Ordinačné hodiny

Pon - Štv 08:00 - 16:30
Pia 08:00 - 14:00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

Telefonický kontakt

0800 222 828
OBJEDNAŤ NA VYŠETRENIE
Optika 21

Budova CMO

 

Centrum mikrochirurgie oka poskytuje najširšiu škálu očných vyšetrení a očných operácií, pričom sme zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní. Tím lekárov a zdravotných sestier pracuje pod vedením špičkového očného chirurga MUDr. Romana Ondreičku.

Ročne v CMO vykonáme cca 2000 operácií, pričom najčastejšou operáciou je operácia sivého zákalu s implantáciou umelej vnútroočnej šošovky a refrakčné laserové operácie excimerovým laserom, alej aj celá škála ďalších operácií na prednom segmente oka.

Naše pracovisko je lídrom transplantačného programu v oftalmológii v SR. V roku 2008 v našom centre Doc. MUDr. Pavel Studený, prednosta III. Oční kliniky FN Královské Vinohrady urobil prvú transplantáciu rohovky. Súčasne to bola aj prvá zadná lamelárna keratoplastika vykonaná na Slovensku. Každoročne v našom centre pod vedením špičkového očného chirurga a primára nášho centra MUDr. Romana Ondreičku urobíme najviac  transplantácií rohovky na Slovensku s excelentnými výsledkami. Za rok 2020 sme urobili 104 lamelárnych transplantácií, čím sme opäť potvrdili svoju pozíciu lídra.

Excimer laserové operácie vykonávame od roku 2002 a za ten čas sme úspešne operovali tisíce pacientov. Okrem týchto operácií vykonávame mnoho ďalších a tiež aj celú škálu špecializovaných očných vyšetrení. Naším pacientom poskytujeme ako jedno z mála pracovísk na Slovensku komplexnú liečbu keratokonusu.

Naše pracovisko je moderné a progresívne aj v používaní implantátov – umelých vnútroočných šošoviek, ktoré sa pacientom implantujú do oka pri operácií sivého zákalu, prípadne pri operácie PRELEX (refrakčná výmera šošovky). Používame celosvetovo najkvalitnejšie implantáty, pričom stále vo väčšej miere používame tzv. prémiové implantáty – multifokálné a trifokálne šošovky, ktoré pacientovi po operácii zabezpečia perfektné videnie na blízko, diaľku aj strednú vzdialenosť.

V roku 2015 sme otvorili laboratórium elektrofyziologických vyšetrení, odborným garantom ktorého je MUDr. Tamara Štětinová, PhD., očná lekárka nášho centra. Je to  pracovisko, ktoré sa venuje diagnostike ochorení sietnice a optického nervu, jediné svojho druhu na Slovensku. Využíva neinvazívne bezkontaktné metodiky, ktoré sú dobre tolerované aj deťmi, ktoré sú veľmi často našimi pacientami na tomto pracovisku.

 

Z minulosti 

Centrum mikrochirurgie oka začalo pred 19 rokmi písať históriu jednodňovej očnej chirurgie na Slovensku. Dovtedy sme o jednodňovej chirurgii počuli len zo zahraničia. Už v roku 1999 sme začali svoje služby poskytovať pacientom nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Boli sme prví a dlho aj jediní.

V roku 2002 sme sa stali zakladajúcim členom Slovenskej asociácie jednodňovej chirurgie (SAJCH), a o dva roky (v r. 2004) sme ako prvé oftalmochirurgické pracovisko na Slovensku získali medzinárodný certifikát kvality ISO 9001:2000, ktorý sme odvtedy niekoľkokrát obhájili.

Za 21 rokov našej činnosti sme vykonali desaťtisíce  operácií a vyšetrení. Neustále zdokonaľujeme naše prístrojové vybavenie a operačné postupy, aby sme zabezpečili čo najlepšiu zdravotnú starostlivosť pre našich pacientov.

Nechceme však  byť továrňou na operácie, chceme byť kvalitným butikom, kde každý pacient zažije individuálny prístup celého personálu. 

"príďte a uvidíte"