Keratokonus - aké sú možnosti liečby?

Strašiak dvadsiatnikov - ochorenie Keratokonus

Keratokonus je ochorenie očnej rohovky, ktoré môže postupne spôsobiť výrazné zhoršenie zraku až stratu videnia. Jeho charakteristickým príznakom je nepravidelné stenčovanie hrúbky a vyklenutie rohovky. Keratokonus je stav, kedy rohovka, ktorá je obvykle guľovitého tvaru, je kužeľovito vyklenutá a nepravidelne lomivá. Keratokonus postihuje približne 0,5% populácie v produktívnom veku.


Ochorenie je väčšinou obojstranné tzn. na oboch očiach. Väčšinou sa však ochorenie spozoruje najsôr na jednom oku a až neskôr na druhom. Keratokonus postihuje najčastejšie mladých ľudí vo veku dvadsať až tridsať rokov, častejšie mužov ako žien. Príčiny tohto ochorenia nie sú celkom objasnené. Na vzniku keratokonosu sa podieľajú genetické faktory, mechanické vplyvy, resp. kombinácie rôznych porúch, napríklad enzymopatie alebo vrodené vady vrátane Downova syndrómu.

Dve oči, jedno normálne a druhé s keratokonusom

Príznaky

Toto očné ochorenie prichádza nenápadne, často pacienti ani nevedia, že ho majú. Prvé príznaky prichádzajú medzi 10. až 20. rokom života a prejavujú sa ako zhoršujúca zraková ostrosť. V počiatočných štádiách keratokonusu dochádza u pacientov k nárastu krátkozrakosti, ku ktorej sa spočiatku pridáva pravidelný astigmatizmus (cylindrické dioptrie), ktorý neskôr prechádza v astigmatizmus nepravidelný.

  • Rozmazané alebo skreslené videnie
  • Zvýšená citlivosť na jasné svetlo, svetloplachosť
  • Nárast krátkozrakosti
  • Problémy s videním v noci
  • Náhle zhoršenie videnia
  • Psychické zmeny

Keratokonus má súvis aj s alerigickými ochoreniami a to hlavne s atopickým ekzémom. Asi 30 % ľudí, ktorí majú keratokonus, majú zároveň aj atopický ekzém.

Liečba

V počiatočných štádiách sa dá keratokonus korigovať okuliarmi. Ďalšou možnosťou je aplikácia kontaktných šošoviek, najčastejšie sa používajú tvrdé kontaktné šošovky. S postupujúcou závažnosťou ochorenia je nutné pristúpiť k chirurgickému riešeniu liečby. Existuje niekoľko operačných metód a je na rozhodnutí lekára, ktorý typ operácie zvolí.

Doktor a pacient na operačnej sále

Corneal Cross Linking (CXL)

Corneal Cross linking je minimálne invazívna metóda terapie.

Na rohovku pacienta sa aplikuje roztok riboflavínu a dextránu v dvojminútových intervaloch, ktorými sa postihnutá rohovka nasýti (30-45 min.). Následne  sa rohovka vystavuje  UV- A žiareniu cca 30 minút s pokračujúcou aplikáciou roztoku riboflavínu a topických anestetík. Cieľom použitia metódy CCL je stabilizácia rohovky a zastavenie ďalšej progresie keratokonusu.

V CMO Bratislava vykonávame túto terapiu od júna 2009 a našim pacientom ju v plnej výške hradia všetky zdravotné poisťovne.

Intrastromálne segmenty

Implantácia intrastromálnych segmentov je invazívna technika, pri ktorej sa do cca 80% hrúbky rohovky po vytvorení intastromálneho kanálu vloží jeden, alebo dva segmenty. Samotný operačný výkon trvá približne 25 minút. Na záver operácie sa oko kryje kontaktnou šošovkou, ktorá sa odstráni na 4. pooperačný deň.

Aj tento výkon je hradený pacientom CMO všetkými zdravotnými poisťovňami.

Transplantácia kmeňových limbálnych buniek

Integrita obnovovania povrchovej vrstvy rohovky sa opiera o existenciu populácie kmeňových limbálnych buniek. Nachádzajú sa na rozhraní bielka a samotnej rohovky. Jednoduchá transplantácia rohovky v takomto prípade je vždy neúspešná. Rohovke od mŕtveho darcu totižto chýbajú kmeňové bunky a dárcovska rohovka sa nemá ako regenerovať a ujať.

V našom centre vykovávame transplantácie kmeňových limbálnych buniek, ktoré sa snažíme ak je to možné získať z druhého oka pacienta, ale najčastejšie od príbuzného darcu.

Výnimočnosť našich zákrokov spočíva v tom, že pred transplantáciou zisťujeme najväčšiu imunologickú zhodu (tzv. HLA typizáciu) medzi darcom a príjemcom a následne transplantujeme časť rohovky spolu s kmeňovými limbálnymi bunkami.

Keratoplastika (transplantácia rohovky)

Keratoplastika je chirurgický zákrok, pri ktorom sa nahrádza poškodené rohovkové tkanivo novým rohovkovým štepom získaným od darcu. Keratoplastika je transplantácia rohovky, kedy už nie je možná iná liečba.

Typy transplantácie rohovky

Transplantovaná môže byť rohovka v plnej hrúbke, vtedy hovoríme o perforačnej keratoplastike. Tento typ transpplantácie vykonávame iba v indikovaných prípadoch, celkovo asi  u 10% pacientov. Čoraz viac preferovaná je čiastočná, tzv. lamelárna transplantáciu rohovky, s výmenou len poškodenej vrstvy rohovky. Predná povrchová lamelárna keratoplastika (SALK), kedy pomocou špeciálneho inštrumentu odstránime len povrchovú časť rohovky. Ak sa transplantuje len tenká predná časť a z vlastnej rohovky ponechávame len najvnútornejšiu časť ide o hlbokú prednú lamelárnu keratoplastiku (DALK). Ak je poškodená vnútorná časť rohovky (endotel) dochádza k nedostatočnému odvodňovaniu a následnému opuchu celej rohovky. Vtedy sa transplantuje tenká vnútorná časť (DMEK, PDEK alebo DSAEK). Všetky typy transplantácií, ktoré v CMO vykonávame sú u nás hradené aj všetkými zdravotnými poisťovňami.

Transplantácia rohovky v CMO

V roku 2008 sme ako prvé oftalmologické pracovisko na Slovensku vykonali unikátnu čiastočnú transplantáciu rohovky tzv. zadnú lamelárnu keratoplastiku, kedy dochádza k výmene len poškodenej časti rohovky. Operatérom bol Doc,MUDr. Pavel Studený, Ph.D., ktorý je naším hosťujúcom lekárom. Od tohto obdobia sme sa stali lídrami transplantačného programu v oftalmológii a založili prvé transplantačné centrum v režime jednodňovej chirurgie na Slovensku. V súčasnosti máme už na svojom konte 200 úspešne transplantovaných pacientov.

comments powered by Disqus Všetky novinky