Význam elektrofyziologického vyšetrenia (ELF) pri očných a iných ochoreniach

Unikátne vyšetrovacie techniky v CMO

 

Elektrofyziologické vyšetrenie poskytuje objektívnu informáciu o fungovaní sietnice a optického nervu, nezávisle od vôle  pacienta. Preto by malo byť neoddeliteľnou súčasťou komplexného očného vyšetrenia.

Jedná sa o metodiky EOG, ERG, PERG, FVEP, PVEP, multifokálne ERG, multifokálne VEP a oscilačné potenciály. Všetko sú metodiky neinvazívne, bez kontaktu s okom, výlučne s použitím kožných elektród, preto sú dobre tolerované aj deťmi.

 

Najnovšie metodiky založené na báze multifokálnych podnetov ERG/VEP, ktoré sú pacientom k dispozícii jedine na našom pracovisku v rámci celého Slovenska topograficky presne určujú/ ohraničujú miesto poruchy, jeho rozvoj alebo, naopak, reparáciu  poškodeného tkaniva.

 

V našom Centre mikrochirurgie oka sa vykonávajú v ý l u č n e    a m b u l a n t n e, počas 1 dňa, teda bez hospitalizácie, bez prevozov medzi jednotlivými nemocnicami.

Pacient okrem podrobného vysvetlenia a výkladu o stave jeho oka dostane aj písomné vyhodnotenie vyšetrenia spolu s kompletnou obrazovou dokumentáciou v prílohe tak, aby aj oftalmológ, v ktorého starostlivosti je túto informáciu obdržal.

Okrem toho dostane aj doporučenie, ako sa s prípadných ochorením vyrovnať, aké sú prognózy, či a ako môže stav svojho oka ovplyvniť a čo pri tom použiť.

V ďalšom slede vieme zabezpečiť genetické vyšetrenie u pacienta a rodinných príslušníkov, ak je vhodné a tiež zabezpečiť konzultáciu jeho stavu so špičkovými odborníkmi nielen celoeurópskeho, ale i celosvetového významu.

 

Význam elektrofyziologických vyšetrení spočíva:

  • V upresnení/potvrdení/doplnení vyšetrenia v prípade spornej diagnózy, alebo pri sledovaní vývoja ochorenia oka
  • V diagnostikovaní počiatočných známok ochorenia oka ešte pred ich manifestáciou
  •  V genetickej prognóze, v prenatálnej diagnostike v spolupráci s genetikmi
  • U nevysvetliteľných porúch videnia (aj psychofyzických) pri fyziologickom náleze, pri emocionálnych výkyvoch, simulácii

 

comments powered by Disqus Všetky novinky