Prístrojové vybavenie

Na našich očných klinikách využívame najmodernejšie prístrojové vybavenie od renomovaných svetových výrobcov. Kvalitná prístrojová technika je dôležitým predpokladom pre úspešnú liečbu našich pacientov.

 • Elektro-retinograf RetiPort Gamma plus 2

  Základom je unikátna elektrofyziologická jednotka, ktorá umožňuje lekárovi získať objektívne informácie o fungovaní sietnice a optického nervu. Najmodernejšími metodikami využívanými pri tomto type vyšetrení sú mfVEP a mfERG metodiky, ktoré v súčasnosti pacientom z celého Slovenska vie poskytnúť iba naše pracovisko. Elektrofyziologické vyšetrenie je bezbolestné, pacienti ho dobre znášajú (aj deti) a dá sa aplikovať dokonca i u kojencov. Elektrofyziologické vyšetrenie by malo byť v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou komplexného očného vyšetrenia, pretože ako jediné poskytuje objektívnu informáciu o fungovaní sietnice a optického nervu.

 • 3D OCT 2000

  3D OCT 2000 je diagnostický prístroj od japonského výrobcu Topcon Healthcare, ktorý patrí k svetovej špičke v tejto oblasti produktov. Prístroj obsahuje fundus cameru s vysokým rozlíšením (12.3 MP) a užívateľsky veľmi príjemnú dotykovú obrazovku na rýchle a jednoduché ovládanie jednotlivých funkcií. Prístroj využíva intuitívny FastMap software, umožňujúci dynamické zobrazenie OCT , poskytuje 3D, 2D a obrázky fundu súčasne. OCT vyšetrenie (optická koherentná tomografia) poskytuje dôležité údaje o vnútorných štruktúrach oka. Prístroj pomocou laserového lúča premeria a dokonale zmapuje sietnicu. Následne vytvorí rezy štruktúrou sietnice na akomkoľvek mieste, ktoré lekár potrebuje zobraziť. Prístroj 3D OCT 2000 využívame na našej očnej klinike v Topoľčanoch od roku 2019.

 • Štrbinová lampa SL-D301

  SL – D301 je klasická digitálna štrbinová lampa pre základné klinické vyšetrenie. Osvetlenie zabezpečuje halogénová žiarovka a optika je typu Galileo. Disponuje troma stupňami zväčšenia a piatimi rôznymi filtrami, ktoré zabezpečujú širokú škálu aplikácie. Je kompatibilná s digitálnou kamerou DC-4, ktorou vieme zaznamenať diagnosticky zásadné zmeny.

 • Pentacam AXL

  Pentacam je prístroj na meranie predného segmentu oka. Na princípe obrazov snímaných rotujúcou kamerou a pomocou príslušného softvéru sa rekonštruuje predný segment oka v rozsahu 360 stupňov. Pentacam umožňuje okrem iného zhodnotenie hĺbky a tvaru prednej očnej komory, pachymetriu, rohovkovú topografiu atď. Nová rada tohto prístroja umožňuje lepšie výstupy pre ťažko hodnotiteľné oči. Zabezpečuje výber správnych šošoviek pre pacienta.

 • LCD optotyp Vista Vision

  LCD optotyp je najnovším optotypom na vyšetrenie zrakovej ostrosti. Okrem toho ponúka aj ďalšie testy, ktoré v klasických optotypoch nenájdeme – test na vyšetrenie astigmatizmu, bichromatické a polarizačné testy na vyšetrenie skrytého škúlenia, testy na vyšetrenie farbocitu a testy na vyšetrenie kontrastnej citlivosti. Taktiež nám poskytujú testy na binokulárne vyváženie nameranej korekcie, ktoré je veľmi dôležité pri stanovovaní správnej hodnoty výsledného predpisu na okuliare. Veľmi dôležitým prvkom je aj možnosť náhodne meniť písmená pri vyšetrovaní zrakovej ostrosti, čo nám vylučuje tzv. learning efekt – pacient nemá možnosť si písmená zapamätať z predošlého vyšetrenia.

 • Digitálny fokometer LM-500

  Fokometer je prístroj na meranie optickej mohutnosti okuliarových šošoviek. Automatický fokometer z firmy Oculus, typ LM 500 okrem merania sférickej, cylindrickej a prizmatickej hodnoty okuliarovej šošovky dokáže automaticky rozpoznať progresívnu okuliarovú šošovku a zmerať hodnotu jej adície, t.j. prídavnej hodnoty korekcie do blízka. Je možné si týmto prístrojom označiť optické stredy okuliarových šošoviek a skontrolovať tak správnosť centrácie šošovky v okuliarovom ráme.

