Operácia sivého zákalu

Objednať na vyšetrenie

Operácie sivého zákalu sme začali vykonávať už v roku 1999 V Centre mikrochirurgie oka v Bratislave, ako prví na Slovensku v režime bez hospitalizácie pacienta. Je to naša najčastejšia operácia.

Sivý zákal, odborne nazývaný katarakta, je ochorenie šošovky, ktoré sa najčastejšie vyskytuje u ľudí po 60. roku života. Pri sivom zákale dochádza k zakaľovaniu šošovky, čo zabraňuje priechodu lúčov na sietnicu oka a spôsobuje zhoršenú zrakovú ostrosť. Okrem vyššieho veku je pravdepodobnosť výskytu sivého zákalu väčšia pri niektorých ochoreniach, napríklad pri cukrovke. Ojedinele môže byť sivý zákal spôsobený ako dôsledok poranenia oka v minulosti.

Príznaky katarakty

Ochorenie sa začína miernym zakalením šošovky, ktoré nemusí videnie výrazne ovplyvňovať. Postupne sa zakalenie zväčšuje a dochádza k zhoršeniu videnia. Pacienti sa najčastejšie sťažujú na zhoršenie zrakovej ostrosti, rozmazané videnie, zvýšenú citlivosť na svetlo, často aj na zdvojené videnie a zníženú sýtosť farieb.

 

Liečba sivého zákalu

Jediným efektívnym riešením na odstránenie sivého zákalu je operačný zákrok, ktorý spočíva v nahradení skalenej šošovky umelou vnútroočnou šošovkou. Operácia sivého zákalu je bezbolestná a patrí medzi najčastejšie vykonávané operácie na ľudskom tele. Vďaka súčasnej pokročilej technológií nie je dôvod operáciu odkladať, naopak, ak nie ste so svojím videním spokojný, operáciu je ideálne podstúpiť čím skôr. Operácia „mladšieho“ sivého zákalu je pre oči šetrnejšia.
Operáciu sivého zákalu vykonávame ambulantne, v lokálnej anestéziia trvá približne 15 minút. Pacienti nepociťujú bolesť, a to ani po operácii. Operácia sivého zákalu s implantáciou monofokálnej šošovky (umožňuje videnie bez okuliarov na jednu vzdialenosť) je v CMO plne hradená všetkými zdravotnými poisťovňami.Rozhodnúť sa môžete aj pre nadštandardnú liečbu sivého zákalu, pomocou ktorej vás okrem sivého zákalu zbavíme aj okuliarov na blízko a do diaľky.

Implantáty – vnútroočné šošovky

Vieme, že nielen bezchybný a odborne prevedený zákrok, ale aj výber implantátu je pre vašu kvalitu videnia a dlhodobú spokojnosť veľmi dôležitý, preto vám ponúkame len tie najkvalitnejšie implantáty renomovaných svetových značiek.
Vnútroočné šošovky (VOŠ) sú v podstate okuliarové šošovky (sklá) umiestnené do oka. Prvé vnútroočné šošovky boli vyrábané z plexiskla, dnes sa za najkvalitnejší materiál považuje hydrofóbny akrylát, z ktorého sú vyrobené všetky šošovky implantované na našej klinike. Samozrejme, používame výhradne šošovky foldovateľné, t.j. také, ktoré sa dajú do oka implantovať cez miniatúrny otvor (cca 1,8 mm), ktorý nie je potrebné vôbec šiť. Ďalším dôležitým faktorom pri výbere implantátu je povrchová úprava. Doteraz bežné, tzv. sférické šošovky sme vymenili za asférické, lebo umožňujú ešte kvalitnejšie videnie.

Základným typom vnútroočnej šošovky je monofokálna šošovka, s ktorou uvidíte dobre na jednu vzdialenosť – nablízko alebo do diaľky – podľa toho, čomu dáte prednosť. Na druhú vzdialenosť budete potrebovať okuliare.
Ak máte cukrovku a je predpoklad, že vaša sietnica bude musieť byť v budúcnosti ošetrená laserom, odporúčame tzv. diabetickú šošovku. Tá má väčší priemer optickej časti (7 mm), čo v prípade potreby umožní ošetriť laserom väčšiu plochu na sietnici.
Pacienti s nepravidelne zakrivenou rohovkou, tzv. astigmatizmus, si môžu vybrať tzv. tórickú šošovku, ktorá tento nedostatok odstráni.

V ponuke máme aj šošovky s ochranným filtrom, ktoré chránia miesto najostrejšieho videnia – žltú škvrnu a znižujú pravdepodobnosť vzniku vekom podmienenej makulárnej degenerácie (VPMD). V prípade implantácie takéhoto typu šošovky si môžete ešte vybrať šošovku so stálym filtrom, alebo šošovku s filtrom, ktorý reaguje na intenzitu svetla – fotochromatickú šošovku.

Nadštandardná liečba sivého zákalu spočíva v implantovaní tzv. multifokálnych –bifokálnychalebo trifokálnych šošoviek, ktoré sú z hľadiska modernej medicíny a komfortu pre pacienta tým najlepším riešením.

Bifokálne šošovky vás zbavia dioptrických okuliarov na blízko a do diaľky. Tieto typy šošoviek umožňujú bežný život – šoférovanie, nákupy, sledovanie TV, čítanie a podobne bez okuliarov. Na čítanie napríklad príbalového letáku k liekom však už nestačia.

