Špičková diagnostika glaukómu, jediná svojho druhu na Slovensku je v Centre mikrochirurgie oka v Bratislave.

Dajme červenú zelenému zákalu!

Glaukóm je jedno z najzávažnejších ochorení oka. Nepoznaný, neliečený, alebo neadekvátme liečený glaukóm môže viesť k slepote. Ľudové pomenovanie ochorenia  je „zelený zákal“. Pravdepodobne preto, že v konečnom dôsledku dochádza k zmene vnímania farieb, ale aj modrozelenému sfarbeniu oka. Slovo glaukóm je odvodené od gréckeho slova „glauco“, čo znamená zelený.

Ochorenie je nebezpečné v tom, že má plíživý nástup, spočiatku je bez príznakov, pokles videnia a výpady v zornom poli si chorý často nevšimne. K očnému lekárovi prichádza  pacient väčšinou kvôli bolesti oka, ktorá je spôsobená zvýšeným vnútroočným tlakom. Vtedy už bývajú funkčné zmeny na oku výrazné a začne odumierať zrakový nerv. Našťastie, takéto prípady tvoria menšiu skupinu. Väčšina pacientov počiatočným príznakom venuje pozornosť a prídu včas. Po kompletnom vyšetrení na očnej ambulancii vrátane špeciálnych metód ako perimeter (zorné pole), gonioskopia (vyšetrenie komorového úhla), tlaková krivka počas dňa, záťažový test, test kvapkami, OCT (sken sietnice a nervu), atď. by pacienti za účelom komplexnej a hlavne objektívnej diagnostiky mali podstúpiť aj elektrofyziologické vyšetrenie.

Vo svete sa táto diagnostika považuje za  najmodernejšiu a jedinú objektívnu metódu, pretože nezávisle od vôle pacienta objektívne a správne testuje zrakové funkcie. Na Slovensku je táto vyšetrovacia metóda využívaná iba na 2 pracoviskách, pričom  jediným pracoviskom, ktoré využíva najdokonalejšiu metodiku, odborníkmi nazývanú aj objektívny perimeter je Centrum mikrochirurgie oka (CMO) v Bratislave.
Viacohniskové, multifokálne VEP sú pre správnu diagnostiku glaukómu kľúčové, pretože  tzv.pattern elektroretinografia - PERG, sníma nielen odpoveď nervových buniek sietnice a funkciu zrakového nervu, ale aj evokované potenciály – VEP, zamerané priamo na zrakový nerv.

Zrdave oko a oko s glaukomom

Pri elektrofyziologickom testovaní predstavuje pre pacienta jedinú „záťaž“ to, že je napojený kožnými elektródami na testovací prístroj.  Vyšetrenie nie je nepríjemné, dokonca je absolútne bezbolestné. Dá sa spraviť aj u kojencov, pretože u tohto vyšetrenia nie je potrebná spolupráca pacienta. Dokonca je možné odpovede snímať aj pri zatvorených očiach. Už druhý rok máme možnosť vykonávať elektrofyziologické vyšetrenia pacientov v Centre mikrochirurgie oka v Bratislave. Výsledok vyšetrenia zhodnocuje, či sú prítomné zmeny v oblasti sietnice, alebo nervu.

Veľký význam má metóda najmä pri sporných prípadoch alebo v počiatku ochorenia, kedy odchýlky od normy pri klinickom náleze sú minimálne alebo nie sú trvale prítomné. Správne načasovanie liečby glaukómu je dôležité. Pre pacienta aj lekára je podstatné vedieť, kedy liečbu nasadiť, aký typ liečby je pre konkrétneho pacienta vhodný, koľko preparátov súčasne sa má nasadiť, ako aj to, či je odozva na liečbu adekvátna, či netreba preparát zmeniť. Na všetky otázky dáva odpoveď práve elektrofyziologické vyšetrenie.

Mnoho našich pacientov, ktorí boli častokrát aj dlhoročne nastavení na protiglaukómovú liečbu kvapkami, bolo vďaka elektrofyziologickému vyšetreniu na retinografe v našom centre z tejto liečby vyradených. Dôvodom bola správna a objektívna diagnostika, ktorú neposkytuje v takom rozsahu žiadne iné vyšetrenie. Obyčajne došlo ku zmene diagnózy a teda aj liečby, čo v niektorých prípadoch bolo pre pacientov z hľadiska zachovania ich videnia do budúcnosti kľúčové.

Elektrofyziológia je oprávnene celosvetovo uznávaná za špičkovú a najobjektívnejšiu metódu diagnostiky glaukómu a jediný objektívny perimeter. Sme radi, že aj pre slovenských pacientov je už táto diagnostika dostupná. V Centre mikrochirurgie oka v Bratislave.

comments powered by Disqus Všetky novinky