Iné očné zákroky

Objednať na vyšetrenie

Iné očné zákroky

Transplantácia kmeňových limbálnych buniek

Integrita obnovovania povrchovej vrstvy rohovky sa opiera o existenciu populácie kmeňových limbálnych buniek. Nachádzajú sa na rozhraní bielka a samotnej rohovky. Ich pomnožením vzniká najpovrchovejšia vrstva rohovky – epitel. Epitel je neustále nahrádzaný novým – proces podobný obnovovaniu povrchu kože. Tento cyklus je zásadný pre udržanie zdravého a transparentného povrchu rohovky.
Ich zničenie môže byť buď primárne (napr. vrodená erythrokeratoderma), ale najčastejšie sekundárne poškodenie úrazom (poleptanie, popálenie), alebo imunologicky (napr.Stevens Johnsonov syndróm). Následkom toho v konečnom štádiu vzniká na povrchu rohovky cievnatá vaskularizovaná blana výrazne obmedzujúca videnie.
Jednoduchá transplantácia rohovky v takomto prípade je vždy neúspešná. Rohovke od mŕtveho darcu totižto chýbajú kmeňové bunky a darcovská rohovka sa nemá ako regenerovať a ujať.
V našom centre vykonávame transplantácie kmeňových limbálnych buniek, ktoré sa snažíme ak je to možné získať z druhého oka pacienta, ale najčastejšie od príbuzného darcu.
Výnimočnosť našich zákrokov spočíva v tom, že pred transplantáciou zisťujeme najväčšiu imunologickú zhodu (tzv. HLA typizáciu) medzi darcom a príjemcom a následne transplantujeme časť rohovky spolu s kmeňovými limbálnymi bunkami.

 

Incízna astigmatická keratotómia

Astigmatizmus je porucha videnia, ktorú spôsobuje nerovnomerné zakrivenie očnej rohovky a môže sa prejavovať rozmazaným a skresleným videním. Často býva spojený s krátkozrakosťou alebo ďalekozrakosťou.
Astigmatizmus možno riešiť nielen dioptrickými okuliarmi a kontaktnými šošovkami, ale aj pomocou laserových a vnútroočných zákrokov. Niektoré astigmatizmy možno korigovať aj nárezmi rohovky, tzv. incíznou astigmatickou keratotómiou (IAK).

Astigmatická keratotómia je ambulantný chirurgický zákrok na zníženie alebo odstránenie astigmatizmu. Podstatou astigmatickej keratotómie je vytvorenie mikroskopických rezov (incízií) v najstrmšej časti rohovky, čím dochádza k zrovnomeneniu zakrivenia rohovky.
Táto metóda sa často vykonáva spolu s inými operačnými zákrokmi, napríklad v rámci operácie sivého zákalu.

Kandidáti vhodní na incíznu astigmatickú keratotómiu:
• sú starší ako 18 rokov
• majú nízky až stredný stupeň astigmatizmu
• pacienti nevhodní na laserové refrakčné výkony
• bezpečná a veľmi účinná metóda
• môže byť kombinovaná s inými refrakčnými technikami
• vhodná alternatívna pre pacientov s miernym astigmatizmom, vrodeným astigmatizmom, astigmatizmom s kataraktou, posttraumatickým pravidelným astigmatizmom a astigmatizmom po transplantácii rohovky
• zákrok prebieha bez bolesti
• zákrok je v našom centre plne hradený všetkými zdravotnými poisťovňami

 

Výhody incíznej astigmatickej keratotómie

Krytie rohovky amniovou membránou
Amniová membrána je tenká blanka, ktorá je súčasťou obalov plodu počas vnútromaternicového vývinu. V medicíne sa vďaka svojím regeneračným vlastnostiam využíva už veľa rokov.
Amniová membrána má výrazný antiadhezívny a taktiež protizápalový účinok, obsahuje veľa rastových faktorov, čím uľahčuje vytváranie nových buniek.
V očnom lekárstve sa transplantácia amniovej membrány využíva najmä na rekonštrukciu povrchu rohovky a spojovky, kde podporuje hojenie epitelu, zmierňuje zápalovú reakciu a tvorbu jaziev.
Amniová membrána môže zachrániť pacienta pred transplantáciou rohovky, neraz aj pred stratou oka. Môže byť využitá ako krycia kontaktná šošovka, ktorá umožňuje epitelizáciu rohovky, t.j. obnovenie epitelu pod jej povrchom. Amniová membrána dokáže vďaka svojim antimikrobiálnym vlastnostiam znížiť riziko infekcie. Taktiež môže slúžiť ako prevencia vysychania povrchu rany, čím urýchľuje hojenie.
Amniovú membránu aplikujeme pacientom s poranením alebo poškodením rohovky – s rohovkovými vredmi, prederavením rohovky, poleptaním oka a podobne. Úplné krytie membránou sa používa najmä pri ťažkých popáleninách povrchu oka.