Transplantácia rohovky a jej štepov

Rohovka je priehľadná časť obalov oka, umožňuje vniknutie svetla do vnútroočných priestorov a zároveň je to štruktúra s najväčšou optickou mohutnosťou. Jej priehľadnosť, správna hrúbka a zakrivenie sú základným predpokladom pre kvalitný zrak.

Rohovka sa skladá z troch základných vrstiev. Povrchová vrstva, nazývaná epitel, má ochrannú funkciu a je krytá slzným filmom, stredná vrstva (stróma) je akousi kostrou rohovky, udáva pevnosť, hrúbku a zakrivenie rohovky. Najvnútornejšou vrstvou rohovky je endotel, ktorého hlavná úloha spočíva v odčerpávaní vody zo strómy naspäť do vnútroočného priestoru.

Pri narodení máme asi 4000 až 6000 endotelových buniek na mm štvorcový. Ak ich počet poklesne pod 500 až 700 na mm štvorcový, začne sa v rohovke hromadiť voda a pacientovi začína klesať zraková ostrosť (rohovka je opuchnutá a začína sa mliečne kaliť). Pri ďalšom poklese endotelových buniek dochádza k poklesu zraku až na úroveň vnímania len svetla a tmy. Prienikom vnútroočnej tekutiny cez celú rohovku, ktorá sa celá mliečne skalí,  vznikajú bolesti. Zlyhanie endotelu je jednoznačne najčastejším dôvodom na transplantáciu rohovky.   

Transplantácia rohovky

Medzi najčastejšie indikácie na vykonanie niektorého typu transplantácie rohovky patria:

  • Dysfunkcia rohovkového endotelu - poruchy funkcie endotelu ako napríklad bulózna keratopatia,  Fuchsová endotelová dystrofia, zadná polymorfná dystrofia endotelu, prípadne iné typy dystrofie
  • Pokročilé štádium ochorenia keratokonus
  • Závažné infekcie alebo zranenia rohovky
 

Transplantácia rohovky v CMO

ilustračná snímka

Transplantácie rohovky sme v režime bez hospitalizácie pacienta začali vykonávať ešte v roku 2008, ako prvé pracovisko na Slovensku a odvtedy počet našich pacientov neustále narastá.

Prvú zadnú lamelárnu keratoplastiku (čiastočnú transplantáciu rohovky) na Slovensku urobil v CMO Doc. MUDr. Pavel Studený, Ph.D., MHA, prednosta tretej očnej kliniky FN Královské Vinohrady, ktorý je už 10 rokov  našim hosťujúcim lekárom. Zároveň išlo o vôbec prvú transplantáciu rohovky v režime jednodňovej chirurgie, čiže bez hospitalizácie pacienta. Pacientkou bola 53-ročná žena zo Svätého Jura s diagnózou obojstranná Fuchsova dystrofia rohovky, ktorá zapríčiňuje rozmazané videnie, veľké bolesti a môže viesť k slepote.

Postupne sme do jednodňovej chirurgie zaviedli všetky metódy transplantácií rohovky – perforujúcu (celkovú) keratoplastiku a prednú lamelárnu keratoplastiku. Na našom pracovisku však vykonávame len minimum transplantácií rohoviek v plnej hrúbke (napríklad za rok 2018 len jednu). Pre pacienta sme schopní vybrať tú najvhodnejšiu metódu lamelárnej  transplantácie (PDEK, DMEK, DSAEK, ut-DSAEK, DALK), pričom tento výkon v našom centre hradia všetky zdravotné poisťovne.

Naše centrum je na Slovensku priekopníkom a lídrom v lamelárnych transplantáciách najmä vďaka pôsobeniu Doc. Studeného, prednostu tretej očnej kliniky FN Královské Vinohrady, ktorý je našim nielen lekárskym, ale hlavne ľudským vzorom. Vnašom centre v súčasnosti vykonáva transplantácie rohovky u väčšiny pacientov  primár Roman Ondreička, ktorý patrí na Slovensku k priekopníkom v tejto oblasti.

Metódy transplantácie rohovky

  • Perforujúca (celková) transplantácia rohovky - transplantácia rohovky v celej jej hrúbke
  • Lamelárna (čiastočná) transplantácia rohovky - transplantácia len tej časti rohovky, ktorá je poškodená

Doposiaľ najplnohodnotnejšou náhradou rohovky je ľudská  rohovka iného človeka (mŕtveho darcu). Celosvetovým trendom je meniť vždy len poškodené vrstvy rohovky. Lamelárne (čiastočné) transplantácie rohoviek majú za úlohu zachovať zdravé tkanivo a vymeniť  len nefunkčné (poškodené) vrstvy rohovky. Výhody lamelárnych transplantácií rohoviek sú nesporné. Majú jednoznačne nižšie riziko rejekčných (odvrhovacích) reakcií, rýchlejšiu rekonvalescenciu, rýchlejší a neporovnateľne vyšší návrat zrakových funkcií.

Keď má pacient napríklad poškodenú len vnútornú vrstvu (endotel) a ďalšie  štruktúry oka sú zdravé, vymeníme len poškodený endotel (zadná lamelárna keratoplastika (PDEK, DMEK).  Rekonvalescencia je približne 1 až 2 mesačná, pacient má potenciál vidieť na 100 % možností oka a už po 3 týždňoch môže vykonávať všetky činnosti bez obmedzení.

Naopak, pri perforujúcej (celkovej) transplantácií trvá približne rok, kým sa rohovka v plnej hrúbke vhojí a návrat zrakových funkcií je vždy do značnej miery funkciou náhody, pretože nová rohovka zvyčajne nie je pre daného pacienta správne tvarovaná, hrubá a stehy fixujúce novú rohovky ju často deformujú.

Jedinou nevýhodou lamelárnych keratoplastík je ich vyššia náročnosť na technické prevedenie, čo kladie tú najvyššiu náročnosť na erudíciu a zručnosť chirurga. Primár nášho centra MUDr. Roman Ondreička aj náš hosťujúci lekár a celý náš tím lekárov a zdravotných sestier na vykonávanie tých najnáročnejších transplantácií spĺňajú všetky predpoklady.

 

 

Kontakt

Ordinačné hodiny

 

Kariéra

Zostaňme v kontakte