Excimer laserová operácia očí

Objednať na vyšetrenie

Excimer laserové operácie sú vysoko efektívnym a bezpečným riešením na odstránenie krátkozrakosti, ďalekozrakosti a astigmatizmu excimerovým laserom.

CMO vykonávame tento typ operácií od roku 2002, teda už takmer 20 rokov. Za tento čas sme operovali tisíce pacientov. Na základe našich dlhoročných skúseností preferujeme metódu LASEK.

Metóda LASEK patrí do skupiny povrchových refrakčných operácií rohovky (metóda bez rezu) a pre pacienta predstavuje najmenšie riziko akýchkoľvek komplikácií. Metóda LASEK je osvedčenou metódou s dlhodobo najstabilnejšími pooperačnými výsledkami.

 

 

Rozdiel medzi povrchovou a hĺbkou metódou

Základom oboch metód je excimerový laser. Povrchová a hĺbková metóda sa líšia v príprave oka na zákrok excimerovým laserom. Pri hĺbkovej metóde sa na túto prípravu využíva femtosekundový laser. Hlavným rozdielom je, že pri povrchovej metóde sa korekcia dioptrií vykonáva len na povrchu rohovky, zatiaľ čo pri hĺbkovej metóde je to vo vnútri rohovky.
Povrchová mäkká vrstva zvaná epitel je pri metóde LASEK po aplikácii špeciálneho roztoku, ktorý znižuje adhéziu jednotlivých buniek epitelu jemne odpreparovaná. Epitelizácia rohovky, t.j. obnovenie epitelu nastane v priebehu 7 až 10 dní po operácií, na rozdiel od hlbokej metódy vykonávanej femtosekundovým laserom, pri ktorej sa laserom reže do cca 110 mikrónov rohovky (do hĺbky cca 20% hrúbky rohovky), aby sa vytvorila lamela/flap.

 

Prečo sme sa rozhodli preferovať metódu LASEK?

• Oveľa menšie riziko komplikácií pri vytváraní povrchového flapu/lamely v porovnaní s hlbokými metódami LASIK a FemtoLasik.
• Veľmi šetrné vytváranie flapu bez použitia podtlaku na fixovanie oka, ktoré je nutné pri hlbokých metódach. Epitel má 100% regeneračnú schopnosť, teda pri LASEKU dochádza k jeho kompletnej obnove. Pri hlbokých metódach každá komplikácia, ako nakrčenie flapu, vrastanie povrchového epitelu pod flap a pod. môžu zapríčiniť trvalé následky vo videní.
• V prípade vzniku povrchovej infekcie oveľa jednoduchší manažment a vysoká pravdepodobnosť jej zvládnutia, oproti hlbokým metódam, kedy sa infekcia šíri vo vnútri rohovky.
• Žiadne riziko difúznej lamelárnej keratitídy, ako neinfekčná reakcia na materiály použité pri operáciách v hlbokých vrstvách rohovky.
• Pri metóde LASEK na rozdiel od spomínaných hlbokých metód nedochádza k preťatiu nervových pletevcov, ktorých dôležitou funkciou je stimulácia tvorby sĺz. Z tohto dôvodu veľa ľudí po hlbokých metódach pociťuje diskomfort v podobe suchého oka.

 

Pre koho je vhodná excimer laserová operácia očí?

Excimer laserová operácia je vhodná pre ľudí, ktorí majú stabilnú refrakčnú chybu aspoň 1 rok a viac ako 18 rokov. V CMO operujeme krátkozrakosť do -12 D, ďalekozrakosť do +6D a astigmatizmus do +/- 6D.
Vek je pri rozhodovaní sa o operácií excimerovým laserom dôležitý. V CMO neoperujeme ľudí do 18 rokov z dôvodu, že vývoj oka nie je ešte zastabilizovaný a tak ani výsledok operácie by nebol stabilný. Pre pacienta by to znamenalo s veľkou pravdepodobnosťou ďalšie reoperácie v pomerne krátkom časovom období, čo nepovažujeme za etické. Každá operácia so sebou prináša určité riziko a mala by sa preto robiť vtedy, keď je veľká pravdepodobnosť stabilného pooperačného výsledku.
Za jedinú medicínsku indikáciu operácie dieťaťa excimerovým laserom považujeme veľký dioptrický rozdiel medzi jedným a druhým okom (anizometropiu), z čoho vyplýva u detí veľká hrozba tupozrakosti, alebo sa pacientovi nedajú predpísať také okuliare, aké potrebuje. Túto operáciu však musí indikovať špecialista – detský oftalmológ.
Excimer laserovú operáciu vo väčšine prípadov neodporúčame ani u ľudí po 40-tke a volíme radšej riešenie metódou PRELEX (refrakčná výmena šošovky).

