Prečítajte si: Kazuistika č.1

Elektrofyziologické laboratórium CMO

Pacientka M.V. z Brezna prichádza na naše pracovisko s jednostranným opuchom zrakového nervu za účelom upresnenia diagnózy.

Vyšetrená detailne na internej ambulancii, na všetkých súvisiacich internistických pododboroch, na chirurgii, neurológii, robené všetky možné krvné testy a zobrazovacie metodiky, s KL i bez, zamerané na mozog, očný nerv, očnicu, kde okrem jednostranného opuchu zrakového nervu nedokázané nič viac. Pri nevýznamnom poklese zrakových funkcií pacientka trpí závratmi, synkopami a brnením prstov. Príčina obtiaží nedokázaná.

Po elektrofyziologickom vyšetrení u nás nachádzame patologické zmeny v odpovediach  v úrovni cievnatky, znížené prekrvenie sietnice a nervu, slabú odpoveď fotoreceptorov, významne spomalenú odpoveď zrakového nervu a pigmentového epitelu obojstranne. OCTA  korešponduje s nálezom. Záverujeme ako AION pri možnej esenciálnej hypertenzii s alteráciou skotopickej odpovede, alebo opuch ZN v dôsledku neurologických zmien.. Neurologické vyš. však patologické zmeny opäť vylučuje. Odosielame na CT/MRI s kontrastom, na celotelovú gamagrafiu/PET, záverované následne ako  pseudotumor cerebri. Za účelom dodiferencovania odosielame na NUSCH, zistená sekundárna hypertenzia v dôsledku  chlopňovej chyby, s chronickou tvorbou  trombov.  V dôsledku morfologickej chlopňovej anomálie prítomné aj porucha parametrov v červených krvinkách.

Na základe vyšetrenia v elektrofyziologickom laboratóriu zisťujeme okrem konštatovania opuchu zrakového nervu aj príčinu stavu a odovzdávame pacientku na patričné pracovisko do  rúk špecialistov.

V súčasnosti je pacientka na Klinike srdcových a cievnych chorôb v zahraničí, v príprave na operáciu (trombolýza/ valvuloplastica).

MUDr. Tamara Štětinová, PhD.

comments powered by Disqus Všetky novinky