 • Tonoref II

  Tonoref II je autorefraktokeratotonometer druhej generácie od firmy Nidek. Slúži na meranie refrakčnej chyby oka, keratometriu (polomery krivosti rohovky v dvoch hlavných meridiánoch, dôležité vyšetrenie pri aplikácii kontaktných šošoviek) a na bezkontaktné meranie vnútroočného tlaku. Nespornou výhodou je, že tieto všetky základné parametre oka sa dajú získať z jedného merania. Tonoref II má jednu z najmodernejších funkcií merania refrakčnej chyby oka – meranie prispôsobí veľkosti zreničky konkrétneho pacienta, čo zvyšuje presnosť merania dioptrickej chyby oka. Taktiež vie automaticky rozpoznať sivý zákal a umelú vnútroočnú šošovku po operácii tohto ochorenia.

 • CEM-530

  Spekulárny mikroskop je prístroj na zaznamenávanie endotelovej vrstvy rohovky. Na našej klinike sa nachádza NIDEK CEM 530. Zariadenie nám umožňuje sledovať veľkú plochu endotelu. Poskytuje údaje a fotografie z centrálnej, paracentrálnej a periférnej zóny. Tieto fotografie sa automaticky v systéme analyzujú a vyberá sa najlepší záber. Veľkou výhodou je, možnosť porovnávania alebo sledovania progresu endotelovej vrstvy pacienta. Zábery je možné analyzovať v automatickom móde, ktorý poskytuje 9 hodnôt (napr. množstvo, hustota, tvar buniek, pachymetria atď.) alebo manuálnom móde, čo nám výrazne zlepšuje klinickú interpretáciu.

 • Počítačový perimeter Oculus-CENTERFIELD II

  Počítačový perimeter je prístroj, ktorý slúži hlavne na zisťovanie veľkosti a citlivosti zorného poľa (zorné pole je časť priestoru, ktorú oko vidí pri nehybnom pozeraní sa). Veľkosť zorného poľa je potrebné zisťovať pri udeľovaní potvrdení k vodičskému preukazu, prípadne pri špecifických pracovných povolaniach, kde je šírka zorného poľa kľúčová (práca vo výškach,..). Taktiež je toto vyšetrenie dôležité pri predoperačnom vyšetrení plastickej operácie horných viečok – blefaroplastiky. Citlivosť zorného poľa sa skúma najmä pri glaukóme (zelenom zákale), makulárnych ochoreniach, prípadne pri niektorých neurologických ochoreniach.

 • Fotoštrbinová lampa SL-D7 TOPCON

  Digitálna fotoštrbinová lampa je prístroj na neinvazívne bezkontaktné vyšetrenie. V dolnej časti prístroja sa nachádza halogénové osvetlenie s príslušenstvom. Prístroj disponuje rôznymi filtrami. Táto séria prístrojov zahŕňa tzv. Amber filter, ktorý zlepšuje kontrast a farebné rozlíšenie pozorovaného obrazu. Novinkou je všestranný systém na spracovanie a interpretáciu záberov. S piatimi stupňami zväčšenia vieme dosiahnuť detailne zábery očného pozadia.

 • AngioOCT – DRI OCT Triton

  Angio OCT patrí medzi najnovšie zobrazovacie techniky sietnice. Jednou z najväčších výhod tohto vyšetrenia je, že nie je potrebné aplikovať kontrastnú látku (menšia záťaž pacienta, použitie kontrastnej látky je kontraindikované v tehotenstve, u pacientov s predispozíciou na anafylaktický šok ai.). Týmto vyšetrením získame mnoho dôležitých informácii o stave sietnice. Veľkým prínosom tohto vyšetrenia je možnosť detailne anaylyzovať povrchové a hlboké cievy vyživujúce sietnicu a stav cirkulácie krvi v nich. Pomocou tohto vyšetrenia je možné si zobraziť všetky vrstvy sietnice a najmä patologickú cievnu novotvorbu – neovaskularizácie. Je možné tiež sledovať progresiu tvorby neovaskularizácii alebo sledovať ako sa mení stav pacienta počas liečby. Toto vyšetrenie sa používa najmä na diagnostiku a sledovanie pacientov s cievnymi ochoreniami sietnice, diabetickou retinopatiou, vekom podmienenou makulárnou degeneráciou a iných.

