CMO Bratislava

Centrum mikrochirurgie oka začalo pred 22 rokmi písať históriu jednodňovej očnej chirurgie na Slovensku. Patríme k lídrom modernej diagnostiky a chirurgickej liečby.

CMO Topoľčany

Centrum mikrochirurgie oka v Topoľčanoch poskytuje od júna 2019 širokú škálu očných vyšetrení a očných operácií pre pacientov z celého regiónu.

Očné tkanivové zariadenia

Očné tkanivové zariadenie (OTZ) je pracovisko Centra mikrochirurgie oka, vykonávajúce činnosti spojené s odberom, spracovaním, testovaním, konzervovaním, skladovaním a distribúciou ľudských očných tkanív a buniek.

Kontakt

Očné tkanivové zariadenie
Gagarinova 7/B, 821 03, Bratislava II
MHD – linky č. 75, 201, 202
(zastávka Ondrejovova)

Kontaktná osoba: Mgr. Rebeka Klingová, koordinátor OTZ
+421 2 331 043 24
+421 917 054 330

klingova@cmo.sk

21 očná optika

V portfóliu Centra mikrochirurgie oka máme očné optiky s názvom “21”. Obidve očné optiky sa nachádzajú v Bratislave, v časti Staré mesto.

Kontakt

21 Očná optika
Dunajská 20
811 09 Bratislava
+421 02 527 330 85
www.optika21.cmo.sk

Otváracie hodiny

  • Pondelok: 10:00 – 18:00
  • Utorok: 10:00 – 18:00
  • Streda: 10:00 – 18:00
  • Štvrtok: 10:00 – 18:00
  • Piatok: 10:00 – 18:00

Kontakt

21 Očná optika
Námestie Slobody 23
811 06 Bratislava
+421 02 544 356 62
www.optika21.cmo.sk

Otváracie hodiny

  • Pondelok: 9:00 – 12:30     13:00 – 17:30
  • Utorok: 9:00 – 12:30     13:00 – 17:30
  • Streda: 9:00 – 12:30     13:00 – 17:30
  • Štvrtok: 9:00 – 12:30     13:00 – 17:30
  • Piatok: 9:00 – 12:30     13:00 – 17:30