Takmer 9000 úspešne vykonaných operácií v CMO

LASEK je najbezpečnejšia refrakčná operácia

Je excimer laserová operácia metódou LASEK bezpečnejšia ako operácia femtosekundovým laserom?

Existuje niekoľko metód operácií excimerovým laserom a treba starostlivo zvážiť, ktorá metóda sa u daného pacienta použije, keďže nie pre každého pacienta je každá metóda vhodná.

Metóda LASEK patrí do skupiny povrchových refrakčných operácií rohovky a býva aj vhodnou alternatívou pre pacientov s príliš tenkou rohovkou, ktorí nie sú vhodní na podstúpenie zákrokov hlbokými metódami (LASIK, FEMTOLASIK).

Metóda LASEK predstavuje pre pacienta najmenšie riziko akýchkoľvek komplikácií. Metóda LASEK je osvedčenou metódou s dlhodobo najstabilnejšími pooperačnými výsledkami a zároveň môžeme povedať, že ide o najbezpečnejšiu metódu. 

LASEK je povrchová metóda, ktorá je úplne bezbolestná. Po operácii pacienti pociťujú zvyčajne 2-3 dni diskomfort, ktorý sa prejavuje slzením, prípadne pocitom cudzieho telieska v oku.

Na rozdiel od hlbokých metód s použitím femtosekundového lasera je táto metóda oveľa menej invazívna. LASEK sa vykonáva len na povrchu oka. Samotný laserový zákrok sa pri hlbokých metódach deje v hĺbke rohovky, čo so sebou logicky prináša väčšie riziká komplikácií ako pri metóde LASEK. Povrchová mäkká vrstva zvaná epitel je pri metóde LASEK po aplikácii špeciálneho roztoku, ktorý znižuje adhéziu jednotlivých buniek epitelu jemne odpreparovaná. Epitelizácia rohovky, t.j. obnovenie epitelu nastane v priebehu 7-10 dní po operácií, na rozdiel od hlbokej metódy vykonávanej femtosekundovým laserom, pri ktorej sa laserom reže do cca 110 mikrónov rohovky (do hĺbky cca 20% hrúbky rohovky), aby sa vytvorila lamela. Hĺbkové metódy vykonávaju v Bratislave viaceré kliniky ako napr. Neovízia, iClinic, Veselý. 

chlapec s okuliarmi

Aj keď v Centre mikrochirurgie oka (CMO) sme mali  možnosť 6 mesiacov operovať pacientov prístrojom VICTUS firmy Bausch&Lomb, ktorý patrí k najkvalitnejším femtosekundovým laserom na svete, rozhodli sme sa, že stále preferovanou metódou ostáva povrchová metóda LASEK.

Prečo sme sa rozhodli preferovať metódu LASEK?

1) Oveľa menšie riziko komplikácií pri vytváraní povrchového flapu v porovnaní s hlbokými metódami LASIK a FemtoLasik.

2) Veľmi šetrné vytváranie flapu bez použitia podtlaku na fixovanie oka, ktoré je nutné pri hlbokých metódach. Epitel má 100% regeneračnú schopnosť, teda pri LASEKU dochádza k jeho kompletnej obnove.  Pri hlbokých metódach každá komplikácia, ako nakrčenie flapu, vrastanie povrchového epitelu pod flap a pod. môžu zapríčiniť trvalé následky vo videní.

3) V prípade vzniku povrchovej infekcie oveľa jednoduchší manažment a vysoká pravdepodobnosť jej zvládnutia, oproti hlbokým metódam, kedy sa infekcia šíri vo vnútri rohovky.

4) Žiadne riziko difúznej lamelárnej keratitídy, ako neinfekčná reakcia na materiály použité pri operáciách v hlbokých vrstvách rohovky.

5) Pri metóde LASEK na rozdiel od spomínaných hlbokých metód nedochádza k preťatiu nervových pletevcov, ktorých dôležitou funkciou je stimulácia tvorby sĺz. Z tohoto dôvodu väčšina pacientov po hlbokých metódach pociťuje diskomfort v podobe suchého oka.

Technológia LASEK sa využíva už vyše 20 rokov a prináša so sebou mnoho výhod:

 • bezbolestná metóda
 • trvá približne 10 až 15 minút, samotný laserový zákrok iba niekoľko sekúnd
 • rýchle hojenie rohovky
 • nižšia tvorba pooperačných jazvičiek
 • rýchlejšia rehabilitácia videnia
 • najmenšie riziko akýchkoľvek komplikácií
 • dlhodobo najstabilnejšie pooperačné výsledky
 • nižšia cena operácie

Excimer laserová operácia je vhodná pre pacientov, ktorí majú stabilnú refrakčnú chybu aspoň 1 rok. V CMO operujeme krátkozrakosť do -12 D, ďalekozrakosť do +6D a astigmatizmus do +/- 6D.

dievca s okuliarmi

Liečba excimerovým laserom je kontraindikovaná:

 • u pacientov mladších ako 18 rokov, ktorí ešte nemajú ukončený vývoj oka
 • u pacientov s nestabilnou, rýchle rastúcou krátkozrakosťou
 • u tehotných a dojčiacich žien
 • u pacientov s kardiostimulátorom
 • u pacientov s iným ochorením oka, ktoré je kontraindikované (napr. glaukóm)

Excimer laserové operácie v CMO  vykonávame špičkovým prístrojom Allegretto Wave Eye Q 400 Hz. Práve tento laser je najrýchlejším systémom na svete, ktorý má FDA certifikát na všetky typy refrakčných chýb ( veľmi prísny a najdôležitejší certifikát, ktorý môže získať iba skutočne špičkový prístroj alebo liečivo). 

comments powered by Disqus Všetky novinky