Trifokálne šošovky sú vhodné pre najnáročnejších pacientov, ktorí sú aktívni a majú široký okruh záujmov. Okrem odstránenia sivého zákalu vám umožnia aj kvalitné videnie na všetky tri vzdialenosti – na blízko, do diaľky aj na strednú vzdialenosť bez okuliarov. Ideálne sú pre ľudí, ktorí majú vysoké požiadavky na perfektné videnie aj na strednú vzdialenosť – veľa čítajú, pracujú na počítači alebo na tablete.

 

 

Nie každá šošovka je však vhodná pre každého pacienta, ale pre každého pacienta vieme nájsť a aj zaobstarať v krátkom čase šošovku, ktorá je pre neho najvhodnejšia. Ceny implantátov sú tiež rôzne a mnohé prekračujú rámec úhrady zdravotnými poisťovňami. Pacienti si však majú možnosť šošovku vybrať a doplatiť iba rozdiel medzi obstarávacou cenou šošovky a úhradou zdravotnej poisťovne.
Vhodnosť jednotlivých typov šošoviek pre konkrétneho pacienta, ako aj prípadný doplatok nad rámec úhrady zdravotnou poisťovňou je súčasťou rozhovoru pacienta s lekárom pri predoperačnom vyšetrení.

Ako prebieha operácia sivého zákalu?

Pred operáciou sivého zákalu

Pred operáciou sivého zákalu je potrebné absolvovať predoperačné vyšetrenie, ktoré nám poskytne všetky dôležité informácie o zdravotnom stave vašich očí. Súčasťou predoperačného vyšetrenia je vyšetrenie zrakovej ostrosti, zmeranie vnútroočného tlaku, vyšetrenie predného a zadného segmentu oka, vyšetrenie na endotelovom mikroskope, prípadne rohovková topografia.
Zároveň absolvujete biometrické meranie, ktoré nám pomáha stanoviť parametre pre výber vášho implantátu – umelej vnútroočnej šošovky. Dôležitou informáciou sú pre nás aj vaše potreby a predstavy o kvalite videnia po zákroku. Naši lekári vám poskytnú všetky potrebné informácie a pomôžu vám vybrať typ implantátu podľa vašich preferencií.
Následne si dohodnete termín operácie a predpíšeme vám očné kvapky, ktoré si budete podľa pokynov aplikovať tri dni pred operáciou. Predoperačné vyšetrenie trvá približne 2 hodiny.

Upozornenie:
Predoperačné vyšetrenie vyžaduje rozšírenie zreničiek kvapkami, čo spôsobuje dočasnú neschopnosť zaostriť. Počítajte preto s tým, že po vyšetrení by ste približne 2 až 3 hodiny nemali riadiť motorové vozidlo.
Okrem predoperačného vyšetrenia v CMO je potrebné absolvovať aj interné predoperačné vyšetrenie,u svojho obvodného lekára.

 

V deň operácie

Do nášho centra prídete v dohodnutý termín, pričom sa ráno môžete najesť ako obvykle. So sebou si treba priniesť iba doklad totožnosti, kartičku poistenca zdravotnej poisťovne a interné predoperačné vyšetrenie. V deň operácie u nás strávite približne 2 – 2,5 hodiny, no samotná operácia netrvá dlhšie ako 15 minút.Po príchode na kliniku sa vám budú venovať naše sestričky. V rámci predoperačnej prípravy vám aplikujú anestetické kvapky, vďaka ktorým bude zákrok bezbolestný.

Priebeh operácie sivého zákalu

Sestrička vás odvedie na operačnú sálu, kde vás uloží na operačný stôl. Následne vám dezinfikuje kožu okolo operovaného oka a na tvár vám priloží rúšku. Lekár vám bude dávať inštrukcie, aby ste vedeli, čo máte robiť a kam sa pozerať. Očné viečka budete mať proti žmurkaniu pridržané pomocou fixátora a na oko bude svietiť svetlo. pomocou ultrazvuku odstráni obsah šošovky. Následne do pôvodného puzdra šošovky implantuje cez miniatúrny rez (1,8 – 2,2 mm) implantát – vnútroočnú šošovku. Takto malú operačnú ranu nie je potrebné vôbec šiť, pretože sa sama uzatvorí.

Približne 1 hodinu po operácii odchádzate ideálne v sprievode blízkej osoby domov. Vybavený budete očnými kvapkami a inštrukciami, ako postupovať v pooperačnom období. Súčasne vám poskytneme aj mobilné telefónne číslo s 24 hodinovou nepretržitou službou na telefóne, kde môžete kedykoľvek v prípade potreby zavolať.

 

Po operácii sivého zákalu

Na druhý deň po operácii prídete na pooperačné vyšetrenie, ktoré je bezplatné a trvá zvyčajne 15 až 20 minút. Druhá pooperačná kontrola býva približne týždeň po operácií. Termíny ďalších pooperačných vyšetrení vám stanoví lekár individuálne.

Pooperačný režim a rekonvalescencia

Výrazné zlepšenie zrakovej ostrosti sa objavuje obvykle už prvý deň po operácií. Konečná stabilizácia operačného výsledku však niekedy môže trvať aj niekoľko týždňov. Do práce sa môžete vrátiť približne po troch dňoch od operácie (ak však pracujete v infekčnom prostredí, je vhodné nastúpiť až po uplynutí 4 týždňov).

Pooperačný režim si vyžaduje nasledovné obmedzenia:

2 týždne sa vyhýbajte pobytu v zafajčenom alebo prašnom prostredí, nekúpte sa vo verejných bazénoch a nevykonávajte extrémne náročnú fyzickú aktivitu. Dámam taktiež odporúčame zdržať sa maľovania očí po dobu 2 týždne. Obmedzenia sa môžu meniť individuálne podľa odporúčaní a pokynov vášho ošetrujúceho lekára.