OCT vyšetrenie a vyhodnotenie

Objednať na vyšetrenie

OCT vyšetrenie (optická koherentná tomografia) poskytuje dôležité údaje o vnútorných štruktúrach oka. Prístroj pomocou laserového lúča premeria a dokonale zmapuje sietnicu. Následne vytvorí rezy štruktúrou sietnice na akomkoľvek mieste, ktoré lekár potrebuje zobraziť.

OCT vyšetrenie je potrebné pri:
• podozrení na zelený zákal a pri jeho liečbe
• pri ochorení sietnice – VPDM (vekom podmienenej degenerácii makuly)
• diabetickej retinopatii, makulárnej diere
• ochorení sietnice, sklovca a zrakového nervu

 

 

Mnohé ochorenia sa totiž prejavia práve zmenou hrúbky sietnice. Najčastejšie sú to závažnejšie ochorenia očného pozadia, ktoré sa najprv prejavujú zmenou hrúbky sietnice a až výrazne neskôr prichádza ku zmene videnia, a teda aj k badateľným symptómom.

Hlavné ochorenia, ktoré sa zvyknú diagnostikovať za pomoci OCT vyšetrenia:
• diabetická makulopatia
• vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM)
• glaukóm (zelený zákal)

Cenu OCT vyšetrenia nájdete v našom cenníku. Na OCT vyšetrenie sa môžete objednať telefonicky, emailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára.