Kompletné očné vyšetrenie

Objednať na vyšetrenie

Kompletné očné vyšetrenie slúži k získaniu všetkých potrebných informácií o vašich očiach a je východiskom pre správnu diagnostiku vášho zraku.

Na základe kompletného očného vyšetrenia vám vieme odporučiť tú najvhodnejšiu starostlivosť pre vaše oči. Kompletné vyšetrenie u nás trvá približne dve hodiny a obsahuje nasledovné vyšetrenia.

• vyšetrenie zrakovej ostrosti: Objektívna refrakcia (vyšetrenie autorefraktometrom) a subjektívna refrakcia (vyšetrenie pomocou špeciálnych okuliarov a svetelnej tabule so znakmi)
• meranie vnútroočného tlaku
• vyšetrenie predného a zadného segmentu oka (očného pozadia) štrbinovou lampou
• vyšetrenie zorného poľa perimetrom
• schirmerov test – zmeranie množstva sĺz
• topografia rohovky – viacúčelové vyšetrenie rohovky, ktoré poskytuje detailnú analýzu celej rohovky a umožňuje tak odhaliť aj počiatočné štádium ochorenia Keratokonus
• pachymetria – ultrazvukové meranie hrúbky rohovky

 Súčasťou vyšetrenia je aj osobná konzultácia s lekárom. Ku každému pacientovi pristupujeme individuálne, pretože vieme, že každý pacient má iný zdravotný stav, potreby a predstavy.

Upozornenie:
Kompletné očné vyšetrenie vyžaduje rozšírenie zreničiek kvapkami, čo spôsobuje dočasnú neschopnosť zaostriť. Počítajte preto s tým, že po vyšetrení by ste približne 2 až 3 hodiny nemali riadiť motorové vozidlo.

Cenu kompletného vyšetrenia nájdete v našom cenníku. Na vyšetrenie sa môžete objednať telefonicky, emailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára.