave – Staré mesto

– bezplatná oprava (lepenie, letovanie a pod.) okuliarov zakúpených  v “21-očná optika” Dunajská 20 a Námestie Slobody 23 v Bratislave – Staré mesto

V prípade, ak sa chcete objednať na predoperačné vyšetrenie, operáciu alebo konzultáciu, môžete kontaktovať:

CMO Bratislava: 0800 222 828, 02/4363 5644-46, recepcia@cmo.sk
CMO Topoľčany: 038/536 8561-2, info@cmo.sk

21-očná optika Dunajská 20 Bratislava: 02/527 33 085
21-očná optika Námestie Slobody 23 Bratislava: 02/5443 5662

Union zdravotná poisťovňa