Cennik

Sivý zákal

Operácia sivého zákalu s implantáciou nasledovných šošoviek:

Monofokálne šošovky Okrem odstránenia sivého zákalu vám umožnia aj videnie na jednu vzdialenosť (na blízko alebo do diaľky) bez okuliarov. Samoplatca VšZP UNION Dôvera

Monofokálna šošovka AcrySof Natural
(so žltým filtrom chrániacim sietnicu)

610 € 0 € 0 € 0 €

Monofokálna šošovka TECNIS

560 € 20 € 20 € 20 €

Monofokálna šošovka TECNIS Optiblue ZCB00V
(so žltým filtrom chrániacim sietnicu)

600 € 20 € 20 € 20 €

Asférická monofokálna šošovka AcrySof IQ alebo Clareon IOL
(so žltým filtrom chrániacim sietnicu)

650 € 60 € 60 € 60 €

Torická monofokálna šošovka AcrySof IQ Toric
(so žltým filtrom chrániacim sietnicu; umožňuje korekciu astigmatizmu)

800 € 150 € 150 € 150 €

Diabetická monofokálna šošovka

550 € 0 € 0 € 0 €

TECNIS EYHANCE

650 € 150 € 150 € 150 €

BI-FLEX – 677TAY

800 € 150 € 150 € 150 €

TECNIS TORIC ZCTXXX

800 € 150 € 150 € 150 €
Multifokálne šošovky Okrem odstránenia sivého zákalu vám umožnia aj videnie na blízko a do diaľky bez okuliarov. Samoplatca VšZP UNION Dôvera

Torická multifokálna šošovka TECNIS Symfony Toric
umožňuje korekciu astigmatizmu

1650 € 1050 € 1050 € 1050 €

Torická multifokálna šošovka Lentis LU313 MFX Toric
umožňuje korekciu astigmatizmu

1200 € 500 € 500 € 500 €

AcrySof IQ VIVITY

1500 € 700 € 700 € 700 €
Trifokálne šošovky Okrem odstránenia sivého zákalu vám umožnia aj videnie na všetky tri vzdialenosti a za všetkých svetelných podmienok bez okuliarov. Samoplatca VšZP UNION Dôvera

Trifokálna šošovka AcrySof IQ PanOptix
so žltým filtrom chrániacim sietnicu

1450 € 890 € 890 € 890 €

Torická trifokálna šošovka
umožňuje korekciu astigmatizmu

1650 € 1050 € 1050 € 1050 €
Pseudoakomodačné šošovky Samoplatca VšZP UNION Dôvera

Pseudoakomodačná šošovka Tetraflex HD

660 € 300 € 300 € 300 €

Operácia sekundárneho sivého zákalu

Samoplatca VšZP UNION Dôvera

Operácia sekundárnej katarakty

450 € 100 € 100 € 100 €

Operácia sekundárnej katarakty YAG laserom

230 € 50 € 50 € 50 €

Sekundárna implantácia šošovky

Sekundárna implantácia šošovky do prednej komory alebo sulkus ciliaris Samoplatca VšZP UNION Dôvera

Monofokálna šošovka TECNIS ZA9003

650 € 100 € 100 € 100 €

Afakická šošovka Artisan (Iris claw)

670 € 100 € 100 € 100 €
Sekundárna implantácia šošovky s transsklerálnou fixáciou Samoplatca VšZP UNION Dôvera

Monofokálna šošovka TECNIS

650 € 100 € 100 € 100 €
Krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus

Excimer laserová operácia

Samoplatca VšZP UNION Dôvera

Excimer laserová operácia LASEK
Zákrok (operáciu 1 oka) poisťovňa prepláca len v určitých, zdravotne indikovaných prípadoch (VšZP: Dg.: Anizometropia, UNION: Anizometropia Myopia -8,5D, Dôvera: Dg.: Anizometropia).

1000 € 686 € 1000 € 686 € 1000 € 686 € 1000 € 686 €

Implantácia faktickej šošovky – ICL Umožňuje korekciu vysokých dioptrických chýb, ktoré sa laserovou operáciou riešiť nedajú. Ceny zahŕňajú operačný výkon spolu s vnútroočnou šošovkou.

