Rozmýšľate nad laserovou operáciou očí? Informujte sa o všetkých rizikách danej metódy ešte pred samotnou operáciou.

Neviete, ktorú metódu laserovej operácie očí si vybrať? Porovnajte si aj riziká.

Laserové operácie očí sú revolučným medicínskym objavom a metódou, ktorá zbavuje okuliarov a šošoviek milióny ľudí po svete. Vo všeobecnosti sú tieto operácie veľmi bezpečné, netrvajú dlho a vykonávajú sa bez hospitalizácie. Samotný laserový zákrok je bezbolestný a trvá len niekoľko sekúnd, pričom celková operácia trvá cca 15 – 20 min.

Existuje niekoľko druhov metód laserových operácií očí, pričom nie pre každého pacienta je každá metóda vhodná. Lekár musí preto starostlivo zvážiť, ktorá metóda sa u daného pacienta použije.

Aký je rozdiel medzi povrchovou a hĺbkovou metódou?

V zásade sú na výber 2 typy metód a to povrchové a hĺbkové metódy operácie očí. Zásadný rozdiel spočíva v tom, že pri povrchových metódach sa korekcia dioptrií deje na povrchu rohovky a pri hĺbkových metódach naopak vo vnútri rohovky.

Metóda LASEK patrí do skupiny povrchových refrakčných operácií rohovky a býva aj vhodnou alternatívou pre pacientov s príliš tenkou rohovkou, ktorí nie sú vhodní na podstúpenie zákrokov hlbokými metódami (LASIK, FEMTOLASIK). Povrchová mäkká vrstva zvaná epitel je pri metóde LASEK po aplikácii špeciálneho roztoku, ktorý znižuje adhéziu jednotlivých buniek epitelu jemne odpreparovaná. Následne sa vykoná samotná laserovú operácia. Obnovenie epitelu nastane v priebehu 7 -10 dní po operácií.                    

Pri hĺbkových metódach (LASIK, FEMTOLASIK), komerčne nazývané aj NEOLASIK, femtoLASIK, iLASIK, Z-LASIK atď., sa pomocou femtosekundového laseru vytvorí tzv. lamela (flap), ktorú očný chirurg odklopí na stranu. Následne na rohovku pôsobí excimerový laser, ktorý odstráni dioptrickú chybu. Posledným krokom je priklopenie rohovkovej lamely naspäť.

Teraz už viete, aký je rozdiel vo výkone daných operačných metód.

Lasik alebo Lasek

Ale v čom je rozdiel medzi metódami LASEK a LASIK pokiaľ ide o riziká?

Pri oboch technikách sú po uplynutí jedného roka dosiahnuté v podstate rovnaké výsledky.

LASIK

Do roku 2018 sa v Spojených štátoch vykonalo takmer 10 miliónov zákrokov LASIK a celosvetovo od roku 1991 do roku 2016 ich bolo vykonaných viac ako 40 miliónov. Avšak, v USA bol zaznamenaný klesajúci trend. Od roku 2007 do roku 2015 sa znížil počet vykonaných operácií metódou LASIK až o viac ako 50 %, čo je pokles z približne 1,5 milióna operácií v roku 2007 na 604 000 v roku 2015.

FDA (obdoba nášho ŠUKL) schválilo v USA hĺbkovú metódu LASIK v roku 1995. LASIK v podstate schválil tým pracovníkov, ktorý vtedy viedol Dr. Morris Waxler. A práve Dr. Waxler sa v roku 2010, teda po 15 rokoch od schválenia tejto metódy, postavil proti týmto zákrokom a v roku 2011 písomne vyzval úrad FDA, aby operácie metódou LASIK  zakázal. Ako dôvod uviedol závažné komplikácie u pomerne vysokého percenta pacientov.

Dr. Waxler upozorňuje, že metóda LASIK poškodzuje inak zdravú rohovku. Lamela, ktorá sa totiž pri operácií vytvára sa už nikdy stopercentne nezahojí. Oči sú tak náchylne na zápaly a pri úraze očí (napr. tvrdý náraz lopty) môže prísť k trvalému poškodeniu rohovky. Na Slovensku sa však o týchto rizikách zatiaľ veľa nehovorí.

Problémy spojené s lamelou

Epitelové vrasty. Ide o je prípad, keď bunky z vonkajšej vrstvy rohovky (epitelu) rastú pod flapom. Výraznejšie postihnutie vyžadujúce chirurgickú liečbu sa vyskytuje len menej ako u 1 % prípadov.

Difúzna lamelárna keratitída (DLK). Jedná sa o zápal pod flapom, ktorý môže mať niekoľko príčin. Niektoré zápaly rohovky po operácii LASIK sú normálne. Ak je však nekontrolovateľný, ako v prípade DLK, môže narúšať liečenie a spôsobiť stratu videnia. Ak dôjde k DLK, zvyčajne sa lieči antibiotikami a topickými steroidmi. Taktiež môže byť potrebné, aby bol flap  zdvihnutý a vyčistený, aby sa odstránili zápalové bunky a aby sa zabránilo poškodeniu tkaniva. Podľa jednej štúdie je výskyt DLK u 2,3 % prípadov. [1]

Poškodenie lamely - napr. oddelenie lamely od zvyšku rohovky. Keďže lamela nikdy neprirastie k rohovke celkom napevno, hrozí  jej poškodenie pri úraze. Metóda LASIK nie je preto vhodná pre ľudí, ktorí sa venujú kontaktným športom. Prípady tzv. dislokácií lamely boli u pacientov hlásené až sedem rokov po zákroku LASIK.

