Viac ako 8000 operácií metódou LASEK v CMO

LASEK je naša voľba

V CMO používame na excimer laserové operácie pacientov špičkový laser ALLEGRETTO Wave EYE-Q 400 HZ, ktorý patrí k najrýchlejším a najbezpečnejším laserom na svete.

Preferovanou operačnou metódou je LASEK, ktorá je povrchovou metódou operácie excimerovým laserom. Prečom sme sa rozhodli preferovať metódu LASEK?

1) oveľa menšie riziko komplikácií pri vytváraní povrchového flapu v porovnaní s hlbokými metódami LASIK a FemtoLasik

2) veľmi šetrné vytváranie flapu bez použitia podtlaku na fixovanie oka, ktoré je nutné pri hlbokých metódach. Epitel má 100% regeneračnú schopnosť, teda pri LASEKU dochádza k jeho kompletnej obnove.  Pri hlbokých metódach každá komplikácia, ako nakrčenie flapu, vrastanie povrchového epitelu pod flap a pod. môžu zapríčinitrvalé následky vo videní

3) v prípade vzniku povrchovej infekcie oveľa jednoduchší manažment a vysoká pravdepodobnosť jej zvládnutia, oproti hlbokým metódam, kedy sa infekcia šíri vo vnútri rohovky

4) žiadne riziko difúznej lamelárnej keratitídy, ako neinfekčná reakcia na materiály použité pri operáciách v hlbokých vrstvách rohovky

5) pri metóde LASEK na rozdiel od spomínaných hlbokých metód nedochádza k preťatiu nervových pletevcov, ktorých dôležitou funkciou je stimulácia tvorby sĺz. Z tohoto dôvodu väčšina pacientov po hlbokých metódach pociťuje diskomfort v podobe suchého oka.

comments powered by Disqus Všetky novinky