CMO Bratislava

Naše centrum začalo pred 22 rokmi písať históriu jednodňovej očnej chirurgie na Slovensku. Boli sme prvým pracoviskom, ktoré začalo vykonávať operácie očí bez hospitalizácie pacienta. Skúsený tím očných lekárov a zdravotných sestier pracuje pod vedením vynikajúceho očného chirurga a primára našej kliniky MUDr. Romana Ondreičku.

O nás

Najčastejšou operáciou v našom centre je operácia sivého zákalu s implantáciou umelej vnútroočnej šošovky, kráľovná očných operácií.  Vďaka najmodernejšiemu technickému vybaveniu a zohratému tímu lekárov a zdravotných sestier pod vedením primára nášho centra a vynikajúceho očného chirurga MUDr. Romana Ondreičku dosahujeme vynikajúce výsledky chirurgickej liečby.

Od roku 2008 sme   lídrom transplantačného programu v oftalmológii nielen z hľadiska využívania najmodernejších techník a postupov, ale aj z hľadiska počtu transplantovaných pacientov ročne. V roku 2020 sme urobili až 2/3 všetkých transplantácií na Slovensku.

V roku 2019 sme získali povolenie MZ SR na prevádzkovanie očného tkanivového zariadenia (OTZ) – očnej banky, vďaka ktorému môžeme postupne zabezpečovať dostatok darcovských rohoviek pre potreby pacientov našej kliniky.

Sme jediným pracoviskom na Slovensku, ktoré vykonáva špičkovú diagnostiku ochorení sietnice a zrakového nervu za využitia najmodernejších elektrofyziologických metód. Odborným garantom laboratória elektrofyziologických vyšetrení je MUDr. Tamara Štětinová, PhD., ktorá  je  tejto oblasti najvýznamnejšou odborníčkou na Slovensku.

Centrum mikrochirurgie oka je  zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní (VšZP, Dôvera, Union).