AngioOCT vyšetrenie

Objednať na vyšetrenie

Angio OCT je neinvazívna zobrazovacia vyšetrovacia metóda, ktorá sa v praxi využíva od roku 2015. Okrem zobrazenia jednotlivých vrstiev sietnice umožňuje vizualizáciu sietnicového i chorioidálneho cievneho riečišťa bez použitia farbiva.

Angio OCT umožňuje kontrastné zobrazenie objemového krvného toku sietnicových ciev a chorioidey s vysokým rozlíšením. Ponúka statické zobrazenie ciev v jednotlivých vrstvách sietnice v danom momente.

 

Ide o vyšetrovaciu metódu využívanú na diagnostiku cievnych a metabolických ochorení sietnice, predovšetkým makuly, medzi ktoré patrí diabetická retinopatia, vekom podmienená degenerácia makuly, kmeňové i vetvové oklúzie venae centralis retinae a arteriae centralis retinae a cievne abnormality, napríklad teleangiektázie.

Cenu AngioOCT vyšetrenia nájdete v našom cenníku. Na AngioOCT vyšetrenie sa môžete objednať telefonicky, emailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára.