Vyšetrenie glaukómu

Objednať na vyšetrenie

Zelený zákal je spojený s trvalým alebo záchvatovým zvýšením vnútroočného tlaku, ktoré vedie k trvalému poškodeniu zrakového nervu a poškodeniu zrakových funkcií.

Zelený zákal je spojený s trvalým alebo záchvatovým zvýšením vnútroočného tlaku, ktoré vedie k trvalému poškodeniu zrakového nervu a poškodeniu zrakových funkcií.

Včasná a presná diagnostika je pre úspešnosť liečby zeleného zákalu veľmi dôležitá. Keďže sa toto ochorenie väčšinou rozvíja dlhú dobu nepozorovane, len pravidelné očné vyšetrenia nám pomôžu odhaliť glaukóm včas. V CMO v Bratislave sme v roku 2015 otvorili prvé laboratórium elektrofyziologických vešetrení pod vedením MUDr. Tamary Štětinovej PhD., kde Vám pomocou unikátnych vyšetrovacích techník (PERG,PVEP a FVEP) vykonáme objektívnu diagnostiku glaukómu na špičkovej svetovej úrovni.

 

 

Pre presnú diagnostiku zeleného zákalu robíme:
• vyšetrenie centrálnej zrakovej ostrosti
• meranie vnútroočného tlaku
• vyšetrenie predného a zadného segmentu oka štrbinovou lampou
• vyšetrenie zorného poľa perimetrom
• OCT vyšetrenie terča zrakového nervu a gangliových buniek
• gonioskopia – metóda vyšetrenia štruktúr komorového uhla
• pachymetria – ultrazvukové meranie hrúbky rohovky
• záťažový test – v niektorých prípadoch

Cenu vyšetrenia glaukómu nájdete v našom cenníku. Na vyšetrenie glaukómu sa môžete objednať telefonicky, emailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára. V prípade, ak sa chcete objednať na elektrofyziologické vyšetrenie do CMO Bratislava, objednajte sa priamo na pracovisku v Bratislave.