CMO Bratislava disponuje štyrmi špecializovanými očnými ambulanciami, z ktorých dve slúžia na predoperačné vyšetrenia, pooperačné kontroly a ďalšie typy očných vyšetrení našich pacientov. Tretia ambulancia je vybavená laserovými prístrojmi a prístrojom na liečbu keratokonusu metódou CXL. Štvrtá ambulancia je prístrojovo vybavená na vysokošpecializovanú diagnostiku sietnice a zrakového nervu, vrátane OCT vyšetrenia a perimetra.

Right

Kompletné očné vyšetrenie

Kompletné očné vyšetrenie slúži k získaniu všetkých potrebných informácií o vašich očiach a je východiskom pre správnu diagnostiku vášho zraku. Na základe kompletného očného vyšetrenia vám vieme odporučiť tú najvhodnejšiu starostlivosť pre vaše oči.

Viac
Left

Predoperačné vyšetrenie

Pred každou operáciou je potrebné absolvovať v našom centre predoperačné vyšetrenie. Až na základe posúdenia výsledkov predoperačného vyšetrenia, dioptrickej chyby a vášho celkového zdravotného stavu lekár zistí, či ste na daný zákrok vhodným kandidátom.

Viac
Right

Preventívna očná prehliadka pre zamestnancov

Na preventívne očné vyšetrenia odporúčame v CMO chodiť minimálne raz za dva roky. Platí to nielen pre ľudí po 40. roku života, ale aj pre tých, ktorí nosia okuliare a kontaktné šošovky. Preventívne prehliadky očí vám môžu včas odhaliť očné ochorenia.

Viac
Left

Pohovor pred aplikáciou kontaktných šošoviek

Ak vás už okuliare obmedzujú a rozmýšľate nad tým, že by ste začali nosiť kontaktné šošovky, ste na správnom mieste. V CMO vám ponúkame vyšetrenie zraku s výberom vhodných kontaktných šošoviek a nácvikom ich aplikácie.

Viac
Right

Diagnostické vyšetrenie sietnice a zrakového nervu

Od roku 2015 je súčasťou Centra mikrochirurgie oka aj diagnostické laboratórium sietnice a zrakového nervu, ktoré je na Slovensku prvé a jediné svojho druhu. Základom pracoviska je unikátna elektrofyziologická jednotka, ktorá umožňuje lekárovi získať objektívne informácie o fungovaní sietnice a optického nervu.

Viac
Left

Vstupné vyšetrenie na hybridné šošovky

V CMO poskytujeme kompletnú liečbu keratokonusu, ktorá zahrňuje aj aplikáciu hybridných kontaktných šošoviek. Ide o špeciálny typ šošoviek, ktoré sú tvorené dvoma časťami. Tvrdým jadrom, ktoré tvorí optickú časť šošovky a má veľkú priepustnosť pre kyslík 100 Dk.

Viac
Right

Topografia a pachymetria rohovky

Topografia rohovky poskytuje najrýchlejšiu 3-dimenzionálnu analýzu celej rohovky so súčasným meraním jej hrúbky v každom jej bode. Pachymetria je ultrazvukové meranie hrúbky rohovky.

Viac
Left

OCT vyšetrenie a vyhodnotenie

Optická koherentná tomografia poskytuje dôležité údaje o vnútorných štruktúrach oka. Prístroj pomocou laserového lúča premeria a dokonale zmapuje sietnicu. Následne vytvorí rezy štruktúrou sietnice na akomkoľvek mieste, ktoré lekár potrebuje zobraziť.

Viac
Right

AngioOCT vyšetrenie

Angio OCT je neinvazívna zobrazovacia vyšetrovacia metóda, ktorá sa v praxi využíva od roku 2015. Okrem zobrazenia jednotlivých vrstiev sietnice umožňuje vizualizáciu sietnicového i chorioidálneho cievneho riečišťa bez použitia farbiva.

Viac
Left

Vyšetrenie glaukómu

Zelený zákal je spojený s trvalým alebo záchvatovým zvýšením vnútroočného tlaku, ktoré vedie k trvalému poškodeniu zrakového nervu a poškodeniu zrakových funkcií.

Viac

Kontakt

Ordinačné hodiny

 

Kariéra

Zostaňme v kontakte