Liečba keratokonusu

Objednať na vyšetrenie

Centrum mikrochirurgie oka poskytuje pacientom kompletnú oftalmologickú starostlivosť v liečbe Keratokonusu.

Keratokonus je degeneratívne ochorenie rohovky, pri ktorom dochádza k vyklenutiu rohovky a deformácií jej tvaru. Názov keratokonus pochádza z gréčtiny, čo doslova znamená „rohovkový kužeľ“. Pri keratokonuse je totiž charakteristické postupné stenčovanie a vyklenovanie rohovky do kužeľovitého tvaru. Ide o pomerne zriedkavé ochorenie, ktorého výskyt je asi 1 : 1500.

Keratokonus postihuje najčastejšie mladých ľudí vo veku dvadsať až tridsať rokov, častejšie mužov ako žien. Príčiny tohto ochorenia nie sú doposiaľ celkom objasnené. Hlavnú úlohu zohrávajú genetické faktory, ktoré spôsobujú, že oko je pre vznik keratokonu náchylnejšie. Často býva keratokonus diagnostikovaný spolu s iným ochorením, napríklad s atopickým ekzémom, Downovým syndrómom či Marfanovým syndrómom alebo s alergiami rôzneho druhu.

 

Príznaky Keratokonusu

Keratokonus prichádza nenápadne, často pacienti netušia, že toto ochorenie majú. Prvé príznaky sa objavujú medzi 10. až 20. rokom života a prejavujú sa ako zhoršujúca zraková ostrosť. Ochorenie postihuje obe oči, aj keď zvyčajne môžeme rozvoj keratokonusu pozorovať najskôr na jednom oku a až neskôr na druhom.

Počiatočné štádium keratokonusu je často zamieňané za krátkozrakosť alebo astigmatizmus. Príznaky sú totiž zo začiatku podobné. U pacientov dochádza k nárastu krátkozrakosti, ku ktorej sa najskôr pridáva pravidelný astigmatizmus (cylindrické dioptrie). Ten neskôr prechádza v astigmatizmus nepravidelný, čo je výsledkom vyklenovania a stenčovania rohovky.

Typickým príznakom keratokonusu je častá zmena refrakcie. Ďalej sa môže objavovať zdvojené, rozmazané alebo skreslené videnie, svetloplachosť, zvýšené slzenie. Charakteristickým príznakom keratokonusu je videnie „duchov“ okolo objektu a zlé nočné videnie.

 

Liečba keratokonusu

Existuje niekoľko možností liečby keratokonusu, pričom typ liečby sa volí v závislosti od štádia ochorenia. V najmiernejších prípadoch sa zraková ostrosť môže korigovať okuliarmi a mäkkými šošovkami. V prípade progresie keratokonusu je nutné pristúpiť k jeho liečbe, ktorá je možná pomocou metódy crosslinking alebo implantáciou keraringov (intrastromálnych rohovkových prstencov), prípadne kombináciou oboch týchto metód.

Princípom a hlavným cieľom liečby je stabilizovať stav keratokonu a zabrániť jeho ďalšej progresii. K zlepšeniu zrakovej ostrosti však týmito zákrokmi nedochádza. Len v niektorých prípadoch môže nastať drobné zlepšenie, a to vplyvom sploštenia rohovky.

Jedinou možnosťou ako možno znovu navrátiť zrak je pomocou aplikácie tvrdých kontaktných šošoviek. Na našej klinike aplikujeme špeciálny typ tvrdých kontaktných šošoviek, tzv. hybridné kontaktné šošovky. Tieto šošovky sa skladajú z tvrdého jadra, ktoré tvorí optický komponent a mäkkého okraja, slúžiaci na stabilizáciu šošovky na oku, pričom jeho znášanlivosť je oproti bežným tvrdým šošovkám príjemnejšia a pohodlnejšia. Vďaka týmto šošovkám je u niektorých pacientov možné zlepšiť videnie aj o niekoľko riadkov a znovu ich tak navrátiť do bežného života.

Centrum mikrochirurgie oka vykonáva nasledovné operačné metódy liečby keratokonusu.

