Ordinačné hodiny

Pon - Štv 08:00 - 16:30
Pia 08:00 - 14:00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

Telefonický kontakt

0800 222 828
OBJEDNAŤ NA VYŠETRENIE
Optika 21
Centrum chirurgie sivého zákalu

V septembri 2015 sme v CMO otvorili na Slovensku prvé svojho druhu, diagnostické laboratórium sietnice a zrakového nervu, založené na metodike multifokálnej elektrodiagnostiky a evokovanej odpovede pod vedením špičkovej špecialistky v tejto oblasti MUDr. Tamary Štětinovej, PhD. Naše pracovisko je vybavené najmodernejšou technológiou, jedinou svojho druhu v Slovenskej republike.

Význam elektrofyziologických vyšetrení spočíva:

  • V spresnení/potvrdení/doplnení vyšetrenia v prípade spornej diagnózy u pacienta, alebo pri sledovaní vývoja ochorenia.
  • V diagnostikovaní počiatočných známok ochorenia ešte pred manifestáciou u malých/mladých detí alebo dospelých.
  • Pri sklovcových/sietnicových zmenách.
  • Pri traumatických zmenách oka.
  • V genetickej prognóze, v prenatálnej diagnostike, v spolupráci s genetickým laboratóriom.
  • U nevysvetliteľných porúch videnia (aj psychofyzických) pri fyziologickom náleze, pri emocionálnych výkyvoch, simulácii.
  • Pri neurologických ochoreniach (skleróza multiplex, ALS, neuritída n.II).
  • Svalové poruchy/dystrofie.
  • Pri intoxikáciách.

Prístroj na elektrofyziologické vyšetrenieElektrofyziologické metodiky predstavujú najkomplexnejšie finálne diagnostické možnosti, ktorých objektívnosť je daná aj tým, že výsledok diagnostického vyšetrenia nezávisí od vôle (spolupráce) pacienta. Pomocou týchto metodík sa objektívne testuje funkcia sietnice a zrakového nervu, topograficky presne sa určuje prípadná porucha jednotlivých štruktúr sietnice a zrakového nervu.

Najmodernejšími metodikami využívanými pri tomto type vyšetrení sú mfVEP a mfERG metodiky, ktoré v súčasnosti pacientom z celého Slovenska vie poskytnúť iba naše pracovisko.

Elektrofyziologické mfVEP a mfERG metodiky majú významný prínos pre diagnostiku očných, ale aj iných celkových ochorení, ktoré v súčasnosti nie je možné nahradiť žiadnou inou metodikou. Dĺžka trvania mfVEP a mf ERG je 2-4 hodiny podľa povahy ochorenia.

Na elektrofyziologické vyšetrenie sa môžete objednať na recepcii nášho centra, mailom, alebo osobne v čase našich ordinačných hodín.