Transplantácia rohovky a jej štepov

Objednať na vyšetrenie

Transplantácia rohovky môže pacientovi zachrániť zrak. V CMO Bratislava ročne vykonáme najviac transplantácií na Slovensku.

Rohovka je priehľadná časť obalov oka, umožňuje vniknutie svetla do vnútroočných priestorov a zároveň je to štruktúra s najväčšou optickou mohutnosťou. Jej priehľadnosť, správna hrúbka a zakrivenie sú základným predpokladom pre kvalitný zrak.
Rohovka sa skladá z troch základných vrstiev. Povrchová vrstva, nazývaná epitel, má ochrannú funkciu a je krytá slzným filmom, stredná vrstva (stróma) je akousi kostrou rohovky, udáva pevnosť, hrúbku a zakrivenie rohovky. Najvnútornejšou vrstvou rohovky je endotel, ktorého hlavná úloha spočíva v odčerpávaní vody zo strómy naspäť do vnútroočného priestoru.
Pri narodení máme asi 4000 až 6000 endotelových buniek na mm štvorcový. Ak ich počet poklesne pod 500 až 700 na mm štvorcový, začne sa v rohovke hromadiť voda a pacientovi začína klesať zraková ostrosť (rohovka je opuchnutá a začína sa mliečne kaliť). Pri ďalšom poklese endotelových buniek dochádza k poklesu zraku až na úroveň vnímania len svetla a tmy. Prienikom vnútroočnej tekutiny cez celú rohovku, ktorá sa celá mliečne skalí, vznikajú bolesti. Zlyhanie endotelu je jednoznačne najčastejším dôvodom na transplantáciu rohovky.

Medzi najčastejšie indikácie na vykonanie niektorého typu transplantácie rohovky patria:

• Dysfunkcia rohovkového endotelu – poruchy funkcie endotelu ako napríklad bulózna keratopatia, Fuchsová endotelová dystrofia, zadná polymorfná dystrofia endotelu, prípadne iné typy dystrofie
• Pokročilé štádium ochorenia keratokonus
• Závažné infekcie alebo zranenia rohovky

 

Transplantácia rohovky v CMO Bratislava

Transplantácie rohovky sme v režime bez hospitalizácie pacienta začali vykonávať ešte v roku 2008, ako prvé pracovisko na Slovensku a odvtedy počet našich pacientov neustále narastá.

Prvú zadnú lamelárnu keratoplastiku (čiastočnú transplantáciu rohovky) na Slovensku urobil v roku 2008 na našom pracovisku v Bratislave Doc. MUDr. Pavel Studený, Ph.D., MHA, prednosta III. očnej kliniky FN Královské Vinohrady v Prahe, ktorý je už 13 rokov našim hosťujúcim lekárom. Zároveň išlo o vôbec prvú transplantáciu rohovky v režime jednodňovej chirurgie, čiže bez hospitalizácie pacienta. Postupne sme do jednodňovej chirurgie zaviedli všetky metódy transplantácií rohovky – perforujúcu (celkovú) keratoplastiku aj lamelárne keratoplastiku. Na našom pracovisku však vykonávame len minimum transplantácií rohoviek v plnej hrúbke a výlučne v indikovaných prípadoch. Pre pacienta sme schopní vybrať tú najvhodnejšiu metódu lamelárnej transplantácie (PDEK, DMEK, DSAEK, ut-DSAEK, DALK), pričom tento výkon v našom centre hradia všetky zdravotné poisťovne.
Naše centrum je na Slovensku priekopníkom a lídrom v lamelárnych transplantáciách najmä vďaka pôsobeniu Doc. Studeného, prednostu tretej očnej kliniky FN Královské Vinohrady, ktorý je našim nielen lekárskym, ale aj ľudským vzorom.

V našom centre v súčasnosti vykonáva transplantácie rohovky primár MUDr. Roman Ondreička, ktorý už rutinne a s veľkou sebaistotou využíva všetky najmodernejšie transplamtačné techniky. Už niekoľko rokov primár Roman Ondreička spolu so svojím tímom vykonávajú až 2/3 všetkých transplantácií na Slovensku, čím potvrdili pozíciu lídra v tejto oblasti oftalmológie.

