Plastické operácie na okolí oka

Objednať na vyšetrenie

Zmena postavenia mihalníc, ľudovo povedané viečok, nie je spôsobená len starnutím, aj keď vo veľkej miere k tomu prispieva, ale vplývajú naň aj celkové ochorenia (svalové a nervové), poúrazové o očné pozápalové stavy.

Blefaroplastika (Plastická operácia viečok)

S pribudajúcim vekom dochádza k strate elasticity kože, a tým aj k tzv. blefarochaláze, čiže poklesu horných mihalníc a nadbytku kože na mihalniciach (ľudovo povedané viečkach). Na mihalniciach sa tvoria vrásky a koža začína prevísať aj pod tlakom zmnoženého tukového tkaniva. Okrem veku stoja za vznikom ovisajúcich viečok rôzne faktory, či už ide o dedičnú predispozíciu, prudké a časté zmeny telesnej hmotnosti, typ kože alebo hormonálne poruchy. Vznikajúci nadbytok kože sa stáva nie len problémom estetickým, ale niekedy aj funkčným, pretože u pacienta dochádza k zúženiu zorného poľa. To sa prejavuje zhoršeným videním, výraznou únavou očí a slzením. Riešením je plastická operácia, ktorá je z estetického i zdravotného hľadiska veľmi efektívna.

 

Priebeh plastickej operácie viečok

Pred operáciou

Pred každou operáciou je potrebné absolvovať predoperačné vyšetrenie. Súčasťou vyšetrenia je zhodnotenie aktuálneho nálezu, konzultácia s lekárom o požadovanom výsledku operácie i vyšetrenie zraku pacienta. V prípade, že koža na viečkach obmedzuje videnie pacineta, zákrok môže byť vykonaný zo zdravotnej indikácie a po schválení revíznym lekárom môže byť z časti hradený zo zdravotnej poisťovne.

Operačný priebeh

Operácia sa vykonáva v lokálnej anestézii, čo zaručuje bezbolestnosť zákroku. Princípom tejto približne hodinovej operácie je odstránenie nadbytočnej kože z viečok a zároveň sa podľa potreby zredukuje tukové tkanivo. Výsledná jazva sa nachádza v mieste prirodzenej ryhy oka, takže po zahojení rany je takmer neviditeľná. Približne hodinu po zákroku odchádza pacient do domáceho ošetrenia.

Po operácií

V domácom ošetrení je dôležitý kľudový režim, kedy pacient nedvíha ťažké veci, aplikuje si antibiotickú masť, prípadne si prikladá chladivú masku. Rany sa uzatvoria v priebehu 48 hodín. Neskôr sa začínajú formovať jazvy, ktoré sú spočiatku ružové, ale časom blednú a sú menej viditeľné. Do piatich až siedmich dní, kým sa vyberú stehy, môže mať pacient mierne opuchy a modrinky. No po týždni sa vráti do riadneho života so sviežim výzorom. Každý pacient reaguje na operačný zákrok individuálne. Niekto opuchne a vytvoria sa mu modriny už pri minimálnom zásahu. Iní, naopak, nemajú žiadne modriny, len jemné opuchy, ktoré v priebehu 2-3 dní zmiznú. Po odstránení stehov sa odporúča minimalizovať pôsobenie UV žiarenia po dobu cca 1 mesiaca, aby nedošlo k pigmentácii v oblasti operačnej rany.

 

 

Plastické operácie na mihalnicicach (Ektropium, Entropium)

Entropium a ektropium sú poruchy postavenia mihalníc. Pri neliečení oboch stavov môže dôjsť k trvalému poškodeniu oka, najmä rohovky, ktoré môže vyvrcholiť až nutnosťou jej transplantácie.

Ektropium
Dolná mihalnica (viečko) je odvrátená od očnej bulvy a oko je v dôsledku úbytku slzného filmu poškodzované vysýchaním a je náchylné na infekcie a zápaly.

Entropium
Pri entropiu sa mihalnica stláča dovnútra tak, že riasy sú privrátené k oku, čo spôsobuje jeho výrazné dráždenie, slzenie a začervenanie. Rohovka a spojivka sú vďaka tomuto atypickému postavenie viečok trvale dráždené, čím môže dochádzať k erózii epitelu rohovky a niekedy aj k druhotnej infekcii.

Korekcia ptózy hornej mihalnice Ptóza je pokles hornej mihalnice v dôsledku postihnutia a oslabenia svalu zodpovedného za dvíhanie hornej mihalnice alebo nervu, ktorý ho ovláda. S ptózou sa môže človek narodiť alebo ju môže získať. Vrodená je obojstranná, získaná naopak zvyčajne postihuje iba jednu stranu. Cieľom operácie je „otvoriť oko“ pomicou skrátenia svalu tak, aby zoré pole bolo zachované.
Ptóza, alebo pokles mihalnice je nie len estetický, ale aj funkčný problém. Ak poklesnuté viečko obmedzuje zorné pole pacienta a narúša optickú os videnia (viečko prekrýva v rôznom rozsahu zreničku oka), môže spôsobiť poruchu vývoja zrakových funkcií.

