Zrak je náš najdôležitejší zmysel. Vnímame ním okolo 80 % všetkých informácií. Preto je vyšetrenie očí a kontrola zraku rovnako dôležitá ako u dospelých, tak aj u detí.

Preventívne očné prehliadky včas odhalia vážne choroby

Na preventívne očné vyšetrenia odporúčame v CMO chodiť minimálne raz za dva roky. Platí to nielen pre ľudí po 40. roku života, ale aj pre tých, ktorí nosia okuliare a kontaktné šošovky. Preventívne prehliadky očí vám môžu včas odhaliť očné ochorenia. Preto ich nepodceňujte!

Prvé očné prehliadky by mali deti absolvovať už v 6. mesiaci. V prípade, že existuje genetická predispozícia zo strany rodičov, ako sú dioptrické vady, tupozrakosť či škúlenie, preventívnu prehliadku očí by určite nemali zanedbať. Ďalšie kontroly zraku sa odporúčajú uskutočniť ako súčasť prehliadky u pediatra v troch rokoch dieťaťa a neskôr pred začatím povinnej školskej dochádzky. Neskôr by každé dieťa malo absolvovať pravidelné kontroly.

„Jedným z dôvodov zlého prospechu alebo ťažkostí dieťaťa s učením môžu byť problémy so zrakom a očné chyby. Viditeľným dôkazom je aj zlá koordináciu pohybu pri športe a ďalších pohybových aktivitách,“ odôvodňuje riaditeľka CMO Eva Vidová.

preventivna ocna prehliadka

Prevencia nad zlato

„Počas preventívneho očného vyšetrenia v CMO lekári najčastejšie odhalia dioptrické chyby oka, ako je krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus, alebo sivý a zelený zákal. U dvadsiatnikov a tridsiatnikov je to čoraz častejšie ochorenie keratokonus, čo je degeneratívne ochorenie rohovky,“ vysvetľuje Eva Vidová. „Keratokonus sa rozvíja pomaly, pričom najmä v prvých štádiách ochorenia pacienti zväčša nič nespozorujú. Prvé príznaky v podobe zhoršenej zrakovej ostrosti prichádzajú medzi 10. až 20. rokom života.“ dodáva Vidová.

Keratokonus však nie je jediným očným ochorením, ktoré môže byť v začiatkoch pre pacienta bezpríznakové. Napríklad aj pacientom s diabetickou retinopatiou sa v určitých prípadoch stáva, že si toto ochorenie spočiatku vôbec nevšimnú a na vyšetrenie prichádzajú, až keď je ochorenie rozvinuté, čo je už obyčajne neskoro. Ak patríte k diabetikom, očného lekára navštívte aspoň raz za rok.

Diabetická retinopatia je ochorenie sietnice oka, pri ktorej dochádza k mikrotrombotizácii ciev, tým k oxidačnému stresu a k nedokrveniu sietnice, čo vedie k novotvorbe krvných ciev. Z jestvujúcich ciev potom vznikajú nové menejcenné vetvičky so slabou cievnou stenou. A práve tie robia v oku poriadnu šarapatu. Obsah týchto ciev totiž presakuje a dochádza ku krvácaniu na sietnici alebo vznikne opuch sietnice v centrálnej časti oka. „Pacient sa vtedy sťažuje, že horšie vidí alebo namiesto rovných čiar vidí vlnisté. Neraz sa stane, že pri očnom vyšetrení prídeme na to, že pacient trpí cukrovkou 2. typu, o ktorej predtým ani netušil,“ vysvetľuje MUDr. Tamara Štětinová.

V skorých štádiách sa príznaky nemusia dostaviť ani pri suchej forme VPDM (vekom podmienená degenerácia makuly). VPDM je ochorenie, pri ktorom dochádza k postupnej deštrukcii sietnice v časti, ktorá sa nazýva makula alebo žltá škvrna. Ochorenie sa prejavuje v dvoch základných formách: suchej a vlhkej.

Prehliadka oci v CMO

Aj v prípade očných ochorení platí, že čím skôr sa odhalia, tým väčšie sú šance na vyliečenie alebo aspoň zastavenie progresie ochorenia. Niet divu, že oční lekári zdôrazňujú dôležitosť pravidelných očných prehliadok. Očné vyšetrenie môže okrem spomínaných ochorení odhaliť aj vysoký krvný tlak, autoimunitné ochorenia, či v niektorých prípadoch aj infekčné ochorenia (napr. borelióza, toxoplazmóza) a dokonca aj neurologické alebo onkologické diagnózy, roztrúsenú sklerózu, kĺbové či cievne ochorenia.

Očné prehliadky v CMO

Na preventívnu očnú prehliadku do Centra Mikrochirurgie Oka (CMO) môžu prísť pacienti z celého Slovenska. Zamestnancom hradí očné prehliadky zamestnávateľ, trvajú okolo 45 minút a ich cena je 30 eur. Ostatní pacienti sa môžu kedykoľvek objednať na komplexné vyšetrenie očí, na ktoré si treba vyhradiť 2 hodiny a stojí 80 eur.

CMO je jediné pracovisko, ktoré má možnosť okrem OCT vyšetrenia realizovať aj tzv. elektrofyziologické vyšetrenie sietnice. „Objednávajú sa k nám pacienti z celého Slovenska, keďže toto vysokošpecializované vyšetrenie nikto iný nevykonáva,“ hovorí zakladateľka CMO Eva Vidová a zároveň dodáva, že týmto vyšetrením sa dajú okrem iného zistiť aj defekty v elektrickej aktivite sietnice spôsobenej diabetom v štádiu, keď pri bežnom oftalmologickom vyšetrení ešte zmeny nie sú priekazné.

Na očnú prehliadku do CMO sa môžete objednať telefonicky na bezplatnej telefónnej linke 0800 222 828, emailom na recepcia@cmo.sk alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

 

 

 

 

comments powered by Disqus Všetky novinky