Operácia extrémnych dioptrií

Objednať na vyšetrenie

Ak máte vysokú dioptrickú chybu – krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus a túžite sa zbaviť okuliarov, máme pre vás bezpečné a bezbolestné riešenie so stabilným výsledkom – implantáciu fakických šošoviek.

Implantácia fakickej šošovky ICL

 

Pre niektorých pacientov je laserová operácia nevhodná, pretože majú príliš silné dioptrie a tenkú rohovku. Alternatívou k excimer laserovej operácií môžu byť tzv. fakické šošovky, ktoré sú schopné odstrániť aj vysoké hodnoty dioptrií.
Zákrok spočíva vo vložení fakickej šošovky pred pacientovu vlastnú šošovku. Pri implantácií fakickej šošovky sa pacientova pôvodná šošovka neodstraňuje. Vlastná a fakická šošovka vzájomne spolupracujú, aby zabezpečili ostré videnie na blízke i vzdialené predmety. Operačný zákrok je bezbolestný, vykonáva sa v lokálnej anestézii a trvá približne 15 minút.
Výhodou fakickej šošovky je, že pre pacienta poskytuje dlhodobo stabilné riešenie, ktoré si nevyžaduje žiadnu starostlivosť. Fakická šošovka vydrží v oku po celý život, v prípade potreby je ju však možné vybrať, prípadne vymeniť za inú.

Kto je ideálnym kandidátom na implantáciu ICL?

Ľudia vo veku 21 – 40 rokov, ktorí majú strednú až vysokú krátkozrakosť (fakické šošovky korigujú dioptrie -3 až -20) a nemenný predpis korekcie 6 mesiacov až jeden rok. Ideálny kandidát nemá v anamnéze odlúpenie sietnice, zelený zákal, zápal dúhovky alebo diabetickú retinopatiu.

Ako prebieha operácia?

Pred zákrokom

Pred operáciou je potrebné absolvovať u nás predoperačné vyšetrenie. Súčasťou tohto vyšetrenia je aj rozhovor s lekárom, ktorý vám poskytne všetky potrebné informácie o operácií a taktiež vám odporučí implantát – fakické šošovky, ktoré budú pre vaše oči tou najlepšou možnou voľbou. Predoperačné vyšetrenie trvá približne 2 hodiny.

Upozornenie:
Predoperačné vyšetrenie vyžaduje rozšírenie zreničiek kvapkami, čo spôsobuje dočasnú neschopnosť zaostriť. Počítajte preto s tým, že po vyšetrení by ste približne 2 až 3 hodiny nemali riadiť motorové vozidlo.
Okrem predoperačného vyšetrenia v CMO je potrebné absolvovať aj interné predoperačné vyšetrenie, u svojho obvodného lekára.

V deň zákroku

Do nášho centra prídete v dohodnutý termín, pričom sa ráno môžete najesť ako obvykle. So sebou si treba priniesť iba doklad totožnosti, kartičku poistenca zdravotnej poisťovne a interné predoperačné vyšetrenie. Po príchode na kliniku sa vám budú venovať naše sestričky.
V deň operácie u nás strávite približne 2 hodiny, no samotný zákrok netrvá dlhšie ako 15 minút. Implantácia fakických šošoviek sa vykonáva ambulantne, pri plnom vedomí a je bezbolestná.Najskôr sa operuje jedno oko a po niekoľkých dňoch druhé oko.
Približne 1 hodinu po operácii odchádzate v sprievode blízkej osoby domov. Vybavený budete očnými kvapkami a inštrukciami, ako postupovať v pooperačnom období. Súčasne vám poskytneme aj mobilné telefónne číslo s 24 hodinovou nepretržitou službou na telefóne, kde môžete kedykoľvek v prípade potreby zavolať.

Po zákroku

Zlepšené videnie pociťujú pacienti ihneď po zákroku. V prvých dňoch, ako sa oči hoja však môže byť ešte videnie mierne rozmazané. K stabilizácií dochádza postupne. Vo väčšine prípadoch je optimálna zraková ostrosť dosiahnutá týždeň po operácií.
Po zákroku by ste sa nemali predkláňať, šúchať si oči alebo sa zbytočne namáhať. Po zvyšok dňa odporúčame pacientom kľudový režim. Na druhý deň po operácii je potrebné prísť na pooperačné vyšetrenie, ktoré je bezplatné a trvá zvyčajne 15 až 20 minút.

Pooperačný režim si vyžaduje nasledovné obmedzenia:

Vyhýbajte sa pobytu v zafajčenom alebo prašnom prostredí, nekúpte sa v bazéne, v mori alebo iných vodných nádržiach a nevykonávajte extrémne náročnú fyzickú aktivitu počas 2 týždňov od operácie. Dámam taktiež odporúčame zdržať sa maľovania očí po dobu 2 týždne.
Obmedzenia po implantácii fakických šošoviek sa môžu meniť individuálne podľa odporúčaní a pokynov vášho ošetrujúceho lekára.