Ordinačné hodiny

Pon - Štv 08:00 - 16:30
Pia 08:00 - 14:00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

Telefonický kontakt

0800 222 828
OBJEDNAŤ NA VYŠETRENIE
Optika 21
Eva Vidová

JUDr. Eva Vidová

riaditeľka CMO

V roku 1999 založila prvé pracovisko jednodňovej očnej chirurgie na Slovensku – Centrum mikrochirurgie oka. V roku 2002 sa stala prvou predsedníčkou Slovenskej asociácie jednodňovej chirurgie (SAJCH), ktorá združuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zo všetkých medicínskych odborov z celého Slovenska. JUDr.Eva Vidová bola lídrom jednodňovej chirurgie na Slovensku, pripravila prvé návrhy, ktoré tvorili základ pre vznik a rozvoj tejto formy poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Kontakt: vidova@cmo.sk

 

Roman Ondreička

MUDr. Roman Ondreička

primár

MUDr. Roman Ondreička sa od 1.2. 2018 stal primárom CMO. MUDr. Roman Ondreička v našom centre pracoval od 1. októbra 2011 do 31.12. 2012 v pozícii očného chirurga. Od roku 2013 do konca januára 2018 pôsobil ako primár Očného oddelenia FN v Trnave. MUDr. Ondreička je vynikajúcim očným chirurgom, ktorý sa špecializuje predovšetkým na operácie na prednom segmente oka, hlavne operácie sivého zákalu s implantáciou umelej vnútroočnej šošovky a transplantácie rohovky (keratoplastiky), predovšetkým lamelárne keratoplastiky. Je prvým očným chirurgom na Slovensku, ktorý urobil transplantáciu rohovky metódou PDEK. Atestáciu v odbore oftalmológia získal v roku 2007. V tom istom roku sa stal aj študentom doktorandského štúdia. MUDr. Ondreička je členom Slovenskej oftalmologickej spoločnosti a Českej spoločnosti refrakčnej a kataraktovej chirurgie. MUDr. Ondreička aktívne ovláda anglický a nemecký jazyk.

 

Tamara Štětinová

MUDr. Tamara Štětinová, PhD.

očná lekárka

MUDr. Tamara Štětinová, PhD. je skúsená očná lekárka s atestáciou v odbore oftalmológia a pedooftalmológia. Doktorandskú skúšku absolvovala v roku 2009, pričom témou jej dizertačnej práce bola "Diagnostika tapetoretinálnych dystrofií pomocou elektrofyziologických vyšetrovacích metód". Od roku 2002 vyučovala odbor oftalmológia na LFUK Bratislava, vrátane zahraničných poslucháčov v anglickom jazyku. Je autorkou 40 prednášok a publikácií a to tak domácich ako aj zahraničných. Od septembra 2015 sa MUDr. Štětinová stala odbornou garantkou na Slovensku jedinečného diagnostického laboratória elektrofyziologických vyšetrení, ktoré svojím vybavením patrí k špičke nielen na Slovensku. MUDr. Tamara Štětinová, PhD. hovorí anglicky, nemecky a maďarsky.

 

Henrieta Marková

MUDr. Henrieta Marková

očná lekárka

MUDr. Henrieta Marková pracuje v CMO od apríla 2017, pričom od roku 2012 je zaradená do špecializačného vzdelávania v odbore oftalmológia. Do augusta 2017 pracovala na očnej klinike SZU Univerzitnej nemocnice Bratislava. Venuje sa diagnostike a liečbe ochorení predného a zadného segmentu oka, predovšetkým však patológii rohovky. Vykonáva zákroky v oblasti estetickej chirurgie oka, plastické operácie na mihalniciach, úpravu a odstránenie degeneratívnych zmien oka a jeho okolia a excimer laserové operácie. Pravidelne sa zúčastňuje slovenských a zahraničných kongresov. Aktívne ovláda anglický a nemecký jazyk.

 

Jaroslav Nikel

MUDr. Jaroslav Nikel

očný chirurg CMO

Od januára 2015 tím CMO doplnil skúsený očný chirurg MUDr. Jaroslav Nikel, ktorý sa oftalmológii venuje nepretržite od roku 1992. Do 31.12. 2017 v pozícii primára CMO, od januára 2018 ako externý očný chirurg. Do roku 2009 pôsobil na Očnej klinike F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici, kde sa venoval operáciám na prednom segmente oka, vrátane transplantácie rohovky. Je dlhoročným odborníkom na refrakčnú chirurgiu, pričom excimer laserové operácie začal vykonávať už v roku 1995. MUDr. Nikel pôsobil 9 rokov ako očný chirurg aj v Českej republike. V CMO MUDR. Nikel vykonáva prevažne operácie sivého zákalu s implantáciou umelej vnútroočnej šošovky, ale aj ďalšie vnútroočné operácie. Je členom Slovenskej lekárskej komory, Českej lekárskej komory a Slovenskej oftalmologickej spoločnosti. MUDr. Nikel Hovorí anglicky a rusky.

 

Katarína Kornfeld

MUDr. Katarína Kornfeld

očná lekárka

Pracuje v CMO od roku 2007. Je špecialistkou najmä na refrakčnú chirurgiu excimerovým laserom, diagnostiku a liečbu ochorení rohovky, predovšetkým keratokonusu a iných ochorení rohovky. Zaoberá sa estetickou mikrochirurgiou, plastickými operáciami mihalníc a odstránením degeneratívnych zmien na okolí oka a oku samotnom, diagnostikou a liečbou glaukómového ochorenia, laserovou liečbou sietnice. Mudr. Kornfeld sa v roku 2011 stala študentkou doktorantského štúdia LF UK Bratislava. Je členkou zahraničných oftalmologických spoločností a pravidelne sa zúčastňuje ich odborných kongresov a seminárov. Aktívne ovláda anglický jazyk. V súčasnosti je na materskej dovolenke.

 

Zdravotné sestry:

 • Mgr. Denisa Mazániková - vedúca zdravotná sestra
 • Katarína Starcová - recepcia
 • Rastislav Teren - recepcia
 • Monika Doležalová - zdravotná sestra v ambulancii
 • Eva Trochtová - zdravotná sestra v ambulancii
 • Bc. Beáta Popálená - inštrumentárka operačnej sály
 • Mgr. Lucia Kojnok - inštrumentárka operačnej sály, t.č. na materskej dovolenke
 • Iveta Beňačková - inštrumentárka operačnej sály
 • Mgr. Renáta Červenková - inštrumentárka operačnej sály

Marketing&PR:

 • Ing. Nikola Baránková

Administratíva:

 • Elvíra Poláková - ekonómka

Správca siete:

 • Ing. Tomáš Harman