Sme lídrom transplantačného programu na Slovensku

Pomáhame pacientom aj nemocniciam

Na našom pracovisku sme začali ako prví na Slovensku vykonávať transplantácie rohovky v režime jednodňovej chirurgie ešte v roku 2008. V tom čase tieto operácie u nás vykonával líder transplantačnej chirurgie v Českej republike, vynikajúci očný chirurg a človek, prednosta III. Očnej kliniky FN Královské Vinohrady Doc. Pavel Studený, náš hosťujúci lekár. V tom čase sme ročne robili cca 20-25 transplantácií.

V roku 2020 sme urobili 104 zrak zachraňujúcich transplantácií, s excelentnými výsledkami. Naše pracovisko pod vedením špičkového očného chirurga a primára nášho centra MUDr. Romana Ondreičku tak ďalší rok po sebe urobilo najviac rohovkových transplantácií zo všetkých oftalmologických pracovísk na Slovensku. Sme hrdí nielen na počet transplantovaných pacientov, ale predovšetkým na ich excelentnú kvalitu.

V čase, kedy sa lôžkové zariadenia musia postarať predovšetkým o pacientov s COVID-19, naše pracovisko vykonáva v normálnom režime, aj keď za prísnych hygienických podmienok aj tie najťažšie operácie. Snažíme sa tak pomôcť nielen pacientom, ale aj nemocniciam. Odkladanie operácie by v mnohých prípadoch mohlo viesť nielen k zhoršeniu, ale aj k strate zraku.

Nová doba spojená s ochorením COVID-19 so sebou prináša aj veľa nových otázok. Jednou z nich je aj: ,,Ako imunosupresívna liečba podávaná po orgánových transplantáciach ovplyvní imunitnú odpoveď pri alebo po stretnutí s novým Corona-vírusom?”

 Na našom pracovisku vykonávame tkanivové transplantácie, konkrétne transplantácie rohovky a jej štepov. Po transplantácii rohovky sú využívané dva prípravky obsahujúce látky zo skupiny kortikosteroidov na zníženie nežiadúcej imunitnej odpovede organizmu, ktorá by mohla viesť k odvrhnutiu transplantátu.

V skorej pooperačnej dobe je to prípravok s obsahom antibiotika a dexametazónu a po prehojení udržiavacia liečba s prípravkom s obsahom loteprednolum etabonatu. Obidva lieky sa podávajú vo forme očných kvapiek a ich dávka sa pravidelne prispôsobuje pooperačnému stavu. Kortikosteroidy sú hormóny vylučované v našom tele kôrou nadobličiek a pomáhajú nášmu organizmu v každodennom prežití.

Pri obidvoch prípravkoch bola v štúdiách zaznamená ich hodnota v krvej plazme (v systéme) pod limitom detekcie. Účinok je cielený v očiach a ich užívanie teda náš systém nezaťažuje a neznižuje tak našu imunitnú ochranu voči patogénom ohrozujúcim naše zdravie na iných miestach ako je napríklad nový Corona-vírus.

Odkladanie indikovanej operácie pri vážnych stavoch však môže ohroziť váš zrak nenávratne.