Samoplatca VšZP UNION Dôvera

Sférická šošovka (myopia a hypermetropia)

1300 € 850 € 850 € 850 €

Torická šošovka (sph menej ako 2,75 D)

1500 € 1050 € 1050 € 1050 €

Torická šošovka (sph 3,0 D a viac)

1900 € 1450 € 1450 € 1450 €

IAK- Incízna atigmatická keratotómia
Astigmatická keratotómia odstraňuje rohovkový astigmatizmus spôsobený nepravidelným zakrivením prednej plochy rohovky.

330 € 0 € 0 € 0 €
Starecká slabozrakosť — Presbyopia

PRELEX — refrakčná výmena šošovky s implantáciou nasledovných šošoviek

Monofokálne šošovky Samoplatca VšZP UNION Dôvera

CLAREON

850 € 850 € 850 € 850 €

TECNIS EYHANCE

850 € 850 € 850 € 850 €

Monofokálna šošovka tórická

850 € 850 € 850 € 850 €
Multifokálne šošovky Umožňujú ľuďom starším ako 40 rokov videnie na blízko aj do diaľky bez okuliarov. Samoplatca VšZP UNION Dôvera

Multifokálna šošovka Tecnis Symfony ZXR00

1400 € 1400 € 1400 € 1400 €

Torická multifokálna šošovka AcrySof RESTORE Toric

so žltým filtrom chrániacim sietnicu; umožňuje korekciu astigmatizmu

1600 € 1600 € 1600 € 1600 €

Torická multifokálna šošovka Lentis LU313 MFX Toric

umožňuje korekciu astigmatizmu

1200 € 1200 € 1200 € 1200 €

Torická multifokálna šošovka Tecnis Symfony ZXTXXX

umožňuje korekciu astigmatizmu

1500 € 1500 € 1500 € 1500 €

AcrySof IQ VIVITY

1500 € 1500 € 1500 € 1500 €
Trifokálne šošovky Umožňujú ľuďom starším ako 40 rokov videnie na blízko, strednú vzdialenosť aj do diaľky bez okuliarov. Samoplatca VšZP UNION Dôvera

Trifokálna šošovka AcrySof IQ PanOptix

so žltým filtrom chrániacim sietnicu

1400 € 1400 € 1400 € 1400 €

Torická trifokálna šošovka AT LISA tri Toric

umožňuje korekciu astigmatizmu

1600 € 1600 € 1600 € 1600 €
Pseudoakomodačné šošovky Samoplatca VšZP UNION Dôvera

Pseudoakomodačná šošovka Tetraflex HD

800 € 800 € 800 € 800 €
Keratokonus

CXL- CORNEAL CROSS LINKING Terapia na stabilizáciu rohovky a zastavenie ďalšej progresie keratokonusu. Samoplatca VšZP UNION Dôvera

Bez abrázie

350 € 0 € 0 € 0 €

S abráziou

330 € 0 € 0 € 0 €

Intrastromálna implantácia distenčných prstencov (myoring, keraring)

1500 € 150 € 150 € 150 €
Transplantácia rohovky

Ceny sú uvedené za 1 oko.

Samoplatca VšZP UNION Dôvera

Predná perforujúca keratoplastika (celková) a lamelárne techniky: DMEK, DALK, PDEK

2500 € 100 € 100 € 100 €

Lamelárna keratoplastika metódou DSAEK

2800 € 500 € 500 € 500 €

Krytie rohovky amniovou membránou

300 € 50 € 50 € 50 €
Zelený zákal — glaukóm

Ceny sú uvedené za 1 oko.

Samoplatca VšZP UNION Dôvera

Filtračná operácia glaukómu

450 € 100 € 100 € 100 €

Operácia glaukómu laserom

320 € 50 € 50 € 50 €
Plastické operácie na okolí oka

Ceny sú uvedené za 1 oko.

Samoplatca VšZP UNION Dôvera

Plastické operácie na mihalnicicach (ektropium, entropium)

Zákrok poisťovňa prepláca len v určitých, zdravotne indikovaných prípadoch (rozhodnutie RL ZP pred operáciou).

250 € 100 € 100 € 100 €

Korekcia ptózy hornej mihalnice

Zákrok poisťovňa prepláca len v určitých, zdravotne indikovaných prípadoch (rozhodnutie RL ZP pred operáciou).

