Liečba keratokonusu plne hradená všetkými zdravotnými poisťovňami

Keratokonus je ochorenie, pri ktorom dochádza k vyklenovaniu prednej plochy rohovky. Neinvazívnu  resp. mini-invazívnu  CXL metódu terapie keratokonusu v CMO vykonávame bez doplatku pacienta. Tento výkon je v našom centre  plne hradený všetkými zdravotnými poisťovňami. CXL je metóda, ktorej úlohou je zastaviť progresiu ektatického ochorenia rohovky. V CMO Bratislava vykonávame túto terapiu od júna 2009. V prípade ak  máte záujem o liečbu tohto ochorenia rohovky v našom centre,  dohodnite si termín vyšetrenia, event. zákroku na recepcii 02/ 4363 5644-46, alebo na našek bezplatnej linke 0800 222 828.

Cena výkonu CXL na jednotlivých pracoviskách v Bratislave:

Názov pracoviska

Úhrada pacienta, event. doplatok k úhrade zdravotnej poisťovne

Cornea,s.r.o.

234-240 EUR

Excimer, s.r.o.

tento typ zákroku nevykonáva

Neovízia, s.r.o.

234 – 240 EUR

Oftum, s.r.o.

300 EUR

Siloe, s.r.o.

tento typ zákroku nevykonáva

Zdravé oko, s.r.o.,Vesely   OK

120 – 370 EUR

CMO

0 EUR (výkon plne hradený všetkými zdravotnými poisťovňami)

°zdroj informácií:  internetové  stránky jednotlivých pracovísk

comments powered by Disqus Všetky novinky