Starnutím sa mení štruktúra nielen ľudského tela, ale aj oka. Niektoré zmeny na očnom tkanive môžu byť fyziologické, iné zas chorobné.

Najčastejšie očné choroby a ich liečba

Vidíte to aj sami. V mladosti je ľudské oko žiarivé a s narastajúcim vekom sa jas v oku akoby strácal. Môžu za to aj rôzne očné choroby, na ktoré vo väčšine prípadov existuje liečba. Vďaka najmodernejším prístrojom, ktoré používame v CMO Vám vo väčšine prípadov dokážeme pomôcť.

Na oko sa kladú vysoké nároky počas celého života, čo vo vyššom veku spôsobuje problémy s videním do diaľky (krátkozrakosť) alebo zaostrovaním na krátku vzdialenosť (ďalekozrakosť). V takýchto prípadoch existuje jednoduché riešenie. Na výber máte okuliare, kontaktné šošovky alebo operáciu očí. Ak vás však trápia vážnejšie problémy, mali by ste vyhľadať pomoc odborníka, aby ste predišli očným chorobám.

Očné choroby

Očné choroby sa môžu prejavovať rôznymi spôsobmi. Neostré a hmlisté videnie, zvýšená citlivosť na svetlo, zmena vo vnímaní farieb, výpadky v zornom poli, bolesti hlavy, únava, či začervenané oči. Príčiny môžu byť rôzne. Často vznik očných ochorení závisí od prostredia a ďalších sprievodných ochorení človeka. Ak by sa vážne očné choroby neliečili, v najhorších prípadoch môže v starobe dôjsť až k slepote. Preto sú dôležité preventívne očné prehliadky, ktoré dokážu včas odhaliť vážne, nielen očné choroby. Na nasledujúcich riadkoch uvádzame veľmi časté očné choroby a možnosti ich liečby.  

Očné vyšetrenie, prístroj

Presbyopia

Presbyopia je prezývaná aj starecká slabozrakosť a ide o ochorenie, ktoré je spôsobené prirodzeným starnutím oka. V 40. až 50. roku života sa môžu začať prejavovať problémy so zaostrovaním na blízko a zhoršené videnie v šere. Laicky povedané, v staršom veku budete potrebovať okuliare na čítanie. U krátkozrakých ľudí sa toto očné ochorenie môže prejaviť neskôr. Riešením pre pacientov je operačný zákrok PRELEX, ktorým sa odstráni krátkozrakosť, ďalekozrakosť a astigmatizmus.

Príznaky: zhoršené videnie pri čítaní, hmlisté videnie, bolesť hlavy, únava, začervenané oči

Sivý zákal

Sivý zákal sa odborne nazýva katarakta. V dôsledku zmien v tkanive oka postihuje toto ochorenie v starobe väčšinu populácie. Očná šošovky sa v okolí 60. roku života opotrebováva a tak dochádza k biochemickým zmenám a k znižovaniu jej priehľadnosti. Stáva sa akoby zakalenou a človek prestáva vidieť ostro. Riešením je chirurgický zákrok. Operáciu sivého zákalu patrí v CMO k najčastejším operáciám. Je bezbolestná a pri zákroku sa implantuje umelá vnútroočná šošovka, vďaka ktorej pacient po operáci môže pacient vidieť aj bez okulierov na všetky vzdialenosti Operácia, ktorá je úplne bezbolestná trvá 10-15 minút.

Príznaky: zhoršené, neostré, až zahmlené videnie, zmena vo vnímaní farieb (strata farebnosti), zvýšená citlivosť oka v šere

