OCT vyšetrenie a vyhodnotenie

OCT vyšetrenie (optická koherentná tomografia) poskytuje dôležité údaje o vnútorných štruktúrach oka. Prístroj pomocou laserového lúča premeria a dokonale zmapuje sietnicu. Následne vytvorí rezy štruktúrou sietnice na akomkoľvek mieste, ktoré lekár potrebuje zobraziť.

OCT vyšetrenie je potrebné pri:

  • podozrení na zelený zákal a pri jeho liečbe
  • pri ochorení sietnice - VPDM (vekom podmienenej degenerácii makuly)
  • diabetickej retinopatii, makulárnej diere
  • ochorení sietnice, sklovca a zrakového nervu
Left

Mnohé ochorenia sa totiž prejavia práve zmenou hrúbky sietnice. Najčastejšie sú to závažnejšie ochorenia očného pozadia, ktoré sa najprv prejavujú zmenou hrúbky sietnice a až výrazne neskôr prichádza ku zmene videnia, a teda aj k badateľným symptómom.

Hlavné ochorenia, ktoré sa zvyknú diagnostikovať za pomoci OCT vyšetrenia:

  • diabetická makulopatia
  • vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM)
  • glaukóm (zelený zákal)

Cenu OCT vyšetrenia nájdete v našom cenníku. Na OCT vyšetrenie sa môžete objednať telefonicky, emailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

Kontakt

Ordinačné hodiny

 

Kariéra

Zostaňme v kontakte