Diagnostické vyšetrenie sietnice a zrakového nervu

Objednať na vyšetrenie

Základom pracoviska je unikátna elektrofyziologická jednotka, ktorá umožňuje lekárovi získať objektívne informácie o fungovaní sietnice a optického nervu. Odbornou garantkou tohto pracoviska je očná lekárka MUDr. Tamara Štětinová, PhD., ktorá patrí k európskym špičkám v tejto oblasti.

Elektrofyziologické vyšetrenie by v súčasnej dobe malo byť neoddeliteľnou súčasťou  komplexného očního vyšetrenia a následnej diagnostiky, pretože poskytuje objektívnu informáciu o fungovaní sietnice a zrakového nervu . V našom laboratóriu elektrofyziologických vyšetrení využívame najmodernejšie, neinvazívne a bezkontaktné metodiky, ktoré sú dobre tolerované aj deťmi ( EOG, ERG, PERG, FVEP, MVEP, mfERG, mfVEP). Elektrofyziologické vyšetrenie trvá 2-4 hodiny, podľa počtu metodík, ktoré je potrebné počas vyšetrenia použiť.

Význam elektrofyziologického vyšetrenia je:
• v upresnení /doplnení/potvrdení vyšetrenia v prípade spornej diagnózy
• v diagnostikovaní počiatočných známok ochorenia oka, ešte pred ich manifestáciou
• v genetickej prognóze, v prenatálnej diagnostike v spolupráci s genetikmi
• u nevysvetliteľných porúch videnia

Elektrofyziologické metodiky nám dávajú informácie o stave sietnice a optického nervu. Najnovšie metodiky sú založené na báze multifokálnych podnetov ERG/VEP topograficky presne určujú/ohraničujú lokus lézie, alebo reparácie poškodeného tkaniva.

Zoznam niektorých najznámejších ochorení sietnice, pri ktorých by malo byť ELF vyšetrenie samozrejmosťou:
• pigmentová dystrofia sietnice, Leberova kongenitálna amauróza
• čapíková dystrofia, juvenilná X retinoschíza, Coatsova choroba, CSNB
• diabetická retinopatia, hypertenzia, glaukóm, uveitída, sklovcové zmeny
• CRVO, CRAO, BRVO – cievne čiastočné alebo úplné oklúzie
• centrálna serózna retinopatia, amócia, retinopatia nedonosených detí