Ako sa ku Vám môžem objednať na vyšetrenie, resp. operáciu?

Vždy je potrebné najskôr sa objednať ku nám na vyšetrenie, a to aj vtedy, keď máte Vaším očným lekárom indikovanú operáciu. Na vyšetrenie sa môžete objednať osobne na recepcii nášho centra, telefonicky na t.č. 02/4363 5644-46, prípadne aj elektronicky na recepcia@cmo.sk. Čakacie termíny na vyšetrenie v našom centre sú do 7 pracovných dní.

Som vhodným kandidátom na operáciu excimerovým laserom?

Excimer laserová operácia je vhodná pre pacientov, ktorí majú stabilnú refrakčnú chybu aspoň 1 rok. V našom centre operujeme krátkozrakosť do -12 D, ďalekozrakosť do +6D, astigmatizmus do +/- 6D. Liečba excimerovým laserom je kontraindikovaná:

  • u pacientov mladších ako 18 rokov
  • u pacientov s nestabilnou, rýchle rastúcou krátkozrakosťou
  • u tehotných žien (počas celej doby liečby)
  • u pacientov s kardiostimulátorom

Je možné operovať aj astigmatizmus?

Astigmatizmus je možné excimerovým laserom operovať do +/- 6 D.

Je excimer laserová operácia vhodná pred tehotenstvom, alebo mám čakať so zákrokom až na dobu po pôrode?

Excimer laserová operácia vôbec nesúvisí s pôrodom a tak ju môžete absolvovať tak pred pôrodom, ako aj po pôrode. Z praktického hľadiska je možno lepšie zvoliť termín pred pôrodom, lebo po pôrode budete mať dosť starostí s Vaším dieťatkom :)

Operujete aj tupozrakosť?

Tupozrakosť sa operovať nedá, excimer laserovou operáciou sa však dá dosiahnuť taký stav, že po operácii budete vidieť tak, ako ste videli pred ňou, ak ste použili svoje najlepšie okuliare.

Mám menej ako 18 rokov môžem podstúpiť zákrok?

Operáciu excimerovým laserom v každom centre na Slovensku môžu absolvovať aj deti, všetky prístroje to umožňujú. To, či detských pacientov pracovisko operuje, alebo nie závisí od ich medicínskeho prístupu k tomuto problému. V našom centre za jedinú medicínsku indikáciu operácie dieťaťa excimerovým laserom považujeme veľký dioptrický rozdiel medzi jedným a druhým okom (anizometropiu), z čoho vyplýva u detí veľká hrozba tupozrakosti, alebo sa pacientovi nedajú predpísať také okuliare, aké potrebuje. Túto operáciu však musí indikovať špecialista – detský oftalmológ a v žiadnom prípade to neprináleží refrakčnému chirurgovi. Pretože sme si vedomí toho, že refrakcia ( dioptrická chyba ) sa v detskom veku môže meniť a istota že sa už meniť nebude neexistuje, operáciu v detskom veku nepovažujeme za etickú. Vieme, že aj pacienti vo veku viac ako 20 rokov udávajú, že sa im dioptrie menia. My odmietame operovať aj tých . A to, že aj v takom veku budú dioptrie pribúdať je oveľa menej pravdepodobnejšie, ako u pacientov o niekoľko rokov mladších (deti).

Dá sa laserovou operáciou liečiť škúlenie?

Škúlenie sa laserovou operáciou operovať nedá. Pri tejto operácii sa buď skracujú, alebo uvoľňujú okohybné svaly za použitia klasických chirurgických nástrojov.

Vykonávate zákroky u detí?

V našom centre za jedinú medicínsku indikáciu operácie dieťaťa excimerovým laserom považujeme veľký dioptrický rozdiel medzi jedným a druhým okom (anizometropiu), z čoho vyplýva u detí veľká hrozba tupozrakosti, alebo sa pacientovi nedajú predpísať také okuliare, aké potrebuje. Túto operáciu však musí indikovať špecialista – detský oftalmológ a v žiadnom prípade to neprináleží refrakčnému chirurgovi. Pretože sme si vedomí toho, že refrakcia ( dioptrická chyba ) sa v detskom veku môže meniť a istota že sa už meniť nebude neexistuje, operáciu v detskom veku nepovažujeme za etickú. Vieme, že aj pacienti vo veku viac ako 20 rokov udávajú, že sa im dioptrie menia. My odmietame operovať aj tých . A to, že aj v takom veku budú dioptrie pribúdať je oveľa menej pravdepodobnejšie, ako u pacientov o niekoľko rokov mladších (deti).

Ako prebieha operácia sivého zákalu?

Operácia sivého zákalu trvá cca 15-20 minút . Je vykonávaná v lokánom znecitlivení kvapkami, tzv. topická anestézia. Počas operácie, ktorá je bezbolestná Vám očný chirurg odstráni Vašu skalenú šošovku a implantuje Vám umelú vnútroočnú šošovku cez miniatúrny, max. niekoľko milimetrov veľký rez, ktorý nie je potrebné šiť. Po operácii Vám oko prelepí. Z nášho pracoviska môžete odísť do 1 hodiny po operácii, na druhý deň je potrebné, aby ste prišli na pooperačnú kontrolu.

Je možné odstrániť operáciou sivého zákalu aj astigmatizmus?

V prípade, že máte astigmatizmus do 3 dioptrií, je ho možné v rámci operácie sivého zákalu odstrániť metódou LRI (limbálna relaxačná incízia) a to úplne. V prípade vyššieho astigmatizmu (do +/-6 D) je možné zvážiť následnú excimer laserovú operáciu.

Aký je rozdiel medzi implantátmi – umelými vnútroočnými šošovkami, ktoré sa implantujú pri operácii sivého zákalu?

Na výslednú kvalitu operácie sivého zákalu má najväčší vplyv kvalita očného implantátu – umelej vnútroočnej šošovky. V našom centre implantujeme výlučne hydrofóbne šošovky, (monofokálne, prípadne multifokálne šošovky), podľa toho ktorá šošovka je pre konkrétneho pacienta najvhodnejšia. O konečnom výbere implantátu sa po porade s očným lekárom rozhodne sám pacient.

Liečite vo Vašom centre aj keratokonus?

Áno, v našom centre vykonávame aj liečbu keratokonusu, pričom typ liečby vždy volíme podľa zdravotného stavu konkrétneho pacienta. Metódami liečby, ktoré v našom centre vykonávame sú CXL, implantácia keraringov, prípadne keratoplastika.

Potrebujem transplantáciu rohovky, pomôžete mi?

Ak máte indikovanú transplantáciu rohovky, naše pracovisko je jediným pracoviskom jednodňovej očnej chirurgie, ktoré má na tento výkon uzatvorenú zmluvu so všetkými zdravotnými poisťovňami a aj tento výkon reálne vykonáva. Pred samotnou operáciou je však potrebné, aby ste sa najskôr objednali na recepcii nášho centra na predoperačné vyšetrenie. Operácia je bezbolestná a trvá cca 1 hodinu.

Sú operácie vo Vašom centre hradené zdravotnými poisťovňami?

Naše pracovisko má uzatvorenú zmlu so všetkámi zdravotnými poisťovňami na celé spektrum výkonov (očných operácií), ktoré sú zaradené do zoznamu výkonov jednodňovej očnej chirurgie.

Kontakt

Ordinačné hodiny

 

Kariéra

Zostaňme v kontakte