 

Metódy transplantácie rohovky

• Perforujúca (celková) transplantácia rohovky
– transplantácia rohovky v celej jej hrúbke
• Lamelárna (čiastočná) transplantácia rohovky
– transplantácia len tej časti rohovky, ktorá je poškodená

Doposiaľ najplnohodnotnejšou náhradou rohovky je ľudská rohovka iného človeka (mŕtveho darcu). Celosvetovým trendom je meniť vždy len poškodené vrstvy rohovky. Lamelárne (čiastočné) transplantácie rohoviek majú za úlohu zachovať zdravé tkanivo a vymeniť len nefunkčné (poškodené) vrstvy rohovky. Výhody lamelárnych transplantácií rohoviek sú nesporné. Majú jednoznačne nižšie riziko rejekčných (odvrhovacích) reakcií, rýchlejšiu rekonvalescenciu, rýchlejší a neporovnateľne vyšší návrat zrakových funkcií.
Keď má pacient napríklad poškodenú len vnútornú vrstvu (endotel) a ďalšie štruktúry oka sú zdravé, vymeníme len poškodený endotel (zadná lamelárna keratoplastika (PDEK, DMEK). Rekonvalescencia je približne 1 až 2 mesačná, pacient má potenciál vidieť na 100 % možností oka a už po 3 týždňoch môže vykonávať všetky činnosti bez obmedzení.
Naopak, pri perforujúcej (celkovej) transplantácií trvá približne rok, kým sa rohovka v plnej hrúbke vhojí a návrat zrakových funkcií je vždy do značnej miery funkciou náhody, pretože nová rohovka zvyčajne nie je pre daného pacienta správne tvarovaná, hrubá a stehy fixujúce novú rohovky ju často deformujú.
Jedinou nevýhodou lamelárnych keratoplastík je ich vyššia náročnosť na technické prevedenie, čo kladie tú najvyššiu náročnosť na erudíciu a zručnosť chirurga. Primár nášho centra MUDr. Roman Ondreička aj náš hosťujúci lekár a celý náš tím lekárov a zdravotných sestier spĺňajú všetky predpoklady na to, aby sme na našom pracovisku tieto operácie mohli dnes už rutinne vykonávať..

 

Imunosupresívna liečba po transplantáciach rohovky

Nová doba spojená s ochorením COVID-19 so sebou prináša aj veľa nových otázok. Jednou z nich je aj: ,,Ako imunosupresívna liečba podávaná po orgánových transplantáciach ovplyvní imunitnú odpoveď pri alebo po stretnutí s novým Corona-vírusom?”

Na našom pracovisku vykonávame tkanivové transplantácie, konkrétne transplantácie rohovky a jej štepov. Po transplantácii rohovky sú využívané dva prípravky obsahujúce látky zo skupiny kortikosteroidov na zníženie nežiadúcej imunitnej odpovede organizmu, ktorá by mohla viesť k odvrhnutiu transplantátu.
V skorej pooperačnej dobe je to prípravok s obsahom antibiotika a dexametazónu a po prehojení udržiavacia liečba s prípravkom s obsahom loteprednolum etabonatu. Obidva lieky sa podávajú vo forme očných kvapiek a ich dávka sa pravidelne prispôsobuje pooperačnému stavu. Kortikosteroidy sú hormóny vylučované v našom tele kôrou nadobličiek a pomáhajú nášmu organizmu v každodennom prežití.
Pri obidvoch prípravkoch bola v štúdiách zaznamená ich hodnota v krvej plazme (v systéme) pod limitom detekcie. Účinok je cielený v očiach a ich užívanie teda náš systém nezaťažuje a neznižuje tak našu imunitnú ochranu voči patogénom ohrozujúcim naše zdravie na iných miestach ako je napríklad nový Corona-vírus.
Odkladanie indikovanej operácie pri vážnych stavoch však môže ohroziť váš zrak nenávratne.