Cennik

Sivý zákal

Operácia sivého zákalu s implantáciou nasledovných šošoviek:

Monofokálne šošovky Okrem odstránenia sivého zákalu vám umožnia aj videnie na jednu vzdialenosť (na blízko alebo do diaľky) bez okuliarov. Samoplatca VšZP UNION Dôvera

Monofokálna IOL
AcrySof nat., Tecnis 1, Tecnis 3, MA60MA

700 € 30 € 30 € 30 €

Monofokálna asf. progresívna
Tecnis Eyhance

750 € 150 € 150 € 150 €

Monofok. asph. so žltým filtrom
AcrySof IQ, Clareon, Tecnis Optiblue, Ultraset

750 € 60 € 60 € 60 €

Monofokálna torická IOL
Tecnis toric ZCTXXX

900 € 150 € 150 € 150 €

Monof. torická so žltým filtrom
AcrySof IQ toric

900 € 150 € 150 € 150 €

Monof. asph. progresívna torická
Tecnis Eyhance toric

900 € 250 € 250 € 250 €

Monof. asph. s rozšíreným rozsahom videnia
Tecnis Symfony ZXR00

1250 € 890 € 890 € 890 €

IQ VIVITY

1450 € 990 € 990 € 990 €

Monof. asph. torická s rozšíreným rozsahom videnia
Tecnis Symfony toric ZXTXXX

1400 € 1050 € 1050 € 1050 €

IQ VIVITY toric

1650 € 1150 € 1150 € 1150 €

Diabetická monofokálna IOL
s priemerom 7mm (Ophtec)

650 € 0 € 0 € 0 €
Multifokálne šošovky Okrem odstránenia sivého zákalu vám umožnia aj videnie na blízko a do diaľky bez okuliarov. Samoplatca VšZP UNION Dôvera

Multifokálna IOL
AcrySof IQ PanOptix

1450 € 990 € 990 € 990 €

Multifokálna torická IOL
AcrySof IQ PanOptix toric

1650 € 1150 € 1150 € 1150 €

Multifokálna a multifokálna torická custom ( od 30 D – 35 D)
Lentis U313 MFX TORIC

1250 € 550 € 550 € 550 €

Operácia sekundárneho sivého zákalu

Samoplatca VšZP UNION Dôvera

Operácia sekundárnej katarakty

450 € 100 € 100 € 100 €

Operácia sekundárnej katarakty YAG laserom

230 € 50 € 50 € 50 €

Sekundárna implantácia šošovky

Sekundárna implantácia šošovky do prednej komory alebo sulkus ciliaris Samoplatca VšZP UNION Dôvera

Monofokálna šošovka TECNIS ZA9003

650 € 100 € 100 € 100 €

Afakická šošovka Artisan (Iris claw)

670 € 100 € 100 € 100 €
Sekundárna implantácia transklerálnou fixáciou Samoplatca VšZP UNION Dôvera

Tecnis 1

500 € 100 € 100 € 100 €
Krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus

Excimer laserová operácia

Samoplatca VšZP UNION Dôvera

Excimer laserová operácia LASEK
Operáciu 1 oka  poisťovňa prepláca len v zdravotne indikovaných prípadoch (VšZP: Dg.: Anizometropia, UNION: Anizometropia Myopia -8,5D, Dôvera: Dg.: Anizometropia).

VšZP,a.s hradí svojím poistencom príspevok až do výšky 450 EUR, podľa nastavenia Peňaženky zdravia maxi poistenca

1000 € 686 € 1000 € 686 € 1000 € 686 € 1000 € 686 €

Implantácia faktickej šošovky – ICL Umožňuje korekciu vysokých dioptrických chýb, ktoré sa laserovou operáciou riešiť nedajú. Ceny zahŕňajú operačný výkon spolu s vnútroočnou šošovkou.

Samoplatca VšZP UNION Dôvera

Sférická šošovka (myopia a hypermetropia)

1300 € 850 € 850 € 850 €

Torická šošovka (sph menej ako 2,75 D)

1500 € 1050 € 1050 € 1050 €

Torická šošovka (sph 3,0 D a viac)

1900 € 1450 € 1450 € 1450 €

IAK- Incízna atigmatická keratotómia
Astigmatická keratotómia odstraňuje rohovkový astigmatizmus spôsobený nepravidelným zakrivením prednej plochy rohovky.

330 € 0 € 0 € 0 €
Starecká slabozrakosť — Presbyopia
Monofokálne progresívne šošovky Umožňujú ľuďom starším ako 40 rokov videnie na blízko aj do diaľky bez okuliarov. Samoplatca VšZP UNION Dôvera

CLAREON, TECNIS EYHANCE

850 € 850 € 850 € 850 €

AcrySof IQ VIVITY

1400 € 1400 € 1400 € 1400 €
Monofokálne progresívne torické šošovky Samoplatca VšZP UNION Dôvera

TECNIS EYHANCE TORIC

990 € 990 € 990 € 990 €

AcrySof VIVITY toric

1650 € 1650 € 1650 € 1650 €
Multifokálne šošovky Samoplatca VšZP UNION Dôvera

AcrySof IQ PanOptix, TECNIS SYNERGY, LENTIS LU313MFX

1450 € 1450 € 1450 € 1450 €
Multifokálne torické šošovky Samoplatca VšZP UNION Dôvera

AcrySof IQ PanOptix TORIC

TECNIS SYNERGY TORIC

LENTIS LU313 MFX TORIC

1650 € 1650 € 1650 € 1650 €
Keratokonus

CXL- CORNEAL CROSS LINKING Terapia na stabilizáciu rohovky a zastavenie ďalšej progresie keratokonusu. Samoplatca VšZP UNION Dôvera

Bez abrázie

350 € 0 € 0 € 0 €

S abráziou

330 € 0 € 0 € 0 €

Intrastromálna implantácia distenčných prstencov (myoring, keraring)

1500 € 150 € 150 € 150 €
Transplantácia rohovky

Ceny sú uvedené za 1 oko.

Samoplatca VšZP UNION Dôvera

Predná perforujúca keratoplastika (celková) a lamelárne techniky: DMEK, DALK, PDEK

2500 € 100 € 100 € 100 €

Lamelárna keratoplastika metódou DSAEK

2800 € 500 € 500 € 500 €

Krytie rohovky amniovou membránou

300 € 50 € 50 € 50 €
Zelený zákal — glaukóm

Ceny sú uvedené za 1 oko.

Samoplatca VšZP UNION Dôvera

Filtračná operácia glaukómu

450 € 100 € 100 € 100 €

Operácia glaukómu laserom

330 € 50 € 50 € 50 €
Plastické operácie na okolí oka

Ceny sú uvedené za 1 oko.

Samoplatca VšZP UNION Dôvera

Plastické operácie na mihalnicicach (ektropium, entropium, blafarofaláza)

Zdravotná poisťovňa prepláca operáciu
iba v v prípade zdravotnej indikácie, na základe rozhodnutia revízneho lekára pred
operáciou

250 € 100 € 100 € 100 €

Blefaroplastika (plastická operácia mihalníc)

Zákrok poisťovňa prepláca len v určitých, zdravotne indikovaných prípadoch (rozhodnutie RL ZP pred operáciou).

250 € 100 € 100 € 100 €

Operácia pterýgia (ablácia + plastika)

350 € 100 € 100 € 100 €

Operácia chalázea

230 € 230 € 0 € 170 €

Operácia nádorov mihalníc

350 € 100 € 100 € 100 €

Elektroepilácia

110 € 20 € 20 € 20 €
Iné očné zákroky

Samoplatca VšZP UNION Dôvera

Repozícia implantovanej šošovky

365 € 50 € 50 € 50 €

Explantácia a reimplanatácia umelej šošovky

600 € 150 € 150 € 150 €

Operácia nádorov spojovky

350 € 100 € 100 € 100 €

Operácia slzných bodov a slzných ciest

250 € 100 € 100 € 100 €

Laserová koagulácia sietnice

150 € 0 € 0 € 30 €

Ablácia Salzmanovej nodulárnej degenerácie

100 € 100 € 100 € 100 €

Abrázia epitelu

100 € 100 € 100 € 100 €

Chelácia s EDTA

100 € 100 € 100 € 100 €

EXCIMER laserová operácia PTK

PTK – fototerapeutická keratektomia

500 € 0 € 0 € 0 €
Vyšetrenia očí

Samoplatca VšZP UNION Dôvera

Infúzna liečba

90 € 90 € 90 € 90 €

Vyšetrenie ultrazvukom (biometria)

20 € 20 € 20 € 20 €

Topografia rohovky + pachymetria (hrúbka rohovky)

30 € 30 € 30 € 30 €

OCT vyšetrenie a vyhodnotenie

40 € 40 € 0 € 40 €

AngioOCT vyšetrenie

50 € 50 € 20 € 50 €

Elektrofyziologické vyšetrenie

100 € 0 € 0 € 100 €

Elektrofyziologické vyšetrenie +OCT

120 € 40 € 0 € 129 €

Elektrofyziologické vyšetrenie + OCT + angioOCT

150 € 50 € 20 € 150 €

OCT + angioOCT vyšetrenie v jednom sedení

80 € 80 € 20 € 80 €

Vyšetrenie – diagnostika glaukómu

90 € 90 € 90 € 90 €

Injekčné podanie lieku

10 +cena lieku € 10 +cena lieku € 10 + cena lieku € 10 + cena lieku €

Vyšetrenie perimetrom

20 € 20 € 20 € 20 €

Predoperačné vyšetrenie s konzultáciou

60 € 60 € 60 € 60 €

Kompletné očné vyšetrenie

80 € 80 € 80 € 80 €

Kompletné očné vyšetrenie + OCT (spolupráca s UNION “Očný benefit”)

120 € 120 € 0 € 120 €

Cielené očné vyšetrenie (plánované alebo akútne)

50 € 50 € 50 € 50 €

Konzultácia s lekárom bez vyšetrenia (do 20 minút)

20 € 20 € 20 € 20 €

Predpis korekcie + zmeranie vnútroočného tlaku

30 € 30 € 30 € 30 €

Preventívna očná prehliadka pre zamestnancov (organizovaná a hradená zamestnávateľom)

30 € 30 € 30 € 30 €

Kontrolné očné vyšetrenie (po operácii v CMO)
(do 6 týždňov po operácii)

20 € 20 € 20 € 20 €

Kontrolné vyšetrenie po konzervatívnej liečbe

20 € 20 € 20 € 20 €

Kontrolné vyšetrenie po transplantácii rohovky od 5 týždňov do 1 roka po keratoplastike

20 € 20 € 20 € 20 €

Pohovor pred aplikáciou kontaktných šošoviek

30 € 30 € 30 € 30 €

Vstupné vyšetrenie na hybridné šošovky

50 € 50 € 50 € 50 €

Aplikácia hybridných kontaktných šošoviek so zácvikom

150 € 150 € 150 € 150 €

Odber biologického materiálu

15 € 15 € 15 € 15 €

Vyšetrenie endotelovým mikroskopom

20 € 20 € 20 € 20 €

Vystavenie potvrdenia na základe žiadosti pacienta

10 € 10 € 10 € 10 €

Ďalší výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacienta

10 € 10 € 10 € 10 €

Antigénový test pred vyšetrením, alebo operáciou

10 € 10 € 10 € 10 €