"Jediný objektívny perimeter je elektrofyziologické vyšetrenie nazývané multifokálny VEP"

Jedinečná diagnostika glaukómu len v CMO

Odbornou garantkou centra elektrofyziologických vyšetrení v našom centre je MUDr. Tamara Štětinová, PhD., odborná očná lekárka. Pani doktorka je špičkovou špecialistkou na tento typ diagnostiky nielen na Slovensku, ale aj v celoeurópskom meradle.

V CMO ako jediné pracovisko nielen na Slovensku, ale aj v Čechách vykonávame špeciálne vyšetrenia - multifokálne VEP/ERG, ale aj ďalšie vyšetrovacie techniky, ktoré sú považované lekárskymi špičkami v tejto oblasti za jediné objektívne diagnostické techniky napr.  pri diagnostike glaukómu.

Význam elektrofyziologických metód spočíva:

  • v upresnení/potvrdení /doplnení vyšetrenia v prípade spornej diagnózy, alebo pri sledovaní vývoja ochorenia oka
  • v diagnostikovaní počiatočných príznakov ochorenia oka, ešte pred ich manifestáciou
  • v genetickej prognóze, v prenatálnej diagnostike v spolupráci s genetikmi
  • u nevysvetliteľných porúch videnia (aj psychofyzických) pri fyziologickom náleze, pri emocionálnych výkyvoch

Multifokálne metodiky presne topograficky zobrazujú poškodenie i reparáciu v mieste postihnutia, odlišujú ochorenie sietnice od od ochorenií zrakového nervu.

 

comments powered by Disqus Všetky novinky