Ordinačné hodiny

Pon - Štv 08:00 - 16:30
Pia 08:00 - 14:00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

Telefonický kontakt

0800 222 828
OBJEDNAŤ NA VYŠETRENIE
Optika 21
Eva Vidová

JUDr. Eva Vidová

riaditeľka CMO

V roku 1999 založila prvé pracovisko jednodňovej očnej chirurgie na Slovensku – Centrum mikrochirurgie oka. V roku 2002 sa stala prvou predsedníčkou Slovenskej asociácie jednodňovej chirurgie (SAJCH), ktorá združuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zo všetkých medicínskych odborov z celého Slovenska. JUDr.Eva Vidová bola lídrom jednodňovej chirurgie na Slovensku, pripravila prvé návrhy, ktoré tvorili základ pre vznik a rozvoj tejto formy poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Kontakt: vidova@cmo.sk

 

Roman Ondreička

MUDr. Roman Ondreička

primár

MUDr. Roman Ondreička sa od 1.2. 2018 stal primárom CMO. MUDr. Roman Ondreička v našom centre pracoval od 1. októbra 2011 do 31.12. 2012 v pozícii očného chirurga. Od roku 2013 do konca januára 2018 pôsobil ako primár Očného oddelenia FN v Trnave. MUDr. Ondreička je vynikajúcim očným chirurgom, ktorý sa špecializuje predovšetkým na operácie na prednom segmente oka, hlavne operácie sivého zákalu s implantáciou umelej vnútroočnej šošovky a transplantácie rohovky (keratoplastiky), predovšetkým lamelárne keratoplastiky. Je prvým očným chirurgom na Slovensku, ktorý urobil transplantáciu rohovky metódou PDEK. Atestáciu v odbore oftalmológia získal v roku 2007. V tom istom roku sa stal aj študentom doktorandského štúdia. MUDr. Ondreička je členom Slovenskej oftalmologickej spoločnosti a Českej spoločnosti refrakčnej a kataraktovej chirurgie. MUDr. Ondreička aktívne ovláda anglický a nemecký jazyk.

 

Tamara Štětinová

MUDr. Tamara Štětinová, PhD.

očná lekárka

MUDr. Tamara Štětinová, PhD. je skúsená očná lekárka s atestáciou v odbore oftalmológia a pedooftalmológia. Doktorandskú skúšku absolvovala v roku 2009, pričom témou jej dizertačnej práce bola "Diagnostika tapetoretinálnych dystrofií pomocou elektrofyziologických vyšetrovacích metód". Od roku 2002 vyučovala odbor oftalmológia na LFUK Bratislava, vrátane zahraničných poslucháčov v anglickom jazyku. Je autorkou 40 prednášok a publikácií a to tak domácich ako aj zahraničných. Od septembra 2015 sa MUDr. Štětinová stala odbornou garantkou na Slovensku jedinečného diagnostického laboratória elektrofyziologických vyšetrení, ktoré svojím vybavením patrí k špičke nielen na Slovensku. MUDr. Tamara Štětinová, PhD. hovorí anglicky, nemecky a maďarsky.

 

Henrieta Marková

MUDr. Henrieta Marková

očná lekárka

MUDr. Henrieta Marková pracuje v CMO od apríla 2017, pričom od roku 2012 je zaradená do špecializačného vzdelávania v odbore oftalmológia. Do augusta 2017 pracovala na očnej klinike SZU Univerzitnej nemocnice Bratislava. Venuje sa diagnostike a liečbe ochorení predného a zadného segmentu oka, predovšetkým však patológii rohovky. Vykonáva zákroky v oblasti estetickej chirurgie oka, plastické operácie na mihalniciach, úpravu a odstránenie degeneratívnych zmien oka a jeho okolia a excimer laserové operácie. Pravidelne sa zúčastňuje slovenských a zahraničných kongresov. Aktívne ovláda anglický a nemecký jazyk.

 

 
Katarína Kornfeld

MUDr. Katarína Kornfeld

očná lekárka

Pracuje v CMO od roku 2007. Je špecialistkou najmä na refrakčnú chirurgiu excimerovým laserom, diagnostiku a liečbu ochorení rohovky, predovšetkým keratokonusu a iných ochorení rohovky. Zaoberá sa estetickou mikrochirurgiou, plastickými operáciami mihalníc a odstránením degeneratívnych zmien na okolí oka a oku samotnom, diagnostikou a liečbou glaukómového ochorenia, laserovou liečbou sietnice. Mudr. Kornfeld sa v roku 2011 stala študentkou doktorantského štúdia LF UK Bratislava. Je členkou zahraničných oftalmologických spoločností a pravidelne sa zúčastňuje ich odborných kongresov a seminárov. Aktívne ovláda anglický jazyk.

 

Ďalší zdravotný personál:

 • Mgr. Denisa Mazániková - vedúca zdravotná sestra
 • Monika Doležalová - zdravotná sestra v ambulancii
 • Eva Trochtová - zdravotná sestra v ambulancii
 • Bc. Beáta Popálená - inštrumentárka operačnej sály
 • Mgr. Lucia Kojnok - inštrumentárka operačnej sály, t.č. na materskej dovolenke
 • Iveta Beňačková - inštrumentárka operačnej sály
 • Mgr. Renáta Červenková - inštrumentárka operačnej sály
 • Mgr. David Chytil - optometrista

Recepcia: 

 • Katarína Starcová 
 • Rastislav Teren 

Marketing&PR:

 • Ing. Nikola Baránková

Administratíva:

 • Elvíra Poláková - ekonómka

Správca siete:

 • Ing. Tomáš Harman