Eva Vidová

JUDr. Eva Vidová

riaditeľka CMO

V roku 1999 založila prvé pracovisko jednodňovej očnej chirurgie na Slovensku – Centrum mikrochirurgie oka. V roku 2002 sa stala prvou predsedníčkou Slovenskej asociácie jednodňovej chirurgie (SAJCH), ktorá združuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zo všetkých medicínskych odborov z celého Slovenska. JUDr.Eva Vidová bola lídrom jednodňovej chirurgie na Slovensku, pripravila prvé návrhy, ktoré tvorili základ pre vznik a rozvoj tejto formy poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Kontakt: vidova@cmo.sk

 

 

Roman Ondreička

MUDr. Roman Ondreička

primár

MUDr. Roman Ondreička sa od 1.2. 2018 stal primárom CMO. MUDr. Roman Ondreička v našom centre pracoval od 1. októbra 2011 do 31.12. 2012 v pozícii očného chirurga. Od roku 2013 do konca januára 2018 pôsobil ako primár Očného oddelenia FN v Trnave. MUDr. Ondreička je vynikajúcim očným chirurgom, ktorý sa špecializuje predovšetkým na operácie na prednom segmente oka, hlavne operácie sivého zákalu s implantáciou umelej vnútroočnej šošovky a transplantácie rohovky (keratoplastiky), predovšetkým lamelárne keratoplastiky. Je prvým očným chirurgom na Slovensku, ktorý urobil transplantáciu rohovky metódou PDEK. V súčasnosti vykonáva na Slovensku najviac  transplantácii rohovky. Atestáciu v odbore oftalmológia získal v roku 2007.  MUDr. Ondreička je členom Slovenskej oftalmologickej spoločnosti a Českej spoločnosti refrakčnej a kataraktovej chirurgie. MUDr. Ondreička aktívne ovláda anglický a nemecký jazyk.

 

Tamara Štětinová

MUDr. Tamara Štětinová, PhD.

očná lekárka

MUDr. Tamara Štětinová, PhD. je skúsená očná lekárka s atestáciou v odbore oftalmológia a pedooftalmológia. Doktorandskú skúšku absolvovala v roku 2009, pričom témou jej dizertačnej práce bola "Diagnostika tapetoretinálnych dystrofií pomocou elektrofyziologických vyšetrovacích metód". Od roku 2002 vyučovala odbor oftalmológia na LFUK Bratislava, vrátane zahraničných poslucháčov v anglickom jazyku. Je autorkou 40 prednášok a publikácií a to tak domácich ako aj zahraničných. Od septembra 2015 sa MUDr. Štětinová stala odbornou garantkou na Slovensku jedinečného diagnostického laboratória elektrofyziologických vyšetrení, ktoré svojím vybavením patrí k špičke nielen na Slovensku. V roku 2019 sa stala aj  odbornou garantkou očného tkanivového zariadenia (rohovkovej banky), na prevádzku ktorej sme ískali licenciu MZ SR vo februári 2019. MUDr. Tamara Štětinová, PhD. hovorí anglicky, nemecky a maďarsky.

 

Henrieta Marková

MUDr. Henrieta Marková

očná lekárka

MUDr. Henrieta Marková pracuje v CMO od apríla 2017. Do augusta 2017 pracovala na očnej klinike SZU Univerzitnej nemocnice Bratislava. Vo februári 2019 úspešne absolvovala atestačnú skúšku  z oftalmológie. Venuje sa diagnostike a liečbe ochorení predného a zadného segmentu oka, predovšetkým však patológii rohovky. Vykonáva zákroky v oblasti estetickej chirurgie oka, plastické operácie na mihalniciach, úpravu a odstránenie degeneratívnych zmien oka a jeho okolia a excimer laserové operácie. Pravidelne sa zúčastňuje slovenských a zahraničných kongresov. Aktívne ovláda anglický a nemecký jazyk.

 

 

Katarína Kornfeld

MUDr. Katarína Kornfeld

očná lekárka

Pracuje v CMO od roku 2007. Je špecialistkou najmä na refrakčnú chirurgiu excimerovým laserom, diagnostiku a liečbu ochorení rohovky, predovšetkým keratokonusu a iných ochorení rohovky. Zaoberá sa estetickou mikrochirurgiou, plastickými operáciami mihalníc a odstránením degeneratívnych zmien na okolí oka a oku samotnom, diagnostikou a liečbou glaukómového ochorenia, laserovou liečbou sietnice. Mudr. Kornfeld sa v roku 2011 stala študentkou doktorantského štúdia LF UK Bratislava. Je členkou zahraničných oftalmologických spoločností a pravidelne sa zúčastňuje ich odborných kongresov a seminárov. Aktívne ovláda anglický jazyk.

 

Oľga Krausová

MUDr. Oľga Krausová

očná lekárka

Informácie pre vás pripravujeme.

Nicol Kalinová

MUDr. Nicol Kalinová

sekundárny lekár

MUDr. Nicol Kalinová pracuje v CMO od augusta 2019. Je absolventkou lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia absolvovala semester na nemeckej univerzite, kde sa medzi inými predmetmi  venovala aj očnému lekárstvu. Skúsenosti zo zahraničných nemocníc si rozšírila aj pracovným pobytom v nemocnici v švajčiarskom  Berne.  Od októbra 2019 je zapísaná v atestačnom programe v odbore  oftalmológia.  Venuje sa diagnostike a liečbe ochorení predného a zadného segmentu oka.  Je členkou  podporného  transplantačného tímu primára nášho centra MUDr. Romana Ondreičku, kde je jej náplňou práce okrem iného aj sledovanie a plánovanie transplantácií jednotlivých pacientov. Aktívne ovláda nemecký a anglický jazyk.

Rebeka Klingová

Mgr. Rebeka Klingová

koordinátorka očného tkanivového zariadenia

Mgr. Rebeka Klingová nastúpila do CMO  v máji 2020, po viac dva a pol roku na pozícii zdravotníckého laboranta v centrálnej tkanivovej banke v UNB Ružinov. Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania nadobudla na Karlovej univerzite v Hradci Králové v odbore zdravotnícka bioanalytika. V CMO v pozícii koordinátorky očného tkanivového zariadenia (OTZ) zodpovedá za odber, spracovanie a distribúciu darcovských očných tkanív (rohoviek).  Hovorí anglicky a maďarsky.

Ďalší zdravotný personál:


  • Mgr. Renáta Červenková, vedúca zdravotná sestra a inštrumentárka operačnej sály
  • Monika Doležalová - zdravotná sestra v ambulancii
  • Lucia Kubáni - zdravotná sestra v ambulancii
  • Bc. Beáta Popálená - inštrumentárka operačnej sály
  • Lýdia Geričová - zdravotná sestra operačnej sály
  • Mgr. Lucia Kojnok - inštrumentárka operačnej sály
  • Mgr. Lenka Zubčáková - optometristka

Recepcia:

  • Dominika Daňo
  • Henrieta Lipovská

Správca siete:

  • Ing. Tomáš Harman

Kontakt

Ordinačné hodiny

 

Kariéra

Zostaňme v kontakte