Operácie očí

CMO Bratislava disponuje štyrmi špecializovanými očnými ambulanciami, z ktorých dve slúžia na predoperačné vyšetrenia, pooperačné kontroly a ďalšie typy očných vyšetrení našich pacientov. Tretia ambulancia je vybavená laserovými prístrojmi a prístrojom na liečbu keratokonusu metódou CXL.