sklerálne kontaktné šošovky

Sklerálne kontaktné šošovky sú jedným z typov špeciálnych tvrdých kontaktných šošoviek, ktoré sa prevažne používajú na korekciu nepravidelností rohovky.

Názov “sklerálna” vychádza zo slova skléra, čo po latinsky znamená očné bielko. Tento typ kontaktnej šošovky sa pri správnej aplikácii nedotýka rohovky, ale leží práve na očnom bielku (sklére). Tento typ kontaktnej šošovky má preto väčší priemer ako majú klasické mäkké kontaktné šošovky.

Sklerálne kontaktné šošovky majú veľkú výhodu v tom, že dokážu prekryť akúkoľvek nepravidelnosť na rohovke. Znamená to, že ak je rohovka priehľadná a ostatné štruktúry v oku sú v poriadku, vieme pomocou tejto šošovky dosiahnuť oveľa vyššie hodnoty zrakovej ostrosti ako pri korekcii okuliarmi či klasickými mäkkými šošovkami.

Medzi hlavné indikácie použitia týchto šošoviek patria degeneratívne ochorenia rohovky ako keratokonus, pelucídna marginálna degenerácia, stavy po transplantácii rohovky, po úrazoch rohovky, po rôznych zápalových ochoreniach rohovky (napr. po herpetických zápaloch) alebo pooperačné ektázie rohovky, ktorých dôsledkom je nepravidelná topografia rohovky. Keďže je táto šošovka pri aplikácii naplnená fyziologickým roztokom a takmer sa na oku nehýbe, môže byť veľmi nápomocná pri riešení syndrómu suchého oka alebo u pacientov, ktorí majú problém so stabilitou mäkkých kontaktných šošoviek.

Pacienti tento typ kontaktných šošoviek vnímajú ako veľmi komfortné, pretože sa vôbec nedotýkajú rohovky (najcitlivejšia časť ľudského tela).

Pri prvej aplikácii týchto šošoviek pacient absolvuje niekoľko vyšetrení, ktoré pomôžu stanoviť správny tvar/zakrivenie tejto šošovky. Po zvolení správneho tvaru šošovky ju má pacient nasadenú na oku hodinu, potom sa šošovka skontroluje, či je usadenie stále správne a spraví sa dioptrická dokorekcia, ktorá sa započíta do finálnej dioptrickej hodnoty kontaktnej šošovky.

Tieto šošovky sa vkladajú a vyberajú z oka pomocou špeciálnych aplikátorov, čo sa môže zo začiatku zdať ako nevýhoda, ale po dôkladnom zácviku, ktorý každý pacient u nás absolvuje, to časom nie je žiadny problém.

Starostlivosť a čistenie týchto kontaktných šošoviek sú taktiež o trochu zložitejšie ako pri mäkkých šošovkách. Ak sa však všetky postupy správne dodržia, šošovka dlhšie vydrží plniť svoju funkciu.

Výrobcom týchto špeciálnych kontaktných šošoviek je spoločnosť CooperVision, ktorá je globálnym lídrom vo výrobe kontaktných šošoviek.

Tento typ kontaktných šošoviek budeme čoskoro aplikovať aj v našom centre, v ambulancii našej optometristky Mgr. Lenky Zubčákovej (na obrázku nižšie).

Lenka Zubčáková

Sledujte naše stránky a nenechajte si ujsť novinky!