Ordinačné hodiny

Pon - Štv 08:00 - 16:30
Pia 08:00 - 14:00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

Telefonický kontakt

0800 222 828
OBJEDNAŤ NA VYŠETRENIE
Optika 21

Transplantácia rohovky a jej štepov

Centrum chirurgie sivého zákalu

Transplantácie sme začali v CMO vykonávať ešte v roku 2008, ako prví na Slovensku v režime jednodňovej chirurgie. Na Slovensku sme zaviedli postupne do praxe všetky metódy transplantácií, predovšetkým lamelárne keratoplastiky, ktoré sú pre oko aj pacienta najmenej zaťažujúce a dosahujeme vďaka nim vynikajúce výsledky.

Na našom konte už máme viac ako 180 transplantácií,  pričom viac ako 90% všetkých transplantácií boli práve lamelárne keratoplastiky.

V CMO vykonávame rutinne všetky metódy lamelárnych transplantácií, vo väčšine prípadov metódami DSAEK, DMEK, PDEK, DaLK. Perforujúce (celkové) keratoplastiky vykonávame iba v prípade, že lamelárna keratoplastika nie je indikovaná.

Výhodou je najmä to, že pacientovi ponechávame zdravú časť tkaniva a vymeníme len tú, z piatich vrstiev rohovky, ktorá je poškodená. Tým sa výrazne znižuje riziko imunitnej reakcie a odvrhnutie dárcovského tkaniva príjemcom. Nie sme nútení pacientom ordinovať agresívnu imunosupresívnu terapiu. Taktiež rekonvalescencia a návrat pacienta do normálneho života je za podstatne kratšiu dobu v porovnaní s perforujúcimi keratoplastikami. Transplantácie vykonávame štandardne v lokálnej anestézii, čím odpadá vysoké riziko komplikácii organizmu vyplývajúce z celkovej anestézii.

Transplantácie rohovky (keratoplastiky) v našom centre hradia všetky zdravotné poisťovne.

Transplantácia kmeňových limbálnych buniek

Integrita obnovovania povrchovej vrstvy rohovky sa opiera o existenciu populácie kmeňových limbálnych buniek. Nachádzajú sa na rozhraní bielka a samotnej rohovky. Ich pomnožením vzniká najpovrchovejšia vrstva rohovky – epitel. Epitel je neustále nahrádzaný novým - proces podobný obnovovaniu povrchu kože. Tento cyklus je zásadný pre udržanie zdravého a transparentného povrchu rohovky.

Ich zničenie môže byť buď primárne ( napr. vrodená erythrokeratoderma), ale najčastejšie sekundárne poškodenie úrazom ( poleptanie, popálenie), alebo imunologicky ( napr.Stevens Johnsonov syndróm). Následkom toho v konečnom štádiu vzniká na povrchu rohovky cievnatá vaskularizovaná blana výrazne obmedzujúca videnie.

Jednoduchá transplantácia rohovky v takomto prípade je vždy neúspešná. Rohovke od mŕtveho dárcu totižto chýbajú kmeňové bunky a dárcovská rohovka sa nemá ako regenerovať a ujať.

V našom centre vykonávame transplantácie kmeňových limbálnych buniek, ktoré sa snažíme ak je to možné získať z druhého oka pacienta, ale najčastejšie od príbuzného darcu.

Výnimočnosť našich zákrokov spočíva v tom, že pred transplantáciou zisťujeme najväčšiu imunologickú zhodu ( tzv. HLA typizáciu) medzi darcom a príjemcom a následne transplantujeme časť rohovky spolu s kmeňovými limbálnymi bunkami.