Transplantácie očných rohoviek vykonávame už ôsmy rok.

CMO je aj transplantačné zariadenie. V CMO transplantácie očných rohoviek vykonávame od roku 2008, kedy prvú zadnú lamelárnu keratoplastiku na Slovensku urobil náš hosťujúci lekár MUDr. Pavel Studený, primár Očnej kliniky FN Královské Vinohrady v Prahe. Ročne v CMO robíme cca 25 transplantácií našich pacientov, pričom na tento typ výkonov máme uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami. Na Slovensku sa ročne urobí cca 180 transplantácií, pričom tieto operácie robí 14 pracovísk, z toho 12 štátnych lôžkových očných oddelení a kliník.  Čakacia doba na transplantáciu rohovky v našom centre je cca 4-6 týždňov, čo je určite fantastická správa pre všetkých, ktorí na túto operáciu, ktorá im  nepredstaviteľne skvalitní život čakajú. Úspech tohto výkonu okrem kvality transplantátu závisí predovšetkým od erudície očného chirurga. Prim. MUDr. Pavel Studený je v tomto ohľade absolútna špička, pretože má na svojom konte každý rok najviac vykonaných transplantácií v Českej republike, kde sa ročne vykonáva cca 500 transplantácií. Pacienti, ktorí potrebujú transplantáciu rohovky sa môžu na vyšetrenie do CMO objednať telefonicky na našej recepcii, prípadne mailom na cmo@cmo.sk.
comments powered by Disqus Všetky novinky