Nezanedbávajte pravidelné kontroly u očného lekára

Čo je to diabetická retinopatia?

Diabetická retinopatia je široká škála zmien na sietnici, ktorých podkladom je mikroangiopatia, t.j. poškodenie drobných sietnicových ciev a kapilár. Presná príčina ich vzniku nie je známa. Väčšina teórií sa však zhoduje na tom, že ich príčinou je tzv. glykácia bielkovín v tkanivách, čo spôsobuje narušenie ich funkcií.

V Európe je diabetická retinopatia na 3. mieste v príčinách praktickej slepoty. Príznaky diabetických zmien na očnom pozadí sú rôzne, dokonca na začiatku ochorenia nemusia mať pacienti vôbec žiadne príznaky. Neskôr môžu pociťovať rozmazané, zvlnené videnie, svetelné záblesky, plávajúce "vločky" v zornom poli... Postupne môže dôjsť k bezbolestnému zhoršovaniu videnia, dokonca až k úplnej strate zraku.

Rýchlosť prejavu zmien závisí od miesta na sietnici, kde sa poškodenie nachádza. Ak sa zmeny rozvíjajú v centre, v blízkosti makule (žltá škvrna - miesta najlepšieho videnia), pacient si to všimne spravidla veľmi rýchlo Ak sa však ochorenie začína rozvíjať z periférie sietnice, pacient si ho nemusí spočiatku vôbec všimnúť a na vyšetrenie prichádza až keď je ochorenie rozvinuté, čo je obyčajne  už neskoro. V tom tkvie zákernosť diabetickej retinopatie.

Naše pracovisko ponúka možnosť komplexného vyšerenia, výsledkom ktorého je včasné diagnostikovanie takéhoto ochorenia, a to už aj v samotnom začiatku

Ako jediné pracovisko na Slovensku máme možnosť okrem OCT vyšetrenia realizovať aj elektrofyziologické vyšetrenie sietnice.  Týmto vyšetrením vieme zistiť defekty v elektrickej aktivite sietnice spôsobenej diabetom v štádiu, keď pri bežnom oftalmologickom vyšetrení ešte zmeny nie sú priekazné. V prípade, ak je to indikované, pacienta ošetrujeme pomocou laserovej koagulácie sietnice.

Ak sa u pacienta vyskytujú už zmeny na sietnici, je dôležité čo najskôr zahájiť efektívnu liečbu  a tak predísť zbytočnej strate videnia s dôsledkom na kvalitu života pacienta.

comments powered by Disqus Všetky novinky