Mladých ľudí často trápi krátkozrakosť či ďalekozrakosť, so 40-kou prichádza presbyopia (vetchozrakosť) a po 60-ke sa môže objaviť sivý zákal, zelený zákal, ale aj ďalšie problémy. Nech ste už v akomkoľvek veku, o svoj zrak sa môžete starať a my vám poradíme ako. Aby ste mali ostrý zrak v každom veku.

Ak máte 18 – 40 rokov

Vo všeobecnosti platí, že pravidelné prehliadky u lekára, a nielen toho očného, by mali byť samozrejmosťou v každom veku. Pokiaľ trpíte akýmkoľvek problémom, práve prehliadka ho pomôže včas odhaliť. „V tomto veku môže byť včas odhalená krátkozrakosť, ďalekozrakosť, či astigmatizmus. Pokiaľ sa tieto problémy včas odhalia, je možné ich efektívne a bezpečne vyliečiť, napríklad EXCIMER laserovou operáciou. Ide o bezbolestný zákrok, ktorý netrvá dlhšie, ako 15 minút,“ hovorí primár CMO, MUDr. Roman Ondreička.

Ak máte 40 – 60 rokov

Po 40-ke ostrý zrak strieda zhoršené videnie na blízko. Ide o prirodzený proces, ktorý súvisí so starnutím oka a nazýva sa presbyopia (vetchozrakosť). „Presbyopia nie je choroba, ale skôr dôsledok starnutia organizmu. Šošovka sa vekom stáva tuhšou, menej pružnou, čo oku znemožňuje dobre zaostrovať. Presbyopia sa objavuje medzi 40 – 45 rokov života. Prejavuje sa tým, že si pri čítaní text držíme ďalej od tela – natiahneme ruky a hľadáme vzdialenosť, pri ktorej vidíme ostro. Niektorí môžu pociťovať tiež únavu, bolesť očí alebo hlavy,“ vysvetľuje primár Ondreička. Aj v tomto prípade však existuje iné riešenie, okrem okuliarov. „Odporúčame pacientom operačnú metódu PRELEX – výmenu šošovky. Ide o bezbolestný zákrok, pri ktorom sa vykoná implantácia multifokálnej vnútroočnej šošovky, ktorá pacientom zabezpečí ostré videnie bez nutnosti používať okuliare,“ hovorí MUDr. Ondreička.

Ak máte viac, ako 60 rokov

Najčastejšie sa u ľudí po 60-ke vyskytuje sivý zákal, odborne nazývaný aj katarakta. „Pri sivom zákale dochádza k zakaľovaniu šošovky, čo zabraňuje priechodu lúčov na sietnicu oka a spôsobuje zhoršenú zrakovú ostrosť. Ochorenie sa začína miernym zakalením šošovky, ktoré sa postupne zväčšuje a dochádza k zhoršeniu videnia. Najčastejšími príznakmi sú zhoršenie zrakovej ostrosti, rozmazané videnie, zvýšená citlivosť na svetlo, zdvojené videnie a znížená sýtosť farieb. Jediným efektívnym riešením v tomto prípade je operačný zákrok, ktorý spočíva v nahradení skalenej šošovky umelou vnútroočnou šošovkou. Ide o bezbolestný zákrok, ktorý trvá asi 15 minút a v CMO je hradený všetkými zdravotnými poisťovňami,“ vysvetľuje MUDr. Ondreička.

S vekom sa zvyšuje aj riziko glaukómu, tzv. zeleného zákalu. „Zelený zákal je ochorenie, ktoré nemožno vyliečiť, môžeme ho len zmierniť. Je spojený s trvalým alebo záchvatovým zvýšením vnútroočného tlaku, ktoré vedie k trvalému poškodeniu zrakového nervu. Dodržiavaním vhodnej životosprávy, pravidelnými kontrolami, sledovaním a vhodnou liečbou sa dá pokles zrakových funkcií zastaviť alebo spomaliť. Podľa toho, ako veľmi je potrebné vnútroočný tlak znížiť, volíme buď konzervatívnu, laserovú alebo chirurgickú liečbu,“ uzatvára primár.

Tip CMO

V neposlednom rade nezabúdajte, že zdravotné či očné problémy sú často zakorenené v génoch, ale svoj zrak môžete ovplyvniť aj životným štýlom a činnosťami. Svojim očiam dávate zabrať, pokiaľ nechodíte na pravidelné očné prehliadky, nenosíte slnečné okuliare alebo na nich šetríte, nosíte lacné okuliare zo supermarketov, nemáte správnu životosprávu, zanedbávate hygienu či oči nadmerne namáhate na tabletoch, počítačoch a obrazovkách.