Ordinačné hodiny

Pon - Štv 08:00 - 16:30
Pia 08:00 - 14:00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

Telefonický kontakt

0800 222 828
OBJEDNAŤ NA VYŠETRENIE
Optika 21

Cenník CMO 3/2018, platný od 1.7.2018


KódNázov výkonu / operácieÚhrada pacienta / nadštandard
VšZPUnionDôvera
1390 Operácia sivého zákalu s implantáciou VOŠ:      
monofokálna Tecnis 20,-EUR 20,-EUR 20,-EUR
Tecnis Optiblue ZCB00V 20,-EUR 20,-EUR 20,-EUR
Monofokálna IQ 50,- EUR 50,- EUR 50,- EUR
Monofokalna natural. 0,- EUR 0,- EUR 0,- EUR
monofokálna tórická 150,- EUR 150,- EUR 150,- EUR
monofokálna diabetická 0,- EUR 0,- EUR 0,- EUR
multifokálna 890,- EUR 890,- EUR 890,- EUR
multifokálna tórická 1.050,- EUR 1.050,- EUR 1.050,- EUR
1111 a) 30 dňová pooperačná starostlivosť o sietnicu 30,- EUR 30,- EUR 30,- EUR
b) 90 dňová pooperačná starostlivosť o sietnicu 60,- EUR 60,- EUR 60,- EUR
1391 Sekundárna implantácia VOŠ do PK alebo SC:      
Tecnis ZA9003 100,- EUR 100,- EUR 100,- EUR
Iris claw – Artisan afakická VOŠ 100,- EUR 100,- EUR 100,- EUR
1392 Sekundárna implantácia VOŠ s transsklerálnou fixáciou:      
Tecnis 100,- EUR 100,- EUR 100,- EUR
1393 Operácia sekundárnej katarakty 100,- EUR 100,- EUR 100,- EUR
Operácia sekundárnej katarakty YAG laserom 50,- EUR 50,- EUR 50,- EUR
1394 Repozícia implantovanej VOŠ 50,- EUR 50,- EUR 50,- EUR
1395 Implantácia sférickej fakickej ICL 850,- EUR 850,- EUR 850,- EUR
Implantácia tórickej fakickej ICL, sph. 2,75 D a menej 1.050,- EUR 1.050,- EUR 1.050,- EUR
Implantácia torickej fakickej ICL, sph. 3,0 D a viac 1.450,- EUR 1.450,- EUR 1.450,- EUR
8701 Plastické operácie na mihalniciach (ektropium, entropium, blefarochaláza, ptóza) 100,- EUR
len v prípade zdravotnej indikácie1)
100,- EUR
len v prípade zdravotnej indikácie1)
100,- EUR
len v prípade zdravotnej indikácie
8703 Elektroepilácia 10,- EUR 10,- EUR 30,- EUR
8704 Excimer-laserová operácia rohovky (bez ohľadu na použitú operačnú techniku) 375,-EUR 375,- EUR 375,- EUR
8706 Filtračná operácia glaukómu 100,- EUR 100,- EUR 100,- EUR
8706b Operácia glaukómu laserom 50,- EUR 50,- EUR 50,- EUR
8707 Operácia pterýgia (ablácia + plastika) 100,- EUR 100,- EUR 100,- EUR
8708 Operácia nádorov mihalníc 100,- EUR 100,- EUR 100,- EUR
8709 Operácia nádorov spojovky 100,- EUR 100,- EUR 100,- EUR
8710 Keratoplastika      
- predná a perforujúca keratoplastika 300,- EUR 1000,- EUR 300,- EUR
- zadná lamelárna keratoplastika 300,- EUR 1000,- EUR 300,- EUR
8711 Operácia slzných bodov a slz. ciest 100,- EUR 100,- EUR 100,- EUR
8717 Krytie rohovky amniovou membránou 50,- EUR 50,- EUR 50,- EUR
8718 CXL-corneal cross linking      
- bez abrázie 0,- EUR 0,- EUR 0,- EUR
- s abráziou 0,- EUR 0,- EUR 0,- EUR
