Vyšetrenie glaukómu

Left

Zelený zákal je spojený s trvalým alebo záchvatovým zvýšením vnútroočného tlaku, ktoré vedie k trvalému poškodeniu zrakového nervu a poškodeniu zrakových funkcií.

Včasná a presná diagnostika je  pre úspešnosť liečby zeleného zákalu veľmi dôležitá. Keďže sa toto ochorenie väčšinou rozvíja dlhú dobu nepozorovane, len pravidelné očné vyšetrenia nám pomôžu odhaliť glaukóm včas.

Pre presnú diagnostiku zeleného zákalu robíme:

✓ vyšetrenie centrálnej zrakovej ostrosti

✓ meranie vnútroočného tlaku

✓ vyšetrenie predného a zadného segmentu oka štrbinovou lampou

✓ vyšetrenie zorného poľa perimetrom

✓ OCT vyšetrenie terča zrakového nervu a ganliových buniek

✓ gonioskopia - metóda vyšetrenia štruktúr komorového uhla

✓ pachymetria – ultrazvukové meranie hrúbky rohovky

✓ záťažový test – v niektorých prípadoch

Cenu vyšetrenia glaukómu nájdete v našom cenníku. Na vyšetrenie glaukómu sa môžete objednať telefonicky, emailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

Kontakt

Ordinačné hodiny

 

Kariéra

Zostaňme v kontakte