250 € 100 € 100 € 100 €

Blefaroplastika (plastická operácia mihalníc)

Zákrok poisťovňa prepláca len v určitých, zdravotne indikovaných prípadoch (rozhodnutie RL ZP pred operáciou).

250 € 100 € 100 € 100 €

Operácia pterýgia (ablácia + plastika)

350 € 100 € 100 € 100 €

Operácia chalázea

170 € 170 € 0 € 120 €

Operácia nádorov mihalníc

350 € 100 € 100 € 100 €

Elektroepilácia

100 € 10 € 10 € 30 €
Iné očné zákroky

Samoplatca VšZP UNION Dôvera

Repozícia implantovanej šošovky

365 € 50 € 50 € 50 €

Explantácia a reimplanatácia umelej šošovky

800 € 150 € 150 € 150 €

Operácia nádorov spojovky

350 € 150 € 150 € 150 €

Operácia slzných bodov a slzných ciest

250 € 100 € 100 € 100 €

Laserová koagulácia sietnice

150 € 0 € 0 € 0 €

EXCIMER laserová operácia PTK

PTK – fototerapeutická keratektomia

500 € 0 € 0 € 0 €
Vyšetrenia očí

Samoplatca VšZP UNION Dôvera

Infúzna liečba

90 € 90 € 90 € 90 €

Vyšetrenie ultrazvukom (biometria)

20 € 20 € 20 € 20 €

Topografia rohovky + pachymetria (hrúbka rohovky)

30 € 30 € 30 € 30 €

OCT vyšetrenie a vyhodnotenie

40 € 40 € 0 € 40 €

AngioOCT vyšetrenie

50 € 50 € 20 € 50 €

Elektrofyziologické vyšetrenie

80 € 80 € 0 € 80 €

OCT + angioOCT vyšetrenie v jednom sedení

80 € 80 € 20 € 80 €

Elektrofyziologické vyšetrenie + OCT

100 € 100 € 0 € 100 €

OCT + angioOCT + elektrofyziologické vyšetrenie v jednom sedení

150 € 150 € 20 € 150 €

Vyšetrenie – diagnostika glaukómu

90 € 90 € 90 € 90 €

Vyšetrenie perimetrom

20 € 20 € 20 € 20 €

Injekčné podanie lieku

5 € 5 € 5 € 5 €

Predoperačné vyšetrenie s konzultáciou

50 € 50 € 50 € 50 €

Kompletné očné vyšetrenie

80 € 80 € 80 € 80 €

Kompletné očné vyšetrenie + OCT (spolupráca s UNION “Očný benefit”)

120 € 120 € 0 € 120 €

Cielené očné vyšetrenie

50 € 50 € 50 € 50 €

Konzultácia s lekárom bez vyšetrenia (do 20 minút)

20 € 20 € 20 € 20 €

Predpis korekcie + zmeranie vnútroočného tlaku

30 € 30 € 30 € 30 €

Preventívna očná prehliadka pre zamestnancov (organizovaná a hradená zamestnávateľom)

30 € 30 € 30 € 30 €

Kontrolné očné vyšetrenie (po operácii v CMO)
(do 6 týždňov po operácii)

20 € 20 € 20 € 20 €

Kontrolné vyšetrenie po konzervatívnej liečbe

10 € 10 € 10 € 10 €

Kontrolné vyšetrenie po transplantácii rohovky do 1 roka po keratoplastike

20 € 20 € 20 € 20 €

Pohovor pred aplikáciou kontaktných šošoviek

30 € 30 € 30 € 30 €

Vstupné vyšetrenie na hybridné šošovky

50 € 50 € 50 € 50 €

Aplikácia hybridných kontaktných šošoviek so zácvikom

130 € 130 € 130 € 130 €

Odber biologického materiálu

15 € 15 € 15 € 15 €

Vyšetrenie endotelovým mikroskopom

20 € 20 € 20 € 20 €

Vystavenie potvrdenia na základe žiadosti pacienta

10 € 10 € 10 € 10 €

Ďalší výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacienta

5 € 5 € 5 € 5 €

Antigénový test pred vyšetrením, alebo operáciou

10 € 10 € 10 € 10 €