 

Corneal Cross Linking (CXL)

Corneal Cross linking (CXL) je minimálne invazívna metóda terapie, ktorá dosahuje najlepšie výsledky v počiatočných štádiách keratokonusu (I-II štádium). Cieľom CXL je stabilizácia rohovky a zastavenie progresie ochorenia. V CMO Bratislava vykonávame túto terapiu od júna 2009 a našim pacientom ju v plnej výške hradia všetky zdravotné poisťovne.

Priebeh zákroku CXL
Na rohovku pacienta sa aplikuje roztok riboflavínu (vitamín B2) a dextránu v dvojminútových intervaloch, ktorými sa postihnutá rohovka nasýti (30 – 45 minút). Následne sa rohovka vystavuje UVA žiareniu cca 30 minút s pokračujúcou aplikáciou roztoku riboflavínu a topických anestetík. CXL metóda vytvára nové väzby medzi kolagénovými vláknami rohovky, čím sa rohovka postupne spevňuje. Na záver operácie sa na oko priloží kontaktná šošovka, ktorá sa na 4. pooperačný deň vyberie. Zákrok prebieha v lokálnej anestézii, je šetrný a bezbolestný.

Pooperačný priebeh
Prvé pooperačné vyšetrenie je 3 až 4 dni po zákroku. Prvé tri dni si pacient dáva antibiotické kvapky 5krát denne a potom kvapky proti zápalu 3krát denne počas 10 dní. Pooperačný priebeh je nebolestivý, 2 až 4 dni po zákroku môžu byť oči svetloplaché. Videnie sa stabilizuje do 6 až 8 týždňov.

 

Implantácia intrastromálnych segmentov

Implantácia intrastromálnych segmentov (ICRS), ktoré sú známe aj ako keraringy vyrovnáva a stabilizuje rohovku. Vedľajším efektom kararingov môže byť aj zlepšenie videnia. Táto metóda liečby sa pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov častokrát kombinuje s CXL. Implantácia intrastromálnych segmentov je hradená pacientom CMO všetkými zdravotnými poisťovňami.

Priebeh zákroku implantácie ICRS

Implantácia segmentov (prstencov) je technika, pri ktorej sa po vytvorení intastromálneho kanálu do cca 80% hrúbky rohovky vloží jeden alebo dva segmenty. Počet segmentov záleží od toho aká veľká a ako rozložená je plocha keratokonusu. Samotný operačný výkon trvá približne 25 minút. Na záver operácie sa na oko priloží kontaktná šošovka, ktorá sa na 4. pooperačný deň vyberie.

Pooperačný priebeh

Zlepšenie videnia sa objaví už na druhý deň po operácii. Videnie sa stabilizuje do 6 až 8 týždňov. V prvé dni po zákroku sa môže objaviť svetloplachosť, slzenie a začervenanie očí.

 

Transplantácia rohovky

K transplantácii rohovky sa pristupuje v poslednom štádiu ochorenia, kedy už iná liečba nie je možná. Transplantácia rohovky alebo odborne keratoplastika je chirurgický zákrok, pri ktorom sa nahrádza poškodené rohovkové tkanivo novým rohovkovým štepom získaným od darcu.

Transplantácie rohovky sme v režime bez hospitalizácie pacienta začali vykonávať ešte v roku 2008, ako prvé pracovisko na Slovensku. Postupne sme do jednodňovej chirurgie zaviedli všetky metódy transplantácií rohovky – perforujúcu (celkovú) keratoplastiku a lamelárne keratoplastiky (DALK, DSAEK, DMEK, PDEK).

Transplantovaná môže byť rohovka v plnej hrúbke, vtedy hovoríme o perforačnej keratoplastike. Tento typ transplantácie vykonávame iba v indikovaných prípadoch, celkovo asi u 10 % pacientov. Čoraz viac preferovaná je čiastočná, tzv. lamelárna transplantácia rohovky, s výmenou len poškodenej vrstvy rohovky, ktorá je pre oko pacienta menej zaťažujúca.

Transplantácie rohovky vykonávame štandardne v lokálnej anestézii, avšak v prípade potreby je možné operáciu podstúpiť aj v celkovej anestézii priamo v CMO Bratislava. Čakacia doba na transplantáciu je vo veľkej väčšine prípadov 4-6 týždňov. Všetky typy transplantácií, ktoré v CMO vykonávame sú hradené všetkými zdravotnými poisťovňami.