Ďalšie riziká metódy LASIK

Dočasné nepohodlie a poruchy videnia

Nepohodlie počas prvých dní po operácii LASIK ako je mierne podráždenie a citlivosť na svetlo je normálne. Počas niekoľkých prvých týždňov alebo mesiacov môžete tiež zažiť: haló efekt v prostredí s nízkym osvetlením, najmä v noci; hmlisté videnie a zníženú ostrosť videnia. Vo veľkej väčšine prípadov sú tieto problémy dočasné a úplne zmiznú do troch až šiestich mesiacov.

Syndróm suchých oči

Najčastejším dôvodom nespokojnosti u pacientov je syndróm suchých očí. Podľa vydania časopisu American Journal of Ophthalmology z apríla 2006 má takmer polovica všetkých pacientov LASIK skúsenosti s určitým stupňom dočasného syndrómu suchého oka. Vo všeobecnosti, problémy so suchými očami zvyčajne vymiznú po ukončení hojenia oka, čo môže trvať až šesť mesiacov.

Iný nezávislý výskum naznačuje, že pocity suchých očí má až 95% pacientov v počiatočnom pooperačnom období. Po jednom mesiaci od operácie sa toto číslo znižuje na  60 %. U veľkej väčšiny pacientov sa symptómy začnú zlepšovať počas 6 až 12 mesiacov po operácii. Existuje však aj veľa ľudí, ktorí majú po operácií LASIK tzv. chronický syndróm suchých očí. [2] [3]

Očná infekcia

Po operácií LASIK sa môžu zriedkavo vyskytnúť infekcie. Najčastejšou príčinou je kontaminácia nástrojov a infekčné prostredie.

Muz s okuliarmi na plazi

LASEK

Metóda LASEK je staršia, ale zato rokmi osvedčená metóda, ktorá sa vykonáva už dvadsať rokov. LASEK je veľmi bezpečná metóda s dlhodobo najstabilnejšími pooperačnými výsledkami.

Tak, ako každá operácia aj LASEK má svoje riziká, ktoré sú veľmi podobné ako pri metóde LASIK s tým rozdielom, že pri LASEKu odpadajú komplikácie spojené s lamelou/flapom. Riziká metódy LASEK teda zahŕňajú:

  • Rozmazané videnie, haló efekt alebo oslnenie
  • Suché oči
  • Infekcia a podráždenie očí

V porovnaní s metódou LASIK má LASEK určité nevýhody. Po operácií metódou LASEK pociťujú pacienti zvyčajne 2 - 3 dni diskomfort, ktorý sa prejavuje slzením, rezaním očí, prípadne pocitom cudzieho telieska v oku. Určite to však stojí za výsledok, ktorým je ostrý zrak bez okuliarov. Ďalšou nevýhodou je dlhšie hojenie ako pri zákroku LASIK, s čím je spojený aj pomalší návrat dobrého videnia.

Dôvod, prečo je LASIK bezbolestný je ten, že vo vnútri rohovky, kde sa korekcia deje, nie sú nervové zakončenia. LASEK sa naopak vykonáva len na povrchu rohovky, kde je najviac nervových zakončení.

V Centre mikrochirurgie oka (CMO) sme mali možnosť 6 mesiacov operovať pacientov prístrojom VICTUS firmy Bausch&Lomb, ktorý patrí k najkvalitnejším femtosekundovým laserom (hĺbkové metódy, LASIK) na svete. Nakoniec sme sa však rozhodli, že stále preferovanou metódou ostáva povrchová metóda LASEK, pre menšie riziko výskytu pooperačných komplikácií a v prípade ich objavenia oveľa jednoduchší manažment s takmer 100% pravdepodobnosťou vyliečenia.

Operačnú metódu LASEK preferuje aj Prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc., ktorý sa vyjadril takto: „No a medzi týmito dvoma spomínanými metódami stojí metóda LASEK (tzv. bezkontaktná operácia). Pri nej sa najpovrchnejšia časť rohovky t.j. epitel v hrúbke asi 50 mikrónov odhrnie a po operácií sa priloží naspäť. Nereže sa pri nej do rohovky a ja osobne ju používam najčastejšie, pretože ju považujem za najšetrnejšiu.

Ak lekár posúdi, že sú pre vás vhodné obe metódy, máte možnosť vybrať si na základe vlastného úsudku.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.     "Referrals to the Wills Eye Institute Cornea Service after laser in situ keratomileusis: reasons for patient dissatisfaction". PMID 18165078.

2.    Jump up^ "Survey of complications and recommendations for management in dissatisfied patients seeking a consultation after refractive surgery". PMID 15342048.

3.    Sun L, Liu G, Ren Y, Li J, Hao J, Liu X, Zhang Y; Liu; Ren; Li; Hao; Liu; Zhang (2005). "Efficacy and safety of LASIK in 10,052 eyes of 5081 myopic Chinese patients". J Refract Surg. 21 (5 Suppl): S633–5. PMID 16212294.

 

  

comments powered by Disqus Všetky novinky