Excimer laserová operácia očí nie je vhodná:

• u ľudí mladších ako 18 rokov
• u ľudí s nestabilnou, rýchle rastúcou krátkozrakosťou
• v tehotenstve a počas dojčenia
• u ľudí s kardiostimulátorom
• u ľudí s iným ochorením oka, ktoré je kontraindikované (napr. glaukóm)
• u ľudí so sklonom k tvorbe keloidných jaziev

 

Plusy a mínusy povrchovej metódy LASEK

+ bezbolestný zákrok, ktorý trvá približne 10 až 15 minút
+ bez rezu rohovky
+ rýchle hojenie rohovky
+ nižšia tvorba pooperačných jazvičiek
+ najmenšie riziko akýchkoľvek komplikácií
+ možno vykonávať kontaktné športové aktivity bez významného rizika
+ dlhodobo najstabilnejšie pooperačné výsledky
+ LASEK je vhodný aj pre pacientov s príliš tenkou rohovkou pre hĺbkovú metódu
+ keďže sa využíva 1 a nie 2 typy laserov cena operácie je nižšia
– po operácii pacienti pociťujú zvyčajne 2 až 3 dni diskomfort, ktorý sa prejavuje pocitom cudzieho telieska v oku
– postupné vyostrovanie videnia

 

Prístrojové vybavenie

Excimer laserové operácie v CMO vykonávame špičkovým prístrojom Wavelight Allegretto Eye-Q 400 Hz. Práve tento laser je najrýchlejším systémom na svete, ktorý má FDA certifikát na všetky typy refrakčných chýb (veľmi prísny a najdôležitejší certifikát, ktorý môže získať iba skutočne špičkový prístroj alebo liečivo).
Je zabezpečený technológiou Perfekt Pulse, ktorá kontroluje každý zásah laserového lúča, aby sa v kombinácii s eye trackerom, ktorý 400 krát za sekundu sleduje pohyb oka pacienta, dosiahla dokonalá centrácia.

 

Priebeh operácie LASEK

Pred operáciou LASEK

Pred excimer laserovou operáciou je potrebné absolvovať v našom centre predoperačné vyšetrenie. Až na základe posúdenia výsledkov predoperačného vyšetrenia, dioptrickej chyby a Vášho celkového zdravotného stavu lekár zistí, či ste na zákrok vhodným kandidátom. Predoperačné vyšetrenie trvá približne 2 hodiny. Ak vyšetrením nezistíme žiadne kontraindikácie, dohodnete si termín operácie.

Upozornenie:
• Ak používate kontaktné šošovky, je nevyhnutné, aby ste ich 14 dní pred termínom vyšetrenia prestali úplne používať. Rovnaké obmedzenie platí aj pred samotnou operáciou.
• Predoperačné vyšetrenie vyžaduje rozširenie zreničiek kvapkami, čo spôsobuje dočasnú neschopnosť zaostriť. Počítajte preto s tým, že po vyšetrení by ste približne 2 až 3 hodiny nemali riadiť motorové vozidlo.

 

V deň operácie

V deň operácie prídete do nášho centra v dohodnutom termíne, bez akýchkoľvek obmedzení stravy. Operácia je úplne bezbolestná, trvá 10 až 15 minút a obidve oči sa operujú v „jednom sedení“. V rámci predoperačnej prípravy Vám sestrička opakovane do očí aplikuje anestetické kvapky na znecitlivenie.

 

Samotný priebeh operácie

Pri metóde LASEK sa pôsobením špeciálneho roztoku uvoľní povrchová mäkká vrstva zvaná epitel, ktorá sa odklopí. Následne sa pôsobením excimerového lasera vykoriguje dioptrická chyba a epitel sa priklopí na pôvodné miesto. Na záver Vám aplikujeme terapeutické kontaktné šošovky, ktorú Vám pri prvej kontrole (4. deň po operácii) vyberieme.
Počas operácie je Vašou úlohou pozerať sa na blikajúce svetielko umiestnené nad jeho hlavou. Ak by ste pohli okom, nemusíte sa obávať. Laser je vybavený technológiou Perfect Pulse, ktorá kontroluje každý zásah laserového lúča a tzv. eye tracker systémom, ktorý zachytí aj tie najjemnejšie pohyby oka. Ak sa teda pozriete iným smerom, laser sa automaticky zastaví.
Po operácii odchádzate domov vybavený očnými kvapkami a inštrukciami, ako postupovať v pooperačnom období. Súčasne Vám poskytneme aj mobilné telefónne číslo s 24 hodinovou nepretržitou službou na telefóne, kde môžete kedykoľvek v prípade potreby zavolať.

 

Po operácii LASEK

Na prvú pooperačnú kontrolu prídete 4. deň po operácii, kedy Vám z očí vyberieme terapeutické kontaktné šošovky. Približne týždeň po operácii nasleduje druhá pooperačná kontrola. Ďalšie kontroly Vás čakajú po 1 mesiaci a po 3 mesiacoch od zákroku. Ďalšie termíny kontrol stanoví lekár individuálne podľa potreby.

• Prvé 2 až 3 dni po operácií sa snažte čo najviac odpočívať. Keďže prebieha štádium hojenia rohovky, odporúčame kľudový režim. V prvých 2 až 3 dňoch po operácii môžete pociťovať diskomfort, ktorý sa prejavuje slzením, jemným rezaním alebo pocitom cudzieho telieska. Je to veľmi individuálne, no každopádne tieto pocity nie sú nebezpečné.
• Počas prvých dní po operácii budete mať obmedzenú schopnosť práce na počítači, pozerania TV a čítania.
• Minimálne 2 týždne po operácii sa vyhýbajte zafajčenému a znečistenému prostrediu.
• Kúpanie v bazénoch a morskej vode nedoporučujeme 4 až 6 týždňov po operácii.
• Ak ste pred operáciou robili silové športy, môžete v nich pokračovať cca 2 týždne po operácii. Kontaktné športy (box a pod.) nevykonávajte 4 až 6 týždňov po operácii.