Sme tu pre Vás, príďte a uvidíte…

Centrum mikrochirurgie oka začalo pred 22 rokmi písať históriu jednodňovej očnej chirurgie na Slovensku. Už v roku 1999 sme začali svoje služby poskytovať pacientom nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Boli sme prví a do roku 2004 aj jediní…

V roku 2002 sme sa stali zakladajúcim členom Slovenskej asociácie jednodňovej chirurgie (SAJCH), a o dva roky neskôr sme ako prvé oftalmochirurgické pracovisko na Slovensku získali medzinárodný certifikát kvality ISO 9001:2000, ktorý sme odvtedy niekoľkokrát obhájili.

V roku 2008 v našom centre Doc. MUDr. Pavel Studený, prednosta Oční kliniky FN Královské Vinohrady a náš hosťujúci lekár, urobil prvú transplantáciu rohovky bez hospitalizácie pacienta. Súčasne to bola aj prvá zadná lamelárna keratoplastika vykonaná na Slovensku.  V súčasnosti náš tím pod vedením primára a očného chirurga MUDr. Romana Ondreičku urobí ročne viac ako 100 lamelárnych transplantácií rohovky. To predstavuje na Slovensku najviac transplantácií rohovky v režime jednodňovej chirurgie a najviac transplantácií najmodernejšími technikami.  V roku 2020 sme v CMO Bratislava urobili až 2/3 všetkých transplantácií rohovky  na Slovensku, čím sme opäť potvrdili pozíciu lídra v tejto oblasti oftalmológie.

V roku 2017 sme v Topoľčanoch  začali  prevádzkovať špecializovanú oftalmologickú ambulanciu, po 2 rokoch  sme pre pacientov z Topoľčian a ich okolia otvorili zariadenie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore oftalmológia – Centrum mikrochirurgie oka. V CMO Topoľčany môžu pacienti absolovať širokú škálu operácií na prednom segmente a okolí oka.

V  roku 2019 sme získali povolenie MZ SR na prevádzkovanie očného tkanivového zariadenia (OTZ), vďaka ktorému môžeme skrátiť čakacie doby na transplantáciu rohovky na minimum.

Centrum mikrochirurgie oka poskytuje širokú škálu očných vyšetrení a očných operácií, pričom sme zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní. Tím lekárov a zdravotných sestier pracuje pod vedením špičkového očného chirurga, primára
MUDr. Romana Ondreičku.

Ročne vykonáme cca 3000 operácií, pričom najčastejšou operáciou je operácia sivého zákalu s implantáciou umelej vnútroočnej šošovky. Za 22 rokov našej činnosti sme vykonali viac ako 34.000 operácií a desiatky tisíc vyšetrení. Neustále zdokonaľujeme naše prístrojové vybavenie a operačné postupy, aby sme zabezpečili čo najlepšiu zdravotnú starostlivosť pre našich pacientov.

Všetci pacienti, ktorí majú záujem o akékoľvek očné vyšetrenie alebo operáciu oka, sa môžu objednať na recepcii nášho centra v Bratislave alebo v Topoľčanoch osobne, telefonicky alebo mailom. Tešíme sa na vás a sme odhodlaní Vás nesklamať.

Príďte a uvidíte.