 

Operácia pterýgia (ablácia+ plastika)

Pterýgium je zväčšenie alebo duplikatúra spojivky, ktoré prerastá na rohovku, najčastejšie vo vnútornom kútiku oka.

Výskyt a príznaky
Pterýgium sa objavuje prevažne u ľudí, ktorí sa nadmerne vystavujú UV žiareniu, a to bez slnečných okuliarov s dostatočným ochranným faktorom. Dvakrát častejšie postihuje mužov. V počiatočnom štádiu nemusí spôsobovať žiadne ťažkosti, postupne však prerastajúce tkanivo narušuje povrch rohovky. Rozsiahlejšie formy pterygia znižujú zrakovú ostrosť a môžu vyvolávať pocit ťahu a tlaku. Má sklon k častým recidívam.

Liečba
Jedinou možnosťou liečby je chirurgická ablácia (znesenie) tkaniva z povrchu rohovky, vykonaná v lokálnom znecitlivení. Rozsah operácie závisí od veľkosti pterygia.

 

Operácia chalázea (vlčie zrno)

Vlčie zrnoje zápal mazovej žliazky na okraji viečka. Vlčie zrno je malá červená boľavá hrčka na viečku oka. Vonkajšie – spravidla to bolestivejšie – sa nachádza pri okrajoch očného viečka a časom sa môže zmeniť na žltú hrčku, naplnenú hnisom. Vnútorné sa vyskytuje na vnútornej strane viečka. Najčastejšie sa nachádza len na jednom viečku, no môžete mať infikované aj obe viečka.
Vlčie zrno sa často zamieňa za jačmeň. Zatiaľ čo jačmeň je akási zdurenina na okraji viečka, sprevádzaná bolesťou, vlčie zrno sa nachádza v strede viečka a až tak veľmi nebolí. Obe ochorenia sú sprevádzané slzením, pocitom cudzieho telesa v oku a opuchom. Vlčie zrno však býva červenšie a výraznejšie, s väčším opuchom a silnejším slzením, dlhšie sa hojí – často aj cez dva týždne. Pokiaľ presahuje 12 až 14 dní a nevyhľadali ste doteraz lekára, určite tak spravte. Neliečené vážne prípady môžu poškodiť zrak a funkciu oka a viečka.

Výskyt
Rizikovejší sú ľudia s mastnou pleťou, zníženou imunitou, nedostatočnou hygienou alebo hormonálnou nerovnováhou.

Liečba
Prvotným riešením tohto problému sú kvapky alebo masť (antibiotiká). Chronický chalazión, sa môže odstrániť chirurgicky. Ide o jednoduchý zákrok pri lokálnom znecitlivení.

 

Operácia nádorov mihalníc

Najčastejšie sa vyskytujúcim nádorom mihalníc je bazalióm, ktorý môže v prvých štádiách pacienta viesť k mylnej predstave, že má vyrážku. V neskorých štádiách, žiaľ, spôsobuje rozsiahle poškodenia, ktoré v tých najhorších prípadoch možu viesť až ku strate oka.
Zvyčajne je zasiahnutý kútik medzi hornou a dolnou mihalnicou smerujúci k nosu. Bazaliómy rastú veľmi pomaly, niekedy aj niekoľko rokov. V napadnutej oblasti sa často vytvorí uzlík alebo zatvrdnutá koža a na jej okraji malé červené cievky.

Výskyt
Bazaliómy sa vyskytujú prevažne vo vyššom veku, od cca. 60. roku života. Ohrození sú najmä ľudia so svetlou pokožkou, ktorí ľahko dostávajú úpal. Najčastejším miestom bazaliómov je oblasť viečka, pričom je prevažne postihovaný vnútorný očný kútik, čiže kútik medzi horným a dolným očným viečkom, ktorý smeruje k nosu, a spodné očné viečko.

Liečba
Pri operácii sa musí odstrániť dostatočne veľká kožná oblasť. Infiltrácia nádoru presahuje totiž za istých okolností voľným okom viditeľné kožné napadnutie. V závislosti od veľkosti a polohy tumoru sa kožný defekt musí uzatvoriť zákrokmi plastickej chirurgie.

Prevencia
Vzniku bazaliómov možno predchádzať používaním krémov s vysokým ochranným faktorom a slnečných okuliarov s dostatočným ochranným filtrom.