8719 IAK - incízna astigmatická keratotómia 0,- EUR 0,- EUR 0,- EUR
8720 Intranstromálna implantácia distenčných prstencov (myoring, keraring) 150,- EUR 150,- EUR 150,- EUR
8722 Explantácia a reimplantácia umelej VOŠ 150,- EUR 150,- EUR 150,- EUR
8730 Laserová koagulácia sietnice 0,- EUR 0,- EUR 30,- EUR
9603 Operácia chalázea 170,- EUR 0,- EUR 120,- EUR
9998 PRELEX – refrakčná výmena šošovky      
PanOptics 1.400,- EUR 1.400,- EUR 1.400,- EUR
AcrySof Restor multifocal Toric 1.600,- EUR 1.600,- EUR 1.600,- EUR
AT LISA tri toric 1.600,- EUR 1.600,- EUR 1.600,- EUR
AT LISA Tri839MP 1.500,- EUR 1.500,- EUR 1.500,- EUR
Tecnis Symfony ZXR00 1.400,- EUR 1.400,- EUR 1.400,- EUR
Tecnis Symfony ZXTXXX 1.500,- EUR 1.500,- EUR 1.500,- EUR
  Infúzna liečba 90,- EUR 90,- EUR 90,- EUR
  Vyšetrenie ultrazvukom (biometria) 20,- EUR 20,- EUR 20,- EUR
  Rohovková topografia GALILEI, pachymetria 30,- EUR 30,- EUR 30,- EUR
  OCT 40,- EUR 40,- EUR 40,- EUR
  vyšetrenie angioOCT 50,- EUR 50,- EUR 50,- EUR
  vyšetrenie angioOCT + OCT 80,- EUR 80,- EUR 80,- EUR
  vyšetrenie angioOCT + OCT + ELF 150,- EUR 150,- EUR 150,- EUR
  Vyšetrenie – diagnostika glaukómu 90,- EUR 90,- EUR 90,- EUR
  Vyšetrenie perimetrom 20,- EUR 20,- EUR 20,- EUR
  Injekčné podanie lieku 5,- EUR
+ cena lieku
5,- EUR
+ cena lieku
5,- EUR
+ cena lieku
  Predoperačné vyšetrenie s konzultáciou 50,- EUR 50,- EUR 50,- EUR
  Kompletné očné vyšetrenie s konzultáciou 80,- EUR 80,- EUR 80,- EUR
  Cielené očné vyšetrenie 50,- EUR 50,- EUR 50,- EUR
  Konzultácia s lekárom bez vyšetrenia (do 20 minút) 20,- EUR 20,- EUR 20,- EUR
  Predpis korekcie + zmeranie vnútroočného tlaku 30,- EUR 30,- EUR 30,- EUR
  Preventívna očná prehliadka pre zamestnancov – organizovaná a hradená zamestnávateľom 30,- EUR 30,- EUR 30,- EUR
  Kontrolné očné vyšetrenie (po operácii v CMO) 20,- EUR 20,- EUR 20,- EUR
  Pohovor pred aplikáciou kontaktných šošoviek 30,- EUR 30,- EUR 30,- EUR
  Odber biologického materiálu 15,- EUR 15,- EUR 15,- EUR
  Vyšetrenie endotel. mikroskopom 20,- EUR 20,- EUR 20,- EUR
  Elektrofyziologické vyšetrenie, vrátane OCT 100,- EUR 100,- EUR 100,- EUR

1) Je potrebné rozhodnutie RL ZP pred operáciou.

 

Upozornenie

Doplatky za nadštandard pacient hradí v prípade, že výkon/operácia je hradená zdravotnou poisťovňou. V prípade, že na tento výkon nemá CMO so zdravotnou poisťovňou uzatvorenú zmluvu, hradí si pacient operáciu v plnej výške. Nadštandard zahŕňa výber termínu operácie, výber operatéra, výber implantátu aj nad rámec úhrady zdravotnou poisťovňou, občerstvenie, umožnenie pobytu s doprovodom v pooperačnej miestnosti, pooperačná 24 hodinová služba lekára na mobilnom telefóne.