Svetový deň zraku (WSD) sa koná každoročne v druhý októbrový štvrtok a pripomíname si ním dôležitosť pravidelnej starostlivosti o oči.

Svetový deň zraku 2018 - Myslite na svoje oči

36 miliónov ľudí na svete je slepých a 217 miliónov má stredne ťažké až ťažké poškodenie zraku (MSVI). Predísť by sa však dalo viac ako 75 % prípadom zrakových postihnutí ako je napr. sivý zákal, zelený zákal, diabetická retinopatia alebo nekorigované refrakčné chyby.

Zrak je náš najdôležitejší zmysel. Vnímame ním približne až 80 % všetkých informácií, no tak ako to býva aj s ostatnými cennosťami v živote, najviac si ich vážime až keď o ne prídeme. To, že vidíme dobre berieme ako samozrejmosť a na prevenciu nemyslíme. Dnešná rýchla doba nás privedie k lekárovi až keď sa objavia silné bolesti alebo iné komplikácie. Svetový deň zraku (WSD) sa každoročne koná práve kvôli tomu, aby sa na dôležitosť pravidelnej starostlivosti o oči nezabúdalo. Zvýšenie povedomia o dôležitosti prevencie, možnostiach diagnostiky a liečby ochorenia zraku má na starosti Medzinárodná agentúra na prevenciu slepoty (IAPB) pod iniciatívou VISION 2020 Global Initiative. Tento rok vychádza WSD na 11. októbra.

Infografika

Očná prehliadka

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odhaduje, že až cca 80% prípadom slepoty vo svete je možné zabrániť: buď ide o prípady, ktorým sa dá predísť prevenciou (trachóm, riečna slepota) alebo sa dajú úspešne liečiť a prinavrátiť pacientom dobrý zrak (napríklad sivý zákal). Niet divu, že oční lekári bijú na poplach, aby sme boli pri preventívnych očných prehliadkach zodpovednejší. Väčšina očných diagnóz totiž nebolí, čo znamená, že ich nespozorujeme. „V počiatočnom štádiu je veľká časť  očných chorôb bezpríznaková, no práve toto štádium je pre úspešnú liečbu kľúčové. Ochorenia sa vyvíjajú pomaly, často krát bez povšimnutia pacienta. Preventívne očné vyšetrenie by mali preto ľudia po 40. roku života absolvovať minimálne raz za 2 roky.“ radí primár MUDr. Roman Ondreička.  

Ďalším dobrým dôvodom, prečo navštíviť očného lekára je fakt, že očné vyšetrenie môže odhaliť aj iné ako očné ochorenia – začínajúcu cukrovku, vysoký krvný tlak, autoimunitné ochorenia a dokonca aj neurologické alebo onkologické diagnózy.

Očné vyšetrenie

Preventívna očné vyšetrenie v CMO zahŕňa

  • vyšetrenie zrakovej ostrosti: Objektívna refrakcia (vyšetrenie autorefraktometrom) a subjektívna refrakcia (vyšetrenie pomocou špeciálnych okuliarov a svetelnej tabule so znakmi)
  • meranie vnútroočného tlaku bezkontaktným tonometrom
  • vyšetrenie zorného poľa perimetrom
  • vyšetrenie predného a zadného segmentu oka štrbinovou lampou

V CMO disponujeme 4 špecializovanými očnými ambulanciami, ktoré sú vybavené špičkovou zdravotníckou technikou. Od roku 2015 môžete u nás nájsť aj diagnostické laboratórium elektrofyziologických vyšetrení , ktoré je na Slovensku prvé a jediné svojho druhu. Vedie ho špecialistka v tejto oblasti MUDr. Tamara Štětinová, PhD.

Elektrofyziologické vyšetrenie

Elektrofyziologickým vyšetrením sa objektívne testuje funkcia sietnice a zrakového nervu, pričom pani doktorka Štetinová dokáže odhaliť nielen očné ale aj iné ochorenia a skryté príčiny ťažkostí. Význam elektrofyziologických vyšetrení nachádzame napr. pri sporných diagnózach u pacienta, pri sledovaní vývoja ochorenia, v diagnostikovaní počiatočných známok ochorenia a v mnohých iných prípadoch.

Ďalšie dôvody prečo myslieť na svoje oči

  • celosvetovo najčastejšou príčinou slepoty je sivý zákal
  • dobré videnie je nevyhnutné k tomu, aby deti dosiahli plný akademický potenciál (80 % toho čo sa naučia je cez vizuálne spracovanie informácií)
  • slnečné UV žiarenie je nebezpečné a škodí za každého počasia
  • veľká časť nehôd na cestách sa pripisuje práve zhoršenému videniu vodičov, ktorí svoje problémy s očami neriešia
  • vekom podmienená degenerácia makuly sa dá zistiť jednoduchým očným vyšetrením, rovnako ako aj ďalšie ochorenia

Veríme, že sme sa vás aspoň trošku motivovali k tomu, že budete na svoje oči nazerať s láskou a ak ste už dlhšie neabsolvovali očnú prehliadku, objednáte sa na ňu čo najskôr. J

comments powered by Disqus Všetky novinky