Staršia sediaca žena

Zelený zákal

Zelený zákal prezývaný aj glaukóm sa môže vyskytovať v každom veku, ale najčastejšie trápi starších ľudí. Prejaviť sa môže aj po úraze oka, diagnostikovaní cukrovky alebo za jeho vznikom stojí aj vrodená porucha. Jeho hlavným prejavom je zvýšený tlak vo vnútri oka, ktorý vedie k poškodeniu až odumieraniu zrakového nervu a poklesu zrakovej ostrosti. Chorobný proces zeleného zákalu je možné správnou liečbou zastaviť. Lieči sa špeciálnymi kvapkami, ktoré pomáhajú vnútroočný tlak zastaviť, alebo chirurgickým zákrokom. Neliečený alebo neadekvátne liečený glaukóm môže viesť až k slepote. Dajte preto červenú zelenému zákalu a príďte do CMO na diagnostiku glaukómu. Elektrofyziologické vyšetrenie je celosvetovo považované za najobjektívnejšiu metódu diagnostiky glaukómu. CMO je jediným pracoviskom na Slovensku, ktoré túto špičkovú technológiu využíva.

Príznaky: zmena vnímania farieb, modrozelené sfarbenie oka, pokles videnia, výpadky v zornom poli, intenzívna bolesť (spôsobená vnútroočným tlakom) a pocit tlaku v oku

Keratokonus

Keratokonus je ochorenie očnej rohovky, ktoré môže viesť k zhoršeniu zraku a strate videnia. Postihuje ľudí v produktívnom veku, okolo 20. a 30. roku života, a jej príznakom je nepravidelné stenčovanie hrúbky a vyklenutie rohovky. Očné ochorenie Keratokonus súvisí aj s alergickými ochoreniami, ako je napríklad atopický ekzém. Približne 30 % ľudí, ktorým bol diagnostikovaní keratokonus, zároveň trpia atopickým ekzémom. Keratokonus však ovplyvňujú aj genetické faktory, mechanické vplyvy, a kombinácia rôznych porúch ako je enzymopatia a vrodené vady. V počiatočných štádiách sa keratokonus dá korigovať okuliarmi, aplikáciou kontaktných šošoviek, prípadne CXL.  V závažných prípadoch je potrebné podstúpiť chirurgický zákrok, ktorým je implantácia intrastromálnych segmentov alebo v najvyššom štádiu ochorenia transplantácia rohovky.

Príznaky: zhoršená zraková ostrosť (rozmazané alebo skreslené videnie), nárast krátkozrakosti, astigmatizmus (cylindrické dioptrie), zvýšená citlivosť na jasné svetlo (svetloplachosť), problémy s videním v noci, psychické zmeny

Dievča s okuliarmi v parku

Diabetická retinopatia

Diabetická retinopatia je cievne ochorenie sietnice a kapilár. Ak sa zmeny rozvíjajú v centre, v blízkosti makule (žltá škvrna - miesto najlepšieho videnia), pacient si to všimne veľmi rýchlo. Ak sa však ochorenie rozvíja z periférie sietnice, pacient si ho nemusí spočiatku vôbec všimnúť. V Európe patrí diabetická retinopatia na 3. miesto v príčinách praktickej slepoty. CMO však vieme včasne diagnostikovať takéto ochorenie hneď na začiatku. Okrem OCT vyšetrenia sa realizuje aj elektrofyziologické vyšetrenie sietnice. V prípade, ak je očná choroba indikovaná, pacienta ošetrujeme pomocou laserovej koagulácie sietnice.

Príznaky: rozmazané alebo zvlnené videnie, svetelné záblesky, plávajúce „vločky“ v zornom poli.

Astigmatizmus

Astigmatizmus je porucha videnia, vrodená chyba, pri ktorej pacient vidí rozostrene. Očná rohovka pacienta je zakrivená nerovnomerne, následkom čoho sa lúče svetla na sietnici lámu inak, ako by mali a nespájajú sa v jedno bode. Astigmatizmus sa objavuje obyčajne spolu s ďalším ochorením, akým je ďalekozrakosť alebo krátkozrakosť. Liečbu stanovuje očný lekár, ktorý zvolí buď okuliare s cylindrickými dioptriami, kontaktné šošovky alebo operáciu excimerovým laserom.

Príznaky: neostré a deformované videnie, priestorová dezorientácia, bolesti hlavy, škúlenie, neostré videnie v noci a v šere.


comments powered by Disqus Všetky novinky