 • Nidek YC-1800, Nidek

  NIDEK YC-1800je označenie YAG lasera konkrétne Nd:YAG laser. V dnešnej dobe je najpoužívanejší typ pevnolátkového laseru. Využíva sa na odstránenie sekundárného sivého zákalu, alebo na vytvorenie otvoru v dúhovke. Tento typ prístroja zabezpečuje vylepšené funkcie v nastavení laseru. Spoločnosť po 20 rokoch inovácii a výskumu za pomoci očných lekárov vyvinula 5. generáciu Nd:YAG laseru, ktorý spĺňa vysoký štandart oftalmologických laserov.

 • Excimerový laser Alcon Allegretto IQ-400

  Excimer laserové operácie v CMO vykonávame špičkovým prístrojom Wavelight Allegretto Eye-Q 400 Hz. Výrobcom tohto laserového systému je spoločnosť Alcon, ktorá patrí k svetovej špičke v tejto oblasti. Práve tento laser je najrýchlejším systémom na svete, ktorý má FDA certifikát na všetky typy refrakčných chýb (veľmi prísny a najdôležitejší certifikát, ktorý môže získať iba skutočne špičkový prístroj alebo liečivo). Je zabezpečený technológiou Perfekt Pulse, ktorá kontroluje každý zásah laserového lúča, aby sa v kombinácii s eye trackerom, ktorý 400 krát za sekundu sleduje pohyb oka pacienta, dosiahla dokonalá centrácia.

 • Operačný mikroskop LuxOR LX3

  Operačný mikroskop s unikátnou technológiou, ktorý poskytuje vynikajúcu vizualizáciu pre každý typ očnej chirurgie. Mikroskop je vybavený optikou na dokonalé zobrazenie operačného poľa. Disponuje trojčipovou kamerou s vysokým rozlíšením pre záznam operácií a optikou pre asistenta. Mikroskop je navyše prepojený s digitálnym navigačným systémom Verion, ktorý zaisťuje precíznu implantáciu vnútroočných šošoviek. Štruktúry operovaného oka sú bezchybne viditeľné do hĺbky a v každom detaile a to aj pri pokročilom sivom zákale.

 • Operačný prístroj Infinity

  Prístroj Infinity od spoločnosti Alcon patrí medzi svetovú špičku medzi fakoemulzifikačnými prístrojmi, ktorý umožňuje skrátenie operačného výkonu, zvýšenú bezpečnosť a rýchlejšiu rehabilitáciu zraku. Fakoemulzifikátor Infinity odsaje zakalenú vnútroočnú šošovku pri sivom zákale vo vysokofrekvenčnom režime.

 • OptoGlobal XLink

  Prístroj využíva žiarenie UV-A s kombináciou riboflavínu k dosiahnutiu zlepšenia biomechanickej rezistencie rohovky pri ochorení keratokonus. XLINK zabezpečuje konštatnú stabilitu UV-A žiarenia za pomoci uzavretého kontrolného systému. Zariadenie je flexibilné a poskytuje jednoduché ovládanie. Je možné nastaviť klinické parametre ako sú trvanie, žiarenie alebo veľkosť ožarovaného bodu v ktoromkoľvek čase. XLINK je vybavený taktiež CCD kamerou na zaznamenávanie priebehu zákroku.

 • STATIM 5000 & 2000

  Na dôkladnú sterilizáciu oftalmologických nástrojov využívame na klinike vysoko účinný parný sterilizátor STATIM 5000 a STATIM 2000. Majú jednoduché úžívateľské rozhranie a dotykový farebný displej s rýchlou reakciou. Sterilizačné časy sú voliteľné v rozmedzi 4-20min a teplotné programy sú v rozmedzí 121 a 134 stupňov Celzia. Súčasťou je aj sterilizačná kazeta.

 • CellChek D

  Endotelový mikroskop Konan CellCheck D je dôležitou súčasťou očného tkanivového zariadenia. Pri hodnotení očných rohoviek je údaj o stave endotelovej vrstvy významný. Výhodou zariadenia je hodnotenie rohovky v médiu, čím zabránime zbytočnej kontaminácii tkaniva a taktiež nám poskytuje údaje o presnej teplote média. Mikroskop nám umožňuje náhľad do hlbších vrstiev rohovky, sledujeme ním endotelovú vrstvu. Do zariadenia vkladáme informácie o polohe buniek a na základe týchto údajov si samostatne zhodnocuje tvar a hustotu buniek. Taktiež nám umožňuje zmerať hrúbku rohovky, čo je dôležitý parameter pri príprave lamely. Kvalitné zobrazenie endotelovej vrstvy zabezpečujú halogénové žiarovky. Prednosťou zariadenia je aj možnosť up grade prístroja v prípade potreby.