Predoperačné vyšetrenie

Objednať na vyšetrenie

Pred každou operáciou pacienti absolvujú v našom centre predoperačné vyšetrenie, na ktoré je potrebné vopred sa objednať.

Pred každou operáciou pacienti  absolvujú v našom centre predoperačné očné  vyšetrenie. Až na základe posúdenia výsledkov predoperačného vyšetrenia, dioptrickej chyby a celkového zdravotného stavu pacienta, lekár zistí, či ste na daný zákrok vhodným kandidátom. Predoperačné vyšetrenie trvá približne dve hodiny. Ak vyšetrením nezistíme žiadne kontraindikácie, dohodnete si termín operácie.
Súčasťou predoperačného vyšetrenia je vyšetrenie zrakovej ostrosti, zmeranie vnútroočného tlaku, vyšetrenie predného a zadného segmentu oka, vyšetrenie na endotelovom mikroskope, prípadne rohovková topografia, alebo OCT a angioOCT vyšetrenie.
V prípade predoperačného vyšetrenia pred operáciou sivého zákalu alebo operáciou PRELEX zároveň absolvujete biometrické meranie, ktoré nám pomáha stanoviť parametre pre výber vášho implantátu – umelej vnútroočnej šošovky. Naši lekári vám poskytnú všetky potrebné informácie a pomôžu vám vybrať typ implantátu podľa vašich preferencií.

Upozornenie:
• Okrem predoperačného vyšetrenia v CMO je potrebné absolvovať aj interné predoperačné vyšetrenie, u svojho obvodného lekára
• Predoperačné vyšetrenie vyžaduje rozšírenie zreničiek kvapkami, čo spôsobuje dočasnú neschopnosť zaostriť. Počítajte preto s tým, že po vyšetrení by ste približne 2 až 3 hodiny nemali riadiť motorové vozidlo.

Cenu predoperačného vyšetrenia nájdete v našom cenníku. Na vyšetrenie sa môžete objednať telefonicky, emailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára.