Najčastejšie otázky o excimerovej operácií LASEK

Laserová operácia očí LASEK v otázkach a odpovediach

Prečo je LASEK najbezpečnejšia metóda operácie očí spomedzi laserových operácií?

Metóda LASEK je osvedčenou metódou s dlhodobo najstabilnejšími pooperačnými výsledkami a pre pacienta predstavuje najmenšie riziko akýchkoľvek komplikácií. Na rozdiel  od hlbokých metód s použitím femtosekundového lasera  je táto metóda oveľa menej invazívna, pretože  LASEK sa vykonáva len na povrchu oka. Samotný laserový zákrok sa pri hlbokých metódach deje v hĺbke rohovky, čo so sebou logicky prináša väčšie riziká komplikácií ako pri metóde LASEK.

Pri hlbokých metódach, známych pod rôznym komerčným označením, ktoré sú vykonávané pomocou femtosekundového lasera sa lamela, ktorú je potrebné počas operácie laserom vytvoriť, nikdy úplne nezahojí. Z toho však vyplývajú rôzne, aj závažnejšie riziká ako napr. odtrhnutie lamely, ktoré môže skončiť až transplantáciou rohovky.

Mýty o laseku

Pre koho je LASEK vhodný?

Excimer laserová operácia je vhodná pre pacientov, ktorí majú stabilnú refrakčnú chybu aspoň 1 rok. V našom centre operujeme krátkozrakosť do -12 D, ďalekozrakosť do +6D, astigmatizmus do +/- 6D. Liečba excimerovým laserom je kontraindikovaná:

  • u pacientov mladších ako 18 rokov, ktorí ešte nemajú ukončený vývoj oka
  • u pacientov s nestabilnou, rýchle rastúcou krátkozrakosťou
  • u tehotných žien (počas celej doby liečby)
  • u pacientov s kardiostimulátorom

Ako je to s bolesťou počas a po operácií?

LASEK je povrchová metóda, ktorá je úplne bezbolestná. Oči sú počas operácie znecitlivené kvapkami. Po operácii pacienti pociťujú zvyčajne 2-3 dni diskomfort, ktorý sa prejavuje slzením, prípadne pocitom cudzieho telieska v oku.

Ako dlho pred operáciou nesmiem nosiť kontaktné šošovky?

Pred samotnou operáciou, ale aj pred vyšetrením minimálne 14 dní.

Čo ak pohnem pri operácií okom?

Vďaka znecitlivenému povrchu rohovky je potreba žmurkania výrazne znížená. Navyše, pri operácií máte nasadený inštrument, ktorý sa umiestni na mihalnice, ten oči zastabilizuje v polohe široko otvoreného oka. Prípadné pohyby oka sú sledované špeciálnym systémom eye tracker, ktorý zabráni nepresnému umiestneniu laserového lúča. Pri veľkých pohyboch laser automaticky zastane a pokračuje až po uvedení oka do správne pozície.

Kedy začnem po operácií vidieť ostro?

Stabilizácia zraku je u každého veľmi individuálna, ale väčšinou k nej dochádza v priebehu prvých  2 až 4 týždňoch.

Budú moje oči vyzerať inak po operácii?

Nie.

Kedy môžem po operácií šoférovať?

Ak si dáte operovať obe oči naraz odporúčame začať šoférovať po 2 týždňoch po operácií, ak jedno oko, tak po 1 týždni.

Môžem sa kúpať a umývať si vlasy hneď po operácii?

Sprchovať a kúpať sa môžete už v deň zákroku. Pokiaľ je to nevyhnutne potrebné, môžete si v deň zákroku umyť aj vlasy. V prvom týždni po zákroku je dôležité, aby sa vám do oka nedostala znečistená tekutina.

Aké sú riziká?

Operácia excimerovým laserom je tak ako každý zdravotnícky zákrok spojená s určitým rizikom a možnými komplikáciami  ako sú: pocit suchého oka, zápal v pooperačnom období, kolísavá zraková ostrosť v pooperačnom období, znížená zraková ostrosť v noci alebo znovu pribudnutie dioptrií po určitom čase. O možných rizikách a nežiaducich účinkoch sa prosím poraďte s našimi lekármi pri predoperačnom vyšetrení.

Poskytujete nejakú záruku?

Každý pacient, ktorý je operovaný v CMO má v prípade, že je potrebné vykonať reoperáciu nárok, aby mu bola vykonaná bezplatne. Dlhodobo sa počet reoperácii v našom centre pohybuje pod 1% z vykonaných operácií.

 

comments powered by Disqus Všetky novinky