Diagnostické vyšetrenie sietnice a zrakového nervu

Od roku 2015 je súčasťou Centra mikrochirurgie oka aj diagnostické laboratórium sietnice a zrakového nervu, ktoré je na Slovensku prvé a jediné svojho druhu.

ilustračná snímka

Základom  pracoviska je unikátna elektrofyziologická jednotka, ktorá umožňuje lekárovi získať objektívne informácie o fungovaní sietnice a optického nervu. Odbornou garantkou tohto pracoviska je očná lekárka MUDr. Tamara Štětinová, PhD., ktorá patrí k európskym špičkám v tejto oblasti.

Diagnostické pracovisko CMO používa najnovšie metódy založené na báze multifokálnych podnetov  ERG/EOP. Najmodernejšími metodikami využívanými pri tomto type vyšetrení sú mfVEP a mfERG metodiky, ktoré v súčasnosti pacientom z celého Slovenska vie poskytnúť iba naše pracovisko.

Elektrofyziologické mfVEP a mfERG metodiky majú významný prínos pre diagnostiku očných, ale aj iných celkových ochorení, ktoré v súčasnosti nie je možné nahradiť žiadnou inou metodikou. Vo svete sa táto diagnostika považuje za najmodernejšiu a jedinú objektívnu metódu, pretože nezávisle od vôle pacienta objektívne a správne testuje zrakové funkcie.

Táto diagnostická metóda má veľký význam najmä pri sporných prípadoch alebo v počiatku ochorenia, kedy sú odchýlky od normy pri klinickom náleze minimálne alebo nie sú trvale prítomné. Elektrofyziologické vyšetrenie určuje diagnózu ešte v predklinickom štádiu, keď je ochorenie „nemé“, t.j. keď nie je jeho prítomnosť možné zistiť  štandardnými vyšetrovacími technikami v očnej,  prípadne neurologickej ambulancii. Lekárovi tak umožňuje nasadiť liečbu včas, čím môžeme predchádzať neskorším komplikáciám.

Dĺžka vyšetrenia je 2 až 4 hodiny podľa povahy ochorenia.

Význam elektrofyziologických vyšetrení spočíva:

 • v spresnení/potvrdení/doplnení vyšetrenia v prípade spornej diagnózy u pacienta, alebo pri sledovaní vývoja ochorenia
 • v diagnostikovaní počiatočných známok ochorenia ešte pred manifestáciou u malých/mladých detí alebo dospelých
 • pri sklovcových/sietnicových zmenách
 • pri traumatických zmenách oka
 • v genetickej prognóze, v prenatálnej diagnostike, v spolupráci s genetickým laboratóriom
 • u nevysvetliteľných porúch videnia (aj psychofyzických) pri fyziologickom náleze, pri emocionálnych výkyvoch, simulácii
 • pri neurologických ochoreniach (skleróza multiplex, ALS, neuritída n.II)
 • svalové poruchy/dystrofie
 • pri intoxikáciách

Elektrofyziologické vyšetrenie sa odporúča v nasledovných prípadoch:

 • podozrenie na glaukóm, potvrdenie/vylúčenie diagnózy, stanovenie liečby presne „na oko“ pacienta. ELF vyšetrenie je vo vyspelých krajinách sveta považované za jediné objektívne vyšetrenie glaukómu – „jediný objektívny perimeter“
 • makulopatia (makula) – formy, rozsah, aktivita
 • diabetes, diabetické zmeny na očnom pozadí –  rozsah, lokalizácia
 • potvrdenie/ vylúčenie porúch prekrvenia očných štruktúr – rýchla a adekvátna liečba pri cievnych uzáveroch
 • podozrenie na dystrofiu sietnice alebo dedičné poruchy zrakového nervu – genetické poradenstvo, zdravé potomstvo
 • vnútroočné zápaly predného alebo zadného segmentu oka –  aktivita zápalu, priebeh
 • význam operácie sivého zákalu / keratoplastika z hľadiska zrakových funkcií
 • odlúpenie sietnice, rozsah poškodenia, funkčné zmeny u predčasne narodených a efektivita zákroku
 • nevysvetliteľná strata videnia, poruchy farbocitu, úrazy, výpady v zornom poli, diagnostika a správna liečba

Ak je pacient včas a zo správnej indikácie odoslaný na elektrofyziologické vyšetrenie, zvyšuje sa jeho šanca na čo najrýchlejšiu a najefektívnejšiu reparáciu zrakových funkcií. Mnoho pacientov, ktorí boli často aj dlhoročne nastavení na protiglaukómovú liečbu kvapkami, bolo vďaka elektrofyziologickému vyšetreniu na retinografe v CMO z tejto liečby vyradených.

Dôvodom bola správna a objektívna diagnostika, ktorú neposkytuje v takom rozsahu žiadne iné vyšetrenie. Obyčajne došlo ku zmene diagnózy a teda aj liečby, čo v niektorých prípadoch bolo pre pacientov z hľadiska zachovania ich videnia do budúcnosti kľúčové. Elektrofyziologické vyšetrenie je bezbolestné, ľudia ho dobre znášajú (aj deti) a dá sa aplikovať dokonca i u kojencov.

Cenu elektrofyziologického vyšetrenia nájdete v našom cenníku. Na vyšetrenie sa môžete objednať telefonicky, emailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

Kontakt

Ordinačné hodiny

 

Kariéra